Welkom bij “warmtepomp weetjes” heldere info voor vakman en (toekomstig) gebruiker!

‘Duurzaam verwarmen zonder aardgas: een warmtepomp maakt het mogelijk’

Duurzaam verwarmen

Dat is wat vandaag de dag overal voorbijkomt en menigeen bezig houdt. Maar hoe gaan we dat dan doen? Kan iedereen vandaag de dag al omschakelen naar een warmtepomp? Dat het antwoord hierop blijkbaar nog niet zo gemakkelijk is blijkt wel uit de vele verschillende meningen en reacties op radio, tv, internet en verjaardag. Er wordt veel over warmtepompen gesproken maar helaas ook heel verschillend. Een stukje helderheid is dus op zijn plaats, mede daarvoor is deze website er voor u.  Lees hier meer over de geschiktheid van uw woning voor toepassing van een warmtepomp.

Daarnaast treft u op onze site natuurlijk nog veel meer info, zoals o.a. deze:
Warmtepomp
Bekijk hier het animatie filmpje.

Wat is een warmtepomp dan precies?

              Warmtepompen zijn toestellen die op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water zorgen, soms ook voor koeling. Een warmtepomp maakt voor het grootste deel gebruik van ‘gratis’ hernieuwbare energie uit de omgeving, ze zijn een duurzaam energiebesparend alternatief voor de gasgestookte cv-ketel. Een warmtepomp is in Nederland, t.o.v. aardgas, rendabel bij lage temperatuur afgifte systemen zoals vloerverwarming ltv (Laag Temperatuur verwarming) convectoren en LT-radiatoren.
De hoeveelheid energie die de warmtepomp gebruikt is laag in vergelijking met de opbrengst. 65 % tot 80 % van de door de warmtepomp geleverde energie wordt ‘gratis’ gewonnen uit de omgeving. Hierdoor verbruikt een warmtepompinstallatie minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem. Ook de CO2-uitstoot bij verwarming door middel van een warmtepomp is beduidend lager dan bijvoorbeeld bij de cv-ketel.

Hoe werkt een warmtepomp? Een animatie hiervan:


Bekijk hier de animatie video.

In bovenstaande animatie ziet u dat het warmtepomp principe bestaat uit 3 kringen:

 1. De Bron: lucht, water, of bodem
 2. De koudemiddelkring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en expansieventiel
 3. Het afgifte-systeem: vloerverwarming / boiler / convector

Voor een goede werking dienen alle 3 de kringen te functioneren en op elkaar te zijn afgestemd.

Een warmtepomp onttrekt energie aan de bron en waardeert deze energie d.m.v. de compressor op, om ze vervolgens aan uw verwarmingssysteem af te geven.
Bron energie + toegevoegde energie = afgegeven energie / benodigde energie.

Wat kost een warmtepomp?

Een warmtepomp installatie is niet goedkoop in aanschaf, maar u gaat direct minder energiekosten betalen.Aan de hand van theoretische- en praktijkvoorbeelden informeren wij u graag.

Snel naar:

Type warmtepomp Extra info Kostprijs
Lucht/lucht multisplit geplaatst, exclusief btw met 1 buitenunit en twee binnenunits (opm.: geen volledige woning) Vanaf €4.000 à €5.000
Lucht/Water split geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief  warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €10.000
Bodem/water, horizontale BWW monoblok geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €11.000
Bodem/water, verticale BWW
monoblok
geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief  warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €13.000
Water/water monoblok geplaatst, exclusief btw exclusief radiatoren of vloerverwarming inclusief warmwaterproductie (opm.: volledige woning) Vanaf €15.000

NOOT: in bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met de subsidie die er thans is.

Installatie subsidie:
Lucht/water bivalent met ketel € 1000 – 1500,-
lucht-water warmtepomp €2150 – 3400,-
brine/water bodem €2800 – 4000,-

Subsidie op een warmtepomp

Per 1 januari 2020 stopt de landelijke warmtepompen subsidieregeling voor nieuwbouwwoningen! Er is wel een overgangsperiode als je een warmtepomp voor 1 januari 2020 hebt aangeschaft en voor 1 juni 2020 laat installeren.

Vraag jezelf af waarom. Blijkbaar werkt het product en is er veel vraag naar. Vanuit de overheid is er voldoende ‘gestimuleerd’ om warmtepompen te kopen. Er zal binnenkort een wet komen dat warmtepompen geluidloos moeten zijn. Gelukkig bestaan er al zo’n 20 jaar lang warmtepompen die geen geluid maken.

Oude regeling:

Tot 2021 geeft de overheid subsidie op warmtepompen om zo duurzame verwarming te stimuleren. U vermindert de uitstoot van CO2 en kunt uw huis verwarmen met minder of zelfs zonder aardgas. De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geldt voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De hoogte van de subsidie voor warmtepompen ligt tussen de € 500,- en € 3.000,- en is afhankelijk voor welk merk/type pomp u kiest. Daarnaast bespaart u meteen geld op uw maandelijkse energierekening.

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp,  of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een product-kaart en technische documentatie.

Meer informatie over deze warmtepomp subsidie leest u hier

Op bovenstaande afbeeldingen ziet u, in willekeurige volgorde, voorbeelden van toe te passen bronnen voor de warmtepomp.
1.    PVT-panelen, warmtepomppanelen en/of energiedak als bron
2.    Gevelpanelen of in de gevel gemaakte leiding als bron
3.    Oppervlaktewater met daarin slangen of korven als bron
4.    Oppervlaktewater wat wordt opgepompt
5.    Gezamenlijke wijkbron met bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie
6.    Gesloten horizontale bron
7.    Gesloten verticale bron
8.    IJsbuffertank
9.    IJszak in de kruipruimte onder de woning
10.   Open bron waarbij bodemwater wordt opgepompt en teruggebracht
11.   WKO, aquifer warmte en koude opslag met warme en koude ‘bel’  in de bodem
12.   Thermo-dynamische bron met koudemiddel in de buitenlucht
13.   Verntilatie lucht warmtepomp
14.    Lucht-water warmtepomp

Meest voorkomende warmtepompen:

Water-water warmtepomp

 • Deze warmtepomp maakt gebruik van een ‘open bron’,  grondwater wordt uit de bodem opgepompt, energie wordt onttrokken en het ‘koudere’ water wordt op een andere plaats weer in de bodem teruggebracht.
 • Voordeel: Beste jaar rendement, ‘gratis’ passieve koeling.
 • Nadeel ? Mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden geplaatst en niet overal mag bodemenergie worden ontrokken

Brine-water warmtepomp

 • Deze warmtepomp, wat vaak precies hetzelfde toestel is als de water-water warmtepomp, onttrekt energie uit de bodem middels een gesloten bron.  We spreken over ‘brine’ omdat door een gesloten systeem water met een antivries toevoeging (glycol) wordt rond gepompt. Er zijn bij dit type ook andere bronnen mogelijk dan buizen in de bodem, bijvoorbeeld:  oppervlakte water, PVT – panelen, warmtewinmuren, riool-buizen, energie dak, ijsbuffervat, mijnschachten, restwarmte uit de industrie, enz.
 • Voordeel: afhankelijk van het type bron heeft u vaak ‘gratis’ koeling in de zomer.
 • Nadeel: niet elke bron is even makkelijk te realiseren

Lucht/water warmtepomp

 • Deze warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht, middels een ventilator wordt lucht over een platenwisselaar (verdamper) gezogen of geblazen, uit deze lucht wordt energie onttrokken in de verdamper.
 • Voordeel: Geen certificering kosten, eenvoudiger te realiseren dan een bodem warmtepomp en geen boringen in de tuin.
 • Nadelen: – iets minder rendement dan een bodem-warmtepomp en geen (gratis) passieve koeling, de meeste kunnen wel actief koelen maar dat kost veel meer energie dan passief koelen. – buiten staat een ‘airco achtig’  apparaat met ventilator welke geluid maakt.  In de winter, onder een buitentemperatuur van 6ºC, vriest de verdamper regelmatig en moet dan worden ontdooit.

Lucht/lucht warmtepomp

 • Deze warmtepomp haalt net als de lucht/water energie uit de buitenlucht en geeft deze ook weer af als lucht.  Buiten blaast (bij verwarmen) de ventilator lucht over de verdamper en binnen is een ventilator die lucht over de condensor verplaatst. Het lijkt dus min of meer op een omgekeerde airco.
 • Voordeel: Snel te realiseren en heeft een eigen afgifte systeem
 • Nadeel: Het comfort gevoel binnen is veel minder dan bij vloerverwarming, het verplaatsen (waaien) van lucht voelt minder lekker aan.

Ventilatielucht/water warmtepomp

 • Deze warmtepomp haalt energie uit de afgezogen lucht van het gebouw, vaak dient deze om  tapwater te verwarmen. (Een ventilatielucht warmtepomp die alleen dient om tapwater te verwarmen noemen we ook wel ‘ warmtepompboiler’).
 • Voordeel: er staat buiten geen apparaat wat geluid produceert.
 • Nadeel: de hoeveelheid ventilatielucht is doorgaans te weinig om met een goed rendement uw woning te kunnen verwarmen zonder bij-stook (elektrisch element voor bij-verwarming). Dit type is met namen bedoeld voor kleine appartementen (rond de 3 kW benodigd opstel vermogen)

U ziet er is veel keuze in warmtepomp land, uw installateur helpt u daar graag bij door o.a. onderstaande vragen met u door te nemen:

 • Wat voor type woning heeft u, hoe goed is deze geïsoleerd?
 • Welk bedrag kunt u investeren?
 • Mag er in uw omgeving energie uit de bodem worden onttrokken?
 • Is er een goede plaats voor de buiten-unit bij een lucht/water toepassing?
 • Welk tapwater comfort wenst u?

Kort en bondige opsomming:

 • Luchtwater : Investering laag –  energiekosten gemiddeld – onderhoud laag
 • Gesloten collector: Investering hoog – energiekosten laag – onderhoud laag
 • Open bron bodem water: Investering hoogst – energiekosten laagst – onderhoud hoog

Waar worden warmtepompen het meest gebruikt?

Warmtepompen zijn al geruime tijd erg populair in landen zoals Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Ierland en Zwitserland. In sommige gevallen is dat te danken aan belastingverminderingen (Frankrijk en Ierland); in andere landen heeft dat vooral met ecologisch bewustzijn te maken alsook het ontbreken van aardgas. De eerste warmtepomp werd al in het begin van 20e eeuw te Zürich in gebruik genomen, maar werd toen nog geen succes. Tijdens de energie crisis in de jaren ’70 is opnieuw onderzoek gestart naar de warmtepomp.  Vanaf begin jaren 80 worden ze in Scandinavië langzaam maar zeker toegepast, in de jaren ’90 groeide dit daar flink uit. Vandaag de dag tref je daar in haast elke woning een warmtepomp.

Warmtepomp agenda:

 • Vakbeurs Energie, op 8, 9 en 10 oktober 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch ‘platform’ op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking. Het Nederlandse Warmtepompen Congres 2019 vindt plaats tijdens de Vakbeurs Energie (Bij inschrijving voor het congres ontvangt u automatisch een gratis toegangskaart voor de beurs).
 • VSK, Installatie vakbeurs in de jaarbeurs te Utrecht:  4 t/m 7 februari 2020
 • DuurzaamVerwarmd, 17,18 en 19 maart 2020, EXPO Haarlemmermeer

Duurzaam Verwarmen

Wat verstaan we onder ‘duurzaam verwarmen’?  Wellicht dat onze zuiderburen dit vaak beter verwoorden: men spreekt daar over ‘Hernieuwbare Energie’.  Dat maakt het al meteen duidelijker want het woordje ‘duurzaam’ wordt te pas en te onpas bijna overal voor gebruikt tegenwoordig.

Hernieuwbare energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is bijvoorbeeld energie uit wind, waterkracht, zon, bodem en buitenluchtwarmte. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld. De ontwikkeling staat niet stil en er worden steeds betere resultaten geboekt. Ook met betrekking tot het milieu wordt nagedacht;  In de toekomst worden warmtepompen met een natuurlijk koudemiddel verwacht in plaats van een synthetisch koudemiddel.

Elektriciteit opgewekt met Zonnepanelen of Windenergie is dus ‘hernieuwbare energie’?  Dus als we die maar genoeg wegzetten hebben we duurzame energie?

Dit verder beredenerend: “Dus als ik dan met elektriciteit ga verwarmen ben ik duurzaam bezig?”  Nee, helaas vandaag de dag nog niet.  Het aandeel elektriciteit dat daadwerkelijk duurzaam wordt opgewekt is helaas nog maar zeer beperkt.  Daarentegen: Stel dat er genoeg wind en zonne-energie zou zijn dan zou iedereen kunnen overschakelen op een elektrische cv-ketel: klein en compact zonder geluid. Alle problemen in een keer opgelost.

Alleen komen we waarschijnlijk nooit zover dat we alles kunnen dekken met genoemde hernieuwbare energie. En ook ons elektriciteitsnet is thans niet geschikt voor zo’n grote stroomvraag. Daarom wordt er druk gezocht naar manieren voor de toekomst. Wat het gaat worden? Alles elektrisch of ook gebruik gaan maken van bijvoorbeeld waterstof? De toekomst zal het ons leren.

Momenteel is een warmtepomp al de meest toegepaste oplossing als antwoord op verwarmen zonder aardgas.

Een warmtepomp werkt op elektriciteit (er zijn er ook op bijvoorbeeld aardgas, maar daar hebben we het hier nu niet over). Een warmtepomp haalt ‘gratis’ energie uit de omgeving, energie welke hernieuwbaar is.  Bij elke kWh (kilo Watt uur) energie uit het ‘stopcontact’ wint de warmtepomp er 2 tot 4 kWh gratis bij uit de omgeving.
Een warmtepomp is dus tot 5 keer zo zuinig dan dat een elektrische cv-ketel zou zijn.  Dat betekend dat we minder windmolens en zonnepanelen nodig hebben als we kiezen voor een warmtepomp t.o.v. een elektrische ketel.  De warmtepomp is op zijn zuinigst bij lage cv-aanvoer temperaturen, daarover leest u verder op deze site meer. Een lage cv-aanvoer temperatuur is het best te gebruiken in een goed geïsoleerd gebouw en een goed geïsoleerd gebouw heeft weer weinig energie nodig. Kortom we komen dan in een kringetje dat veel mogelijkheden biedt.

Natuurlijk zal het nog wel een hele grote opgave worden om het doel van de overheid, 50.000 woningen per jaar gasloos maken om uiteindelijk in 2050 alle woningen gasloos te hebben, te halen.
In de installatiewereld is het zeer duidelijk merkbaar dat warmtepompen momenteel flink in de lift zitten. Er zijn zowel in België als Nederland momenteel vele innovaties, vernieuwende systemen en baanbrekende projecten rond warmtepompen. Of het nu gaat om lucht-water, bodem-water of een hybride warmtepomp opstelling: bedrijven doen binnen al deze technieken hun best om de technologie tot het uiterste te drijven, ten voordele van de efficiëntie, duurzaamheid en gebruiksgemak.
Dat wil niet zeggen dat alles in het land van de warmtepompen rozengeur en maneschijn is: niet overal mag er bijvoorbeeld energie uit de bodem worden onttrokken en niet elk huis is al geschikt voor een warmtepomp (zoals die vandaag de dag beschikbaar zijn) en waar laat je in een rijtjeswoning bijvoorbeeld de buitenunit van een lucht/water warmtepomp? Uitdagingen zijn er nog genoeg en de ontwikkeling staat dan ook niet stil.
Met een warmtepomp bespaar je direct op energie, alleen het verschil in energie kosten (euro per kWh) met aardgas is nog niet al te groot. Een installatie terugverdienen is niet altijd even gemakkelijk. Niet dat het altijd om terugverdienen moet gaan natuurlijk maar het scheelt wel om mensen over de streep te trekken. Overigens hebben veel mensen het geld, om over te schakelen naar deze moderne vorm van verwarmen, ook niet beschikbaar.
Volgens vele moet en kan de energieprijs van elektra naar beneden en die van aardgas iets omhoog. Op die manier kunnen we langzaam maar zeker om naar elektra gedreven verwarming.  We zeggen expres LANGZAAM want onze elektrische infrastructuur is, zoals al eerder gesteld, nog niet gereed om hiervoor voldoende vermogen te kunnen leveren. Daarnaast gaat de politiek vaak voor korte termijn stimulatie of oplossingen (denk aan saldering bij de PV-panelen die eerdaags ophoudt) een gerichte lange termijn gedachten zou veel beter zijn. Duidelijk is dat we toch knopen moeten gaan hakken voor een toekomst zonder aardgas.


warmtepomp weetjesBijna alle nieuwbouwwoningen worden vandaag de dag dan ook uitgerust met een warmtepomp.

Natuurlijk verwachten we in de komende jaren ook nog  andere innovaties en verbetering van de huidige producten, alsook een uiteindelijke prijsverlaging van de warmtepompen.
Op warmtepomp-weetjes volgen wij voor u de voortgang van de techniek en proberen helder en concreet vakman en gebruiker te informeren over warmtepompen en alles wat daarbij komt kijken. Immers nog lang niet iedereen is bekend met dit toestel en bijbehorende zaken, een warmtepompinstallatie kent veel meer aandachtspunten dan een cv-ketel installatie.
Veel (informatief) lees plezier !

Team Warmtepomp-weetjes.


Hoe staat de warmtepomp ervoor in Nederland?

Zo rond 1995 werden op iets grotere schaal de eerste warmtepompen in ons land geplaatst. Het ging toen regelmatig om toepassing in wijken met ‘stadsverwarming’.  Regelmatig kwam het voor dat mensen onafhankelijk wilde worden van de stadsverwarming, maar in die wijken was geen aardgas aanwezig. De warmtepomp bracht toen een oplossing voor hen. Maar in het over grote deel van ons land, waar gewoon aardgas aanwezig was, drong de warmtepomp toen nog niet door bij het grote publiek; Dit natuurlijk mede door de hogere aanschafkosten t.o.v. een cv-ketel.

De laatste jaren zijn we echter bezig aan een inhaalbeweging. De vraag naar warmtepompen blijft stijgen, mede gesteund door de overheid.  Ook de Europese Unie steunt de verdere groei van warmtepompen. De EU herkent hernieuwbare energiebronnen als lucht en water al een paar jaar als oplossingen in de terugdringing van CO2, waardoor de lidstaten warmtepompen even hard moeten promoten als wind- of zonne-energie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat warmtepompen nu een breder publiek bereiken. Daarnaast moet een nieuwbouw woning aan steeds hogere eisen voldoen m.b.t. energie prestatie, de toepassing van een warmtepomp helpt daarbij.

aantal verkochte warmtepompen

U ziet in bovenstaande grafiek dat vooral de verkoop van lucht/water warmtepompen enorm aan het groeien is.

De nabije warmtepomp toekomst

Er staat veel te gebeuren nu overal wordt ingezien dat we moeten verduurzamen. In de nabije toekomst mogen alleen maar BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) woningen worden gebouwd, een warmtepomp maakt dit mede mogelijk. Maar ook aan bestaande gebouwen zal in de toekomst iets moeten gebeuren!  U kunt uiteraard blijven uitstellen tot er geen aardgas meer is of tot de overheid besluit de gaskraan dicht te zetten. Maar wellicht is het beter om langzaam maar zeker nu al tot actie over te gaan in uw woning.

De moderne nieuwbouwwoning bevat geen gasaansluiting meer: ‘alles elektrisch’ (all electric)  is het motto voor de toekomst. Ook in bestaande woningbouw wordt steeds vaker, te beginnen als hybride installatie, een warmtepomp toegepast.

De toekomst richt zich dus steeds meer op ‘all electric’ (alles elektrisch) hier liggen verschillende zaken aan ten grondslag. Als eerste wordt steeds meer ingezet op een schonere wereld. Bijna alle geleerden zijn het  er wel over eens dat de mensheid, door o.a. luchtvervuiling, het klimaat aan het beïnvloeden is in negatieve zin.  Daarnaast speelt in ons land natuurlijk de ‘gaswinning’ ook een rol, de aardbevingen in de provincie Groningen dragen niet bij aan ‘leef genot’ van de bewoners aldaar. Helaas speelt geld overal een grote rol,  bij u omdat u voor de keuze staat ketel of warmtepomp, bij het rijk omdat het aardgas ons in Nederland nu eenmaal geen windeieren heeft gebracht.

Dat Nederland niet bij de koplopers behoort m.b.t. CO²  reductie (het verschonen van de aarde) heeft natuurlijk veel met dit aardgas te maken. Zolang we immers gas winnen en kunnen verkopen zijn er inkomsten voor ons land. Lobbyisten van gas- en olie bedrijven hebben, volgens insiders, ook een rol daarin.  Maar nu langzaam maar zeker het besef komt dat het ’n keer op gaat houden met aardgas is de meest logische keuze op dit moment ‘all electric’.

De meeste toestellen in onze woning draaien immers op elektriciteit en elektriciteit is ook het type energie waar we nieuwe bronnen voor hebben ontwikkeld zoals windmolens en zonne-stroom-panelen. Elektriciteit lijkt een blijver, gas niet. Wel gaan er geluiden op om van ‘wisselspanning’  ons huidig 230 / 400 Volt net, over te gaan naar gelijkspanning. Nu zitten in heel veel apparaten omvormers om van wissel naar gelijk te gaan, en bij zonnepanelen omgekeerd. Dat is ook niet echt handig. Maar dit laatste terzijde opgemerkt.


Voorbeeldplaatje 2019   ‘energie besparing met een warmtepomp’ :

warmtepomp rendement reken voorbeeld 2019
Bovenstaand rendement plaatje iets verder toegelicht:

Het betreft hier een gerenommeerd merk X  lucht/water – warmtepomp waarvan bekend:
Jaar rendement (label keur) gemiddeld klimaat (NL) verwaming (35) = 199%
Jaar rendement (label keur) gemiddeld klimaat (NL) tapwater = 103 %

De SCOP wordt dan (delen door 40) 4,97 voor verwarming en 2,57 voor tapwater.

Deze warmtepomp heeft dit jaar 1600 uur gedraaid voor verwarming (SCOP 4,97) en 400 uur voor tapwater  (SCOP 2,57)
1600 uur x  SCOP 4,97 + 400 uur  x  SCOP 2,57 = 8980 dit delen door 2000 uur =  SCOP 4,49 beredeneerd totaal.
In bovenstaand plaatje hebben we die, voor alle voorzichtigheid, nog naar beneden afgerond naar SCOP 4.3


Warmtepomp extra informatie

Omtrent warmtepompen is dus heel veel te vertellen, we konden alles op deze ene pagina plaatsen maar dan wordt het heel onoverzichtelijk, daarom hebben we geprobeerd een aantal zaken per pagina te behandelen. Je zou het kunnen zien als een soort FAQ overzicht voor warmtepompen. Vragen die regelmatig gesteld worden proberen we iets nader toe te lichten.  Voor de een is het misschien te veel informatie voor de ander te weinig, de informatie die we geven is algemeen en niet toegespitst op een bepaald merk of type. Mogelijk dekt het dus niet de gehele lading, anderzijds leest u wellicht voldoende om een betere kijk te krijgen op de warmtepomp en bijkomende techniek.

Onder het kopje ‘extra’ o.a.;

Op de pagina ‘ storing’ wordt verteld wat u kunt doen als uw warmtepomp in storing staat, maar ook wat u beter niet kunt doen.

Bij ‘ levensduur’ leest u hoe lang een warmtepomp normaliter mee gaat.

Een van de meest gestelde vragen is hoeveel energie een warmtepomp gebruikt, aan de hand van een praktijkvoorbeeld tonen wij u hoe u het energieverbruik zou kunnen bepalen.

Nu we langzaam richting gasloze woningen gaan willen veel mensen een eerste stap proberen om vast een stuk van het gasverbruik af te snoepen, met een bivalent systeem, Ketel + warmtepomp zou dit mogelijk zijn, echter nog niet in elke woning. Wij vertellen u waarom dat zo is.

Je hoort tegenwoordig heel veel termen voorbij komen; Nul op de Meter Woning,  BENG woning, energie neutraal woning, Passief huis.  Wat is het verschil tussen deze type gebouwen? Wij vertellen het en nemen u mee in een voorbeeldje om tot een Nul op de Meter woning te komen.

Op de pagina COP reken formules en feiten vertellen wij u o.a. over het omslagpunt aardgas of warmtepomp, tevens laten wij u zien hoe de ‘flow van water’ kan worden berekend en hoe het rendement van een warmtepomp nu eigenlijk in elkaar zit. U leest dus over COP, SPF en bijkomstige zaken.  Aan de hand van een voorbeeld berekenen we het COP van een warmtepomp.

Passief koelen wat is dat eigenlijk?  Aan de hand van diverse hydraulische schema’s leggen wij u uit hoe u met een ‘bodem warmtepomp’ passief kunt koelen en wat dat nu eigenlijk is. Passief koelen is namelijk het grote voordeel van warmtepompen die gebruik maken van bodemenergie.

Smart Grids … de verwachting is dat we in de toekomst energie prijzen krijgen die per kwartier kunnen verschillen. Als er bijvoorbeeld veel wind of zon is zou de elektra prijs flink lager kunnen zijn dan op het moment dat er weinig duurzame energie beschikbaar is en de centrale moet draaien op fossiele brandstof.  Apparaten worden langzaam maar zeker geschikt gemaakt voor die techniek, ook warmtepompen. Middels een contact is vanaf afstand een toestel in te schakelen. De energie maatschappij kan dus laten weten ik heb nu voldoende stroom .. en met een signaal de door u geselecteerde toestellen aanschakelen.

Via ons menu treft u dus haast alle informatie met betrekking tot de warmtepomp en bijkomstigheden. Op naar een gezond buiten- en binnenklimaat!