"Alles over warmtepompen"

Onafhankelijk advies en informatie over warmtepompen in het algemeen en alles wat er verder komt kijken bij een correcte warmtepomp installatie. Een heldere kijk op techniek voor vakman en gebruiker. Klaar voor de toekomst zonder aardgas want zoals u wellicht gehoord heeft wil de overheid 50.000 woningen per jaar 'gasloos' maken om uiteindelijk in 2050 alle woningen gasloos te hebben.

warmtepomp weetjesDe overheid geeft tot 2021 subsidie..

op warmtepompen om zo duurzame verwarming te stimuleren. U vermindert de uitstoot van CO2 en verwarmd uw huis met minder of beter zonder aardgas. De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geldt voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De hoogte van de subsidie voor warmtepompen ligt tussen de € 1.000,- en € 2.500,- en is afhankelijk voor welk merk/type pomp u kiest. Daarnaast bespaart u meteen geld op uw maandelijkse energierekening.

Warmtepompen zijn toestellen die op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water zorgen. Een warmtepomp maakt voor het grootste deel gebruik van ‘gratis’ hernieuwbare energie uit de omgeving, ze zijn een duurzaam energiebesparend alternatief voor de gas gestookte cv-ketel  . Een warmtepomp is in Nederland, t.o.v. aardgas,  rendabel bij lage temperatuur afgifte systemen zoals vloerverwarming, LT (Laag Temperatuur) convectoren en LT-radiatoren.

De hoeveelheid energie die de warmtepomp gebruikt is laag in vergelijking met de opbrengst. 65 % tot 80 % van de door de warmtepomp geleverde energie wordt 'gratis' gewonnen uit de omgeving. Hierdoor verbruikt een warmtepompinstallatie minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem. Ook de CO2-uitstoot bij verwarming door middel van een warmtepomp is beduidend lager dan bijvoorbeeld bij de cv-ketel.

"Heeft u iets aan onze informatie gehad ? Beloon ons met uw FB like rechts bovenaan, dat geeft ons de motivatie om door te gaan.."

NIEUWS in het kort:


Animatie Principe Werking Warmtepomp

In bovenstaande animatie ziet u dat het warmtepomp principe bestaat uit 3 kringen:

  1. De Bron: lucht, water, of bodem
  2. De koudemiddelkring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en expansieventiel
  3. Het afgifte syteem: vloerverwarming / boiler / convector

Voor een goede werking dienen alle 3 de kringen te functioneren en op elkaar te zijn afgestemd.

Met betrekking tot de bron (omgevings energie)  zijn er verschillende mogelijkheden:

Warmtepomp energie bronnen

Aan de hand van theoretische- en praktijkvoorbeelden informeren wij u hier o.a. over kosten, terugverdientijd, rendement, werking en bijkomstigheden. Ook leest u bij ons dat anno 2018 een warmtepomp nog niet voor elke woning geschikt is: soms is een hybride of bivalent installatie, bestaande uit  een cv-ketel  en warmtepomp, namelijk beter in bepaalde (vaak oudere) woningen dan alleen een warmtepomp.

Warmtepomp weetjes voor vakman en installateur

Uitvoerige informatie treft u verder op onze website, zo leest u hier hoe u door middel van het energielabel  van een warmtepomp mede tot de beste keus kan komen. Ook vertellen wij u over de soorten die verkrijgbaar zijn in Nederland. Daarnaast is het belangrijk om te weten of uw woning wel geschikt is voor een warmtepomp (laag temperatuur systeem). Kortom u treft hier zo goed als alle informatie aan als u overweegt een warmtepomp te kopen.

Wat kost een warmtepomp?

Een warmtepomp installatie is niet goedkoop in aanschaf, maar u gaat direct minder energiekosten betalen.

algemeen overzicht aanschaf- en installatiekosten warmtepomp:

Installatie aanschaf + installatie : subsidie:
Lucht/water bivalent met ketel € 3600 - 5500,-* € 1000 - 1500,-
lucht-water warmtepomp € 6.500 - 14.500,-* €2150 - 3400,-
brine/water bodem €12.000 - 21.000,-*

€2800 - 4000,-

* De subsidie is nog niet van de aanschaf / installatie afgetrokken

Met betrekking tot besparing  treft u op onze site rekenvoorbeelden.

Subsidie op een warmtepomp

De subsidie regeling ISDE :

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

Meer informatie over deze warmtepomp subsidie leest u hier

Hoe werkt een warmtepomp?

Warmtepompen nemen bij lage temperatuur warmte op (bron zijde) en geven die met een verhoogde temperatuur weer af (afgifte zijde).  Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, zodat er een of andere vorm van arbeid aan te pas moet komen (compressor / op elektriciteit).

De meest voorkomende soorten warmtepompen werken door een vloeistof bij lage temperatuur te laten verdampen en de damp bij hoge temperatuur te laten condenseren. In het eerste geval moet het kookpunt dus worden verlaagd en/of in het tweede geval worden verhoogd. Het kookpunt kan worden verhoogd door de druk te verhogen met een compressor (soort pomp), aan de andere kant kan het kookpunt weer worden verlaagd door de druk te laten zakken middels het vergroten van de ruimte voor het koudemiddel (via expansieventiel)

Het geheel van verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen vormt een gesloten kringloop .

Er is energie nodig om de lage temperatuur-energie uit de bodem, water of omgevingslucht-energie naar een hoger niveau te brengen. Omdat de benodigde energie lager is dan de geleverde energie dragen warmtepompen bij aan een grote vermindering van de CO2-uitstoot. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (=geleverd energie/gebruikte energie) en bereikt waarden, afhankelijk van de toepassing, van 2,5 tot 5 .

zo werkt een warmtepomp entalphie diagram kringloop

Het koude kringloopprincipe lichten wij hier zeer uitvoerig toe

Waar worden warmtepompen het meest gebruikt?

Warmtepompen zijn al geruime tijd erg populair in landen zoals Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Ierland en Zwitserland. In sommige gevallen is dat te danken aan belastingverminderingen (Frankrijk en Ierland); in andere landen heeft dat vooral met ecologisch bewustzijn te maken alsook het ontbreken van aardgas. De eerste warmtepomp werd al in het begin van 20e eeuw te Zürich in gebruik genomen, maar werd toen nog geen succes. Tijdens de energie crisis in de jaren '70 is opnieuw onderzoek gestart naar de warmtepomp.  Vanaf begin jaren 80 worden ze in Scandinavie langzaam maar zeker toegepast, in de jaren '90 groeide dit daar flink uit. Vandaag de dag tref je daar in haast elke woning een warmtepomp.

Hoe staat de warmtepomp ervoor in Nederland?

Zo rond 1995 werden op iets grotere schaal de eerste warmtepompen in ons land geplaatst. Het ging toen regelmatig om toepassing in wijken met 'stadsverwarming'.  Regelmatig kwam het voor dat mensen onafhankelijk wilde worden van de stadsverwarming, maar in die wijken was geen aardgas aanwezig. De warmtepomp bracht toen een oplossing voor hen. Maar in het over grote deel van ons land, waar gewoon aardgas aanwezig was, drong de warmtepomp toen nog niet door bij het grote publiek; Dit natuurlijk mede door de hogere aanschafkosten t.o.v. een cv-ketel.

De laatste jaren zijn we echter bezig aan een inhaalbeweging. De vraag naar warmtepompen blijft stijgen, mede gesteund door de overheid.  Ook de Europese Unie steunt de verdere groei van warmtepompen. De EU herkent hernieuwbare energiebronnen als lucht en water al een paar jaar als oplossingen in de terugdringing van CO2, waardoor de lidstaten warmtepompen even hard moeten promoten als wind- of zonne-energie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat warmtepompen nu een breder publiek bereiken. Daarnaast moet een nieuwbouw woning aan steeds hogere eisen voldoen m.b.t. energie prestatie, de toepassing van een warmtepomp helpt daarbij.

CO2-uitstoot warmtepomp installatie

Algemeen: elektrische warmtepompen voor woningen gebruiken natuurlijk elektriciteit. Maar de totale hoeveelheid energie die een warmtepomp gebruikt, is veel lager dan die van een gasgestookte hr-ketel. Daardoor is de CO2-uitstoot van een warmtepomp slechts de helft van die van verwarming op gas. Een combiwarmtepomp die grijze stroom gebruikt, veroorzaakt jaarlijks zo'n 1.200 tot 1.600 kilogram CO2-uitstoot. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden met verwarming en warm water op gas stoot jaarlijks 2.800 kg CO2 uit. Een warmtepomp op groene stroom van wind of zon is natuurlijk nog duurzamer, immers bij de opwekking van groene stroom is er geen CO2 uitstoot.

Het zgn. bruto rendement van een warmtepomp

De COP (Coëfficiënt Of Performance) geeft het rendement van de warmtepomp zelf: de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft, en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft.
De SCOP ook wel SPF genoemd geeft het Coëfficiënt per jaar over 4 seizoenen gezien.
Bij een SPF/COP van 1 geeft de warmtepomp evenveel warmte af als die aan energie opmaakt. Elektrische warmtepompen voor verwarming hebben vandaag de dag een COP tussen 3,5 en 5: het rendement ligt dus tussen 350 en 500 procent. De COP voor warmwater is lager (2 tot 3,5) omdat een hogere temperatuur vereist is (58 graden). Het rendement daarvoor is dus 200 tot 350 procent.

Financieel omslagpunt energieverbruik warmtepomp of ketel

In 1 m³ Gronings aardgas zit op bovenwaarde 35,17 MJ, dit is gelijk aan 9,76 kWh
Een HR ketel verliest 10% hiervan, netto is dus 8,8 kWh over voor afgifte verwarming.

1 kWh Electra voor de consument is € 0,20 **
1 m³ aardgas voor de consument is € 0,65**

** gemiddelde prijsstelling 2018

Voor € 0,65 (1m³ aardgas)  heb je dus 8,8 kWh (energie)
Wil je die 8,8 kWh puur elektrisch doen dan kost dat 8,8 x 0,20 = € 1,76
Een warmtepomp haalt een groot gedeelte  van de energie ‘gratis’ uit de omgeving

Als je 1,76 euro deelt door 0,65 euro kom je aan 2,7!  Dat is het FINANCIEEL omslagpunt.

Warmtepomp energiebesparing

Nu we bovenstaand het financieel omslagpunt hebben berekend weten we dus meteen dat we met een warmtepomp, COP > 2.7,   op energie kosten besparen t.o.v. een HR cv ketel.

Netto rendement warmtepomp inclusief elektriciteitsverbruik

Toevalligerwijs is een COP van 2.7, naast financieel omslagpunt,  ook het theoretisch rendement omslagpunt. 
Warmtepompen gebruiken elektriciteit en Europees is gesteld dat elektriciteit  maar een rendement heeft van 40 procent. Bij de productie van elektriciteit gaat 60 procent van de energie verloren in restwarmte, zo is bepaald. Dat verlaagt het totale rendement van warmtepompen in de theoretische bepaling.

Elektrische warmtepompen voor verwarming met een COP vanaf 2,7 overstijgen echter al het rendement van gasgestookte hr-ketels (107 procent).  Immers: 2,7 (COP) maal 40 procent (rendement elektriciteitsproductie) is 108 procent rendement, wat dus hoger is dan het rendement van een HR-gasketel. Een COP van 4 tot 5, komt uit op 160 tot 200 procent rendement. Een COP van 2 tot 2,5 op 100 tot 140 procent rendement . U vindt dit netto rendement terug in de certificaten die bij een warmtepomp energielabel behoren.

Warmtepomp terugverdientijd

Doordat je met een warmtepomp bespaart op energiekosten zou je dus kunnen overwegen om, indien uw woning dit toelaat,  de CV ketel te vervangen voor een warmtepomp. Veel mensen denken dan aan de zgn. terugverdienperiode. Men wil eigenlijk hun investering terug verdienen. Dus met het geld dat je elk jaar op energiekosten bespaart probeer je de aanschaf terug te betalen. Een warmtepomp kun je in sommige gevallen terugverdienen dit hangt uiteraard af van het type en toepassing, het lukt niet altijd. Wij hebben voor u een rekenvoorbeeld gemaakt dat u met uw eigen gegevens kunt volgen. Naast terugverdienen zou u eigenlijk ook aan de waarde vermeerdering van uw woning en comfort van de installatie moeten denken, geld moet niet altijd de hoofdzaak zijn,  maar dat terzijde.

Hybride warmtepomp /  Bivalent warmtepomp installatie

Met een Hybride of Bivalent warmtepomp wordt bedoeld dat naast de warmtepomp nog een andere warmtebron aanwezig is.  In Nederland is dat dan vaak een cv-ketel op aardgas. Het grootste gedeelte van het jaar kan de warmtepomp dan in de warmtebehoefte voorzien, in de winter komt de ketel bij om te helpen. Tijdens warmtepompbedrijf bespaar je zodoende energie en energiekosten ten opzichte van aardgas verbruik. Vaak laat een dergelijke installatie zich terugverdienen.  Bekijk hier een voorbeeld van een (hybride) bivalent installatie lucht/water warmtepomp + ketel.

Hybride warmtepomp bivalent installatie

De nabije warmtepomp toekomst

Er staat veel te gebeuren nu overal wordt ingezien dat we moeten verduurzamen. In de nabije toekomst mogen alleen maar BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) woningen worden gebouwd, een warmtepomp maakt dit mede mogelijk. Maar ook aan bestaande gebouwen zal in de toekomst iets moeten gebeuren!  U kunt uiteraard blijven uitstellen tot er geen aardgas meer is of tot de overheid besluit de gaskraan dicht te zetten. Maar wellicht is het beter om langzaam maar zeker nu al tot actie over te gaan in uw woning.

De moderne nieuwbouwwoning bevat geen gasaansluiting meer: ‘alles elektrisch’ (All Electric)  is het motto voor de toekomst. Ook in bestaande woningbouw wordt steeds vaker, te beginnen als hybride installatie, een warmtepomp toegepast.

De toekomst richt zich dus steeds meer op ‘all electric’ (alles elektrisch) hier liggen verschillende zaken aan ten grondslag. Als eerste wordt steeds meer ingezet op een schonere wereld. Bijna alle geleerden zijn het  er wel over eens dat de mensheid, door o.a. luchtvervuiling, het klimaat aan het beïnvloeden is in negatieve zin.  Daarnaast speelt in ons land natuurlijk de ‘gaswinning’ ook een rol, de aardbevingen in de provincie Groningen dragen niet bij aan ‘leef genot’ van de bewoners aldaar. Helaas speelt geld overal een grote rol,  bij u omdat u voor de keuze staat ketel of warmtepomp, bij het rijk omdat het aardgas ons in Nederland nu eenmaal geen windeieren heeft gebracht.

Dat Nederland niet bij de koplopers behoort m.b.t. CO²  reductie (het verschonen van de aarde) heeft natuurlijk veel met dit aardgas te maken. Zolang we immers gas winnen en kunnen verkopen zijn er inkomsten voor ons land. Lobbyisten van gas- en olie bedrijven hebben, volgens insiders, ook een rol daarin.  Maar nu langzaam maar zeker het besef komt dat het ’n keer op gaat houden met aardgas is de meest logische keuze op dit moment ‘all electric’.  

De meeste toestellen in onze woning draaien immers op elektriciteit en elektriciteit is ook het type energie waar we nieuwe bronnen voor hebben ontwikkeld zoals windmolens en zonne-stroom-panelen. Elektriciteit lijkt een blijver, gas niet. Wel gaan er geluiden op om van ‘wisselspanning’  ons huidig 230 / 400 Volt net, over te gaan naar gelijkspanning. Nu zitten in heel veel apparaten omvormers om van wissel naar gelijk te gaan, en bij zonnepanelen omgekeerd. Dat is ook niet echt handig. Maar dit laatste terzijde opgemerkt.

Twijfel tussen cv ketel of warmtepomp

warmtepomp of cv ketel kiezen

Als u een nieuwe woning gaat bouwen is het antwoord simpel: U kiest voor een warmtepomp.

Als u een bestaande woning heeft dan wordt het lastiger, een warmtepomp is een apparaat  dat bedoeld is voor ‘laag temperatuur afgifte systemen’ zoals vloerverwarming en laag temperatuur convectoren. Een huis behaaglijk maken met een laag temperatuur systeem gaat eigenlijk alleen maar goed indien uw huis hiervoor geschikt is. Het huis moet goed geïsoleerd en kierdicht zijn. 

Als uw huis nog enkelglas heeft, niet goed geïsoleerd is en tocht, dan kiest u weer voor een ketel. Het wordt dan wel tijd dat u na gaat denken over de toekomst en wellicht investeert in het verbeteren van uw woning.

Als uw huis goed geïsoleerd en kierdicht is dan is een warmtepomp een goede keuze. Uw woning is dan klaar voor de toekomst. Natuurlijk is de investering groter dan bij het vervangen van de ketel, maar over 15 jaar gezien komt het redelijk bij elkaar. Zie deze vergelijking pagina waar ook een ketel in de vergelijking is meegenomen.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden word daar een opsomming gedaan van installatie keuzes die gemaakt kunnen worden en u kunt daar tevens de terugverdientijd uit afleiden.

 Daarnaast speelt natuurlijk uw persoonlijke privé situatie een rol in de keuze; Is er geld voor vervanging, hoeveel jaar wil ik nog in de woning blijven, en wellicht nog andere overwegingen.  Een woning die klaar is voor de toekomst heeft in de markt wel een gunstigere verkoopprijs dan een die het niet is. Kortom overwegingen genoeg.

Over het algemeen kun je stellen, dat als er nu ruimte en mogelijkheid is om over te stappen naar een warmtepomp, het goed is om dit te doen. U bent dan klaar voor de toekomst.

De beste warmtepomp 2018

Er wordt ons wel eens gevraagd wat is het beste merk warmtepomp?

Dat is een vraag waarop wij geen antwoord kunnen en willen geven. Slim is het in ieder geval om voor een bekend Europees merk te kiezen welke zijn naam al verdiend heeft, dan krijgt u over het algemeen de kwaliteit die u wenst. En een pech geval komt helaas bij elk merk wel eens 'n keer voor. Laat u daarom nooit leiden door 1 warmtepomp review maar lees er meerdere.

De bekendste merken warmtepompen op onze markt zijn thans (alfabetische volgorde)  o.a:  Alpha Inotec, Daikin, Eco Forest, Itho, NIBE (europees marktleider), Stiebel Eltron, Techneco en Viessmann.  Maar ook CV ketel fabrikanten als NEFIT (onderdeel van Bosch) komen steeds meer de warmtepompmarkt op.

Hernieuwbare energie..

Hernieuwbare energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is bijvoorbeeld energie uit wind, waterkracht, zon, bodem en buitenluchtwarmte. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld.

De ontwikkeling staat niet stil en er worden steeds betere resultaten geboekt. Ook met betrekking tot het millieu wordt nagedacht;  In de toekomst worden warmtepompen met een natuurlijk koudemiddel verwacht in plaats van een synthetisch koudemiddel. 

 

Volgende pagina: >> Soorten

Verplichte melding: Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Zie eventueel ook onze bijsluiter.