Nieuws Blog Warmtepompen
zoek
like ons, dank u!

Warmtepomp blog en nieuws uit de media.


Doe de 50°C test!

(Blog / 4 december 2018)

Doe de Laag Temperatuur test warmtepompHeeft u de afgelopen jaren uw woning beter geïsoleerd of bijvoorbeeld HR+ glas laten plaatsen?  Dan zijn uw huidige radiatoren misschien ondertussen wel een beetje over bemeten. Of misschien is uw woning nog niet zo oud en zo ie zo al geschikt?  Zonder meteen te beslissen en om te schakelen kunt u wellicht toch al proberen of uw woning gunstig verwarmd zou kunnen worden met een warmtepomp. Zet uw cv-ketel thermostaat (aanvoer cv water) de komende weken op 50°C en kijk of uw woning toch voldoende warm wordt. Als dat zo is kunt u in de toekomst zonder al te veel verbouwen omschakelen naar bijvoorbeeld een lucht/water warmtepomp.  De meeste cv-ketels hebben een thermostaat of elektronische instelmogelijkheid om de aanvoertemperatuur voor verwarming te beperken tot bijvoorbeeld 50°C (Informeer bij uw installateur). Zo’n test is dus redelijk eenvoudig te doen en u weet meteen of u straks makkelijk zonder gas kunt.   Krijgt u uw woning niet op temperatuur met 50°C aanvoer, kijk dan welke ruimten in uw huis achterblijven. Op die plaatsen kan wellicht de radiator worden vervangen voor een LT- (laagtemperatuur) radiator of convector. Natuurlijk zijn er ook al warmtepompen (en komen er in de toekomst nog meer op de markt) die een hogere temperatuur van bijvoorbeeld 70°C kunnen leveren. Maar hoe groter het verschil tussen bron (bijvoorbeeld buitentemperatuur) en doel (afgifte-aanvoer-temperatuur) hoe minder gunstig het rendement van het toestel is. Doe daarom eens een keer de 50°C test en kijk hoe het met uw woning is gesteld.


Nieuwe BENG eisen bekend en minder streng dan vooraf gedacht (nog niet definitief overigens)

21 november 2018,  bron: Uniec

De nieuwe BENG-normen, welke 1 januari 2020 ingaan, zijn bekend geworden en minder streng dan tot nu toe gedacht. Op de nieuwe site van Uniec (bekend van EPC-software berekeningen) leest u hier meer over. https://uniec3.nl/nieuwe-beng-eisen-bekend/


Project gericht denken met prefab warmtepomp oplossingen

14 november 2018, bron: Stadlander
 

In Bergen op Zoom naderen 41 woningen hun voltooiing, deze zijn in opdracht van Stadlander gebouwd volgens het Morgen-Wonen concept door VolkerWessels.
Net als de rest van de woning is de installatiekast geprefabriceerd; Het is een flinke kast die je niet zomaar even de trap op tilt, ze zijn tijdens de bouw dan ook met een kraan naar de zolder gehesen. De installatiekast is twee bij twee meter en 80 centimeter diep en wordt plug-and-play op de bouwplaats aangeleverd. In de installatiekast zijn de binnenunit van de luchtwarmtepomp, de omvormer van de zonnepanelen, de balansventilatie, het boilervat voor warm tapwater en een extra verdeler geplaatst. De luchtwarmtepomp heeft een vermogen van 5kw.
De buitenunit van de warmtepomp is in de schoorsteen van de woningen verwerkt. Cox Geelen, die normaal schoorstenen maakt voor cv-installaties, heeft deze gemaakt, want ook zij werken aan de toekomst.  De luchtwarmtepomp is op deze manier, op het dak,  buiten gehoorbereik. Tevens is er van alles aan gedaan om resonantie van de warmtepomp te beperken, bijvoorbeeld door isolatie bij de doorvoeren te plaatsen.
Prefab warmtepompunit MorgenWonen

 


Lucht/water warmtepomp niet in 5 jaar terug te verdienen. 

7 november 2018,  bron: Uneto VNI

De Wet milieubeheer verplicht onder andere bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd tot vijf jaar. De maatregelen die daaronder vallen, staan per bedrijfstak op Erkende Maatregelenlijsten. Bedrijven zijn verplicht om te melden welke maatregelen ze doorvoeren. De gemeente houdt toezicht op de meldingsplicht en uitvoering van de maatregelen. Onlangs was er een herziening van deze Maatregellijsten. Uneto VNI heeft hier op sommige punten bedenkingen bij welke zij kenbaar heeft gemaakt aan het rijk. Zo worden in de lijst (terugverdientijd tot 5 jaar) ook lucht/water warmtepompen genoemd wat in de praktijk niet wordt gehaald.

Doekle Terpstra, Voorzitter van UNETO VNI, reageert hierop dan ook terecht richting het ministerie: "Eerlijkheid duurt het langst".
Lees hier de reactie van Uneto VNI.
 


Eerste CV ketels in de praktijk op waterstof

Oktober 2018, bron: RTV Rijnmond / Stedin

In Rozenburg start een project om met waterstof huizen te gaan verwarmen. Waterstof wordt in sommige gevallen gezien als een vervanger van aardgas.
Het recept is simpel. Je hebt water nodig en duurzame elektriciteit. Daarmee kun je waterstof maken, dat je kunt verbranden zonder dat er CO2 bij vrijkomt. Goed voor het klimaat dus. De ervaring met het verwarmen van huizen op deze manier is vrijwel nihil. Daarom start netbeheerder Stedin een demonstratieproject. In een woonblok in Rozenburg worden twee nieuwe cv-ketels geplaatst die op waterstof draaien. Samen met bestaande ketels gaan die het gebouw verwarmen.
“We willen alleen laten zien dat het kan”, zegt projectleider Albert van der Molen van Stedin. De afgelopen periode is het zelfde woonblok verwarmd met kunstmatig aardgas. Dat is ook gemaakt met duurzame stroom in een chemisch proces.
Maar kunnen we dan alle aardgas vervangen door waterstof?  Zo makkelijk is het volgens David Peters, hoofd energietransitie van de netbeheerder, niet. “We hebben verschillende duurzame opties: waterpompen en collectieve warmte bijvoorbeeld. Maar er zijn plekken waar die opties niet goed van toepassing zijn. Wil je op die plek CO2-neutraal je huis verwarmen, zou waterstof een optie kunnen zijn." Eerder dit jaar bleek uit een verkenning van de gezamenlijke netbeheerders dat het bestaande gasleidingennetwerk daar mogelijk voor gebruikt kan worden. "Dat moeten we nog verder testen, maar de eerste signalen zijn positief", zegt Peters.
Waterstof wordt nu alleen nog op grote schaal gemaakt en gebruikt in de industrie. In veel gevallen gaat het om blauwe waterstof die niet gemaakt is met duurzame stroom. De kostprijs is nog heel hoog en er is dus nog weinig ervaring mee. Daarnaast gaat veel energie verloren bij het maken van waterstof en heb je nog relatief veel duurzame stroom nodig. Daarom zal het volgens Stedin nog een tijd duren voor grote aantallen woningen op waterstof verwarmd kunnen worden


 

Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018

27 september 2019  bron: Warmtepomp business day 2018 / Dutch New Energy Research
 

Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport, wat gisteren is gepresenteerd tijdens de Warmtepomp business day 2018, laat een positief beeld zien van de ontwikkeling van warmtepompen in Nederland. In 2024 zullen er net zo veel warmtepompen verkocht worden als cv-ketels, zo verwachten de partijen in het veld. Maar de prijs is nu nog altijd te hoog en het kennisniveau van de installateurs te laag.
Uit het onderzoek onder vele fabrikanten, distributeurs, groothandelaars, ingenieurs- en adviesbureaus, architectenbureaus, installateurs e.a. blijkt dat de markt verwacht dat al in 2024 net zoveel warmtepompen worden verkocht als cv-ketels. In 2017 werden 20.000 warmtepompen verkocht tegenover 400.000 cv-ketels. Nieuwe wet- en regelgeving, hogere gasprijzen, het Klimaatakkoord en stimuleringsmaatregelen zullen de markt een forse impuls geven.
Experts zijn het nog niet altijd met elkaar eens over producten en toepassingen
Het Trendrapport laat aan de andere kant zien dat er nog veel werk nodig is voor álle partijen in de keten: van architectenbureaus, groothandel en fabrikanten tot en met de installateurs. Experts zijn het namelijk niet altijd met elkaar eens over producten en toepassingen. Ook is de prijs te hoog van de warmtepompen en is de kennis over de techniek te vaak afwezig

Het trendrapport is gratis te downloaden (na achterlaten van uw gegevens) op de site van duurzaam verwarmd


Kennis installateurs waterpompen schiet tekort

Gehoord op BNR Nieuwsradio / 26 september 2018

Wie een warmtepomp wil aanschaffen, krijgt van verschillende adviseurs totaal andere adviezen. Ook hebben warmtepomp-installateurs te weinig kennis van zaken. Dat blijkt uit het eerste Nationaal Warmtepomp Trendrapport. En dat terwijl de inzet van warmtepompen belangrijk is voor het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord. Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research en VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz.

Link naar radio fragment BNR Nieuwsradio


Meningen, transitie, meningen

21 september 2018 / Blog

In deze tijd komt het ene transitie verhaal na het ander in het nieuws, ook horen we verschillende sprekers op verschillende podia andere meningen verkondigen. Vaak gaat het hier om sprekers welke een bepaalde business, al dan niet direct zichtbaar, vertegenwoordigen. Daarnaast laat politiek en regelgeving zich vaak sturen door lobby uit de bedrijfstak. Een ‘uitvinder’ schuift zijn/haar ‘vinding’ naar voren en probeert daar de norm van te maken en zo vindingen van anderen te blokkeren. Vooral dit laatste kan eerder tegen de transitie werken dan voor. Het wordt langzaam een bos met veel te veel regels waardoor sommige de richting kwijtraken. Ooit is er bijvoorbeeld (mede door lobby) ‘gelijkwaardigheid’ uitgevonden om (goedkope) concurrentie (uit het buitenland) te voorkomen. Zonder gelijkwaardigheidsverklaring kan een product bijna niet meer worden toegepast in nieuwbouwwoningen en die gelijkwaardigheidsverklaring kost heel veel geld voor een fabrikant/importeur (in verband met flinke keuringskosten bij de instanties welke deze mogen verzorgen).  Zo wordt het product toch onnodig duurder?!

Daarnaast worden de gelijkwaardigheidsverklaringen van al die producten op naam en type met specificaties ingevoerd in de EPC/BENG-software. Sta je er niet in met je product dan heb je al snel pech en wordt je niet gekozen.  Al die merken en type in de EPC stoppen kost een hoop moeite en werk. Waarom niet gewoon voor elk product een zeer duidelijk energielabel welke meteen te gebruiken is in een bouwaanvraag / EPC berekening.
Nu komt het bijvoorbeeld voor dat een architect merk X in de EPC heeft ingevoerd en na dat alle bouwvergunning zijn verleend wil de koper, als hij 1 jaar later gaat bouwen, eigenlijk liever merk Y omdat Y nu een aanbieding heeft van een ‘gelijkwaardig label’ product. Dat kan nu dus eigenlijk niet.  Een merkloze EPC, maar wel met duidelijke labels per product zou toch mooier zijn?
De ‘punten telling’ kan gewoon blijven gehandhaafd, maar dan op Label cijfer. De consument kiest dan later het product met minimaal de in de EPC ingevoerde label eis.

Stel daarnaast een eis aan het maximaal energieverbruik per jaar; Ieder kan dan op zijn/haar manier invullen hoe aan de gestelde energie verplichting kan worden voldaan, de ene keer met PV-panelen, de andere keer met drievoudig glas. De een neemt een WTW-unit en de ander gebruikt de ventilatie lucht voor een warmtepomp.  En ja, dan kan het voorkomen dat boven het drievoudig-glas gewoon een rooster zit wat buitenlucht binnenlaat voor ventilatie, precies voldoende voor een gezond binnenklimaat, ook dat moet kunnen al klinkt het vreemd. Dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is blijkt wel uit de vele verschillende meningen en publicaties die op ons afkomen, “dit was overigens ook zo’n mening” ha ha..

(Peter v E /  WP-weetjes)


Uitdaging..

Als we naar het aantal geïnstalleerde warmtepompen kijken in Nederland wordt duidelijk hoe hard de lucht/water warmtepompmarkt groeit.
(bron CBS)

aantal verkochte warmtepompen

En die groei wordt de komende jaren alleen maar groter door o.a.:
•    Vermindering gaswinning Groningen
•    Stijging verwacht van de gasprijzen met ca. € 0,20 per m3
•    Daling verwacht van de elektriciteitsprijzen met ca. € 0,07 per kWh
•    Toenemende vraag van consumenten naar koeling van de woning
•    Toenemend bewustzijn van consumenten over de voordelen van een warmtepomp en de gasloze toekomst
•    ISDE subsidie op warmtepompen

De beschikbare tijd van installateurs is beperkt en wordt de komende jaren naar verwachting steeds schaarser. Er zijn simpelweg te weinig installateurs om aan de vraag naar warmtepompen te voldoen. Daarnaast zijn er nog steeds installateurs welke niet bekend zijn met een warmtepomp… tijd voor scholing dus?


Gemeente op weg naar aardgasvrije gebieden..

Bron: VNG / 14 sept 2018

Om gemeenten te ondersteunen en handvatten te geven bij dit proces, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brochure met tips gepubliceerd. In dit document staan tips waarmee gemeenten invulling kunnen geven aan de afspraken in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij. Naast 10 tips staat in de brochure ook achtergrondinformatie over het Akkoord, en over nieuwe wet- en regelgeving, zoals de aanpassing van het Bouwbesluit.
De brochure is gratis in te zien of te downloaden via de website van Stroomversnelling.


CV ketel in de toekomst op waterstof ?

7 september 2018:  Bron:  Installatienet

Volgens Kiwa kan waterstof in de toekomst aardgas vervangen. Het huidige gasnet zou hiervoor niet ingrijpend hoeven te veranderen. De belangenorganisatie voor cv-ketelfabrikanten steunt het plan.

Coen van de Sande heeft er wel oren naar. Volgens de Association Manager van de VFK kan er zonder probleem al 20% waterstof worden bijgemengd in het bestaande gasnet waardoor de meeste bestaande ketels gewoon kunnen blijven functioneren en de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving met 15% wordt verlaagd. Een slimme en snelle oplossing voor de bestaande huizenvoorraad, aldus Van de Sande.

“Bestaande cv-ketels ombouwen naar 100% waterstof is technisch mogelijk, maar voor de bulk te complex en te duur. Het is beter om vanaf een bepaald moment in de nabije toekomst alleen nog cv-ketels op de markt te brengen die geschikt zijn voor zowel aardgas als waterstof. Op het moment dat een bepaalde wijk is ingepland om over te stappen op 100% waterstof, gaat het slechts om een kleine aanpassing. Die klus is zo geklaard, we hebben het over minutenwerk.”

“De kosten voor ketels of hybride toestellen die geschikt zijn voor waterstof zullen in eerste instantie hoger zijn dan de conventionele HR-toestellen. Dit komt doordat we aan het begin van een productontwikkelingscyclus zitten. Als de waterstofketel eenmaal verder ontwikkeld is en fabrikanten grote aantallen op de markt kunnen afzetten, zullen de prijzen automatisch gaan dalen.”


6000 Nieuwe warmtepompmonteurs

Bron: Installatienet.nl & Alfa College / 6 september 2018

De Installatiebranche en overheid hebben met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal Warmtepompen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra vandaag samen met diverse partijen hebben ondertekend. Het initiatief moet leiden tot grootschalige toepassing van duurzame warmtetechniek en een lagere CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. In Groningen openden Wiebes en Terpstra een praktijklokaal voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal.

Opleidingen staan centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van onder meer (hybride) warmtepompen. Ook zonneboilers en biobrandstof krijgen een plaats in het uitgebreide opleidingsprogramma, dat zoveel mogelijk aansluit op bestaande kwaliteitsregelingen. Het praktijklokaal voor warmtetechniek dat vandaag is geopend in het Groningse Alfa-college is er één van in totaal zeven. De andere lokalen worden, verspreid over het land, nog dit jaar in gebruik genomen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.
 

praktijklokaal
 

In het praktijklokaal van het College staan zes verschillende warmtepompen, van verschillende merken. Per jaar kunnen ongeveer 50  studenten van het Alfa College trainen met de nieuwste technieken op het gebied van warmtepompen. Daarnaast leidt Installatiewerk Nederland in het centrum honderden medewerkers per jaar op uit de installatiebranche.


 

Groei warmtepompen vlakt af

2 september 2018 / Bron "De Telegraaf"

De groei in de verkoop van duurzame verwarmingsmethoden zoals een warmtepomp vlakt af. Traditionele hr-ketels vinden nog steeds gretig aftrek en bij nieuwbouwwoningen is het marktaandeel van hr-ketels zelfs fors toegenomen. Dit blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu en netwerkbedrijven Stedin en Alliander.

,Dit is opmerkelijk. We moeten juist van het aardgas af'', klaagt Natuur & Milieu-directeur Marjolein Demmers. ,,De verkoop van duurzame alternatieven moet dus omhoog, die van hr-ketels zo snel mogelijk omlaag. Alleen zo kunnen we aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet voldoen.''

Volgens de cijfers ging de verkoop van warmtepompen vorig jaar met 15 procent vooruit, naar 84.832. Een jaar eerder was nog sprake van een plus van 44 procent. De verkoop van hr-ketels daalde in 2016, maar steeg in 2017 weer met 3 procent, tot 425.000 stuks.

Bij nieuwbouwhuizen stijgt de verkoop van hr-ketels explosief, zo valt op te maken uit de cijfers. In 2014 kreeg 51 procent van de nieuwbouwwoningen een hr-ketel, in 2016 was dit 75 procent. Een hr-ketel gaat gemiddeld zo'n vijftien jaar mee. Dit betekent volgens de onderzoekers dat tot 2031 driekwart van de nieuwbouwwoningen uit 2016 aan het gas vastzit.

Koken op gas raakt overigens wel uit. Vooral elektrische inbouwkookplaten zijn populair. De verkoop hiervan stijgt, ten koste van gaskookplaten.
 

Reactie WP-weetjes:  Reden zou kunnen zijn:

 • Een warmtepomp installatie is fors duurder dan een HR-ketel installatie
 • De architect houdt nog geen rekening met de grotere opstelplaats voor een warmtepomp / ruimtegebrek.
 • De gekozen installateur is nog niet bekend met warmtepompen en adviseert/plaatst daarom een ketel.

Veel mensen super blij met passief koelen, maar ook een enkele uitzondering ..

1 augustus 2018 (Blog)

Spontaan ontvingen wij de afgelopen tijd foto’s van warmtepomp displays waarbij mensen de buitentemperatuur naast de ruimtetemperatuur in beeld hadden gebracht. Buiten 35 graden binnen 23 graden bijvoorbeeld! Het ging hier om gebruikers van een bodemenergie warmtepomp met mogelijkheid tot passieve koeling. In tegenstelling tot mensen met een airco of lucht/water warmtepomp krijgen zij voor een zeer klein bedrag (alleen het draaien van ’n paar circulatiepompjes) hun huis koel. Goed te lezen dat ‘top koeling’, want zo noemen we deze passieve koeling via de vloer, toch voldoende koelt en deze mensen zodoende een aangenaam comfort ervaren.  Eerlijkheidshalve kregen we ook een verhaal te horen van een situatie waar de brontemperatuur is opgelopen tot 21 graden! De bron was daar volgens de verteller berekend op 400 uur passieve koeling en bleek dus te klein (te weinig boormeters) om aan de koelvraag te kunnen voldoen.  Een goede afstemming van bron t.o.v. de transmissie is dus uiterst belangrijk. Natuurlijk was deze lange zomer misschien niet echt te voorspellen maar toch.. een bron iets over dimensioneren is altijd (zomer en winter) beter dan te krap gaan zitten. Soms brengt het ‘werken op inschrijving’ dit mee, immers vaak wordt te veel gekeken naar geld en met minder boormeters kun je goedkoper inschrijven/aanbieden.  Een gesloten bodem energiebron die op deze tijd van het jaar op of onder de 14 graden zit is goed te noemen.  En ja, het is vandaag 1 augustus 2018 ..dus wie weet moeten we nog (31 dagen x 20 uur) = 620 uur koelen.  

TIP voor de collega monteur: Let op de brontemperatuur bij klachten over passieve koeling !

passief koelen met een warmtepomp


‘Trainingen over warmtepompen lopen meteen vol’

1 augustus 2018 - Bron:  GaWalo

“Het succes van warmtepompen is sterk afhankelijk van het aantal installateurs dat ermee kan omgaan. Daarom is de opleiding van installateurs in het onderhoud en de installatie van warmtepompen noodzaak.”

Dat is de overtuiging van salesmanager Niels van Alphen van warmtepompleverancier Techneco. Om zoveel mogelijk installateurs capabel te maken, geeft Techneco gratis trainingen. Gebrek aan belangstelling is er volgens Van Alphen niet. “We geven ongeveer een keer in de twee weken zo’n training. Vroeger hadden we nog wel eens moeite om de zaaltjes vol te krijgen, maar nu lopen ze meteen vol.”
Gros installateurs nog onervaren met warmtepompen
Installateurs bevinden zich in verschillende fases als het gaat om warmtepompen. Maar de overgrote meerderheid heeft er nog geen ervaring mee, licht Van Alphen toe. “Er zijn er die al twintig jaar warmtepompen installeren en onderhouden, die weten bij wijze van spreken meer dan ons. Dan heb je ook installateurs die pas vijf jaar geleden zijn begonnen. Die hebben veel ervaring en hebben ons eigenlijk niet meer nodig. En nu komt het gros van de installateurs. Zij hebben echt nog de focus op de installatie van nieuwe warmtepompsystemen en doen nog geen onderhoud.”

Warmtepompen onderhouden en storingen verhelpen
Martijn Keijer van Schipper Installatie heeft inmiddels ongeveer drie jaar ervaring met het installeren van warmtepompen. Bij Schipper ligt de focus nog vooral op installatie, vertelt hij. “Vorig jaar installeerden we 60 warmtepompen tegenover 80 cv-ketels. Voor storingen heb ik nu twee monteurs. Die zijn er wat beter in thuis dan de anderen en kunnen ook systemen onderhouden en storingen verhelpen.”
 
Kennis installatie warmtepompen ontbreekt
Keijer merkt in zijn omgeving dat steeds meer installateurs geïnteresseerd zijn in warmtepompen, maar dat ze op dit moment nog te weinig kennis hebben om die te installeren. “Ik zie het bij collega’s in de buurt. Klanten krijgen vaak nul op het rekest als ze navraag doen. Installateurs sturen klanten door naar ons als het om de installatie van warmtepompen gaat. Ze durven hun vingers er nog niet aan te branden.”
 
Jonge monteurs enthousiast
Volgens Van Alphen is het voor cv-installateurs relatief makkelijk om warmtepompen te installeren. “Er zijn wat extra dimensies waar je je in moet verdiepen. Dat vraagt om aanpassingsvermogen van de monteur. Je moet net even wat beter nadenken en er moet een bereidheid zijn om je in de materie te verdiepen. Dat is voor elke monteur anders. Als je 60 bent, zul je misschien denken; dat zal mijn tijd wel duren. Maar de jonge monteurs gaan er over het algemeen enthousiast mee aan de slag.” Keijer herkent dat beeld. “Onze jonge monteurs zijn even ver met warmtepompen als onze hoofdmonteurs, omdat ze er vanaf het begin bij betrokken zijn.”

Aanvulling op dit bericht: Naast Techneco geven ook andere warmtepomp fabrikanten/importeurs (bijvoorbeeld  NATHAN, NIBE, Vaillant, Viessmann) de mogelijkheid tot het volgen van een warmtepomp cursus (al dan niet gratis) voor installateurs.


Geluidsoverlast van warmtepompen binnenkort verleden tijd?

5 juli 2018:  Bron Cobouw

Minister Ollongren van Wonen gaat in het Bouwbesluit snel eisen opnemen over de geluidseisen van warmtepompen. Dat antwoordt de minister op vragen uit de Tweede Kamer, die waren gesteld naar aanleiding van het optreden van een Brabantse echtpaar in het televisieprogramma Kassa. Het stel gaf in de uitzending aan zwaar gebukt te gaan onder de herrie van de warmtepomp van de buren. Die hield hun ’s nachts als een soort ronkende uit hun slaap. De wetgeving stelt nu geen eisen aan de geluidsproductie van warmtepompen en apparaten als airco’s. Maar Ollongren heeft al plannen om het Bouwbesluit  aan te passen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen, Beng. Gelijktijdig wil ze ook duidelijke eisen opnemen over de maximale geluidsproductie van warmtepompen en andere apparatuur, laat ze de Kamer weten.

In de APV kunnen gemeenten nu al eisen stellen Tot het zover is kunnen gemeenten zelf eisen vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening APV. Behalve in Duitsland worden er in omringende landen nog geen eisen gesteld aan de geluidsproductie van warmtepompen. Er zijn wel Europese richtlijnen (verordening 813/2013), maar die zijn nogal soepel, daar voldoen de fabrikanten volgens de minister gemakkelijk aan.

Om warmtepompen stiller te krijgen hebben fabrikanten verschillende mogelijkheden. Zo kunnen ze grotere compressoren gebruiken zodat de installatie op een lager toerental draait. Een geluidswerende omkasting van de buitenunit is volgens de minister ook een slimme oplossing. Daarnaast kunnen trillingsdempers of een dempende montagebalk worden geïnstalleerd. De positie waar de buitenunit wordt geplaatst is ook heel bepalend voor de overlast voor de omgeving en directe buren. De minister wil haast maken met aanpassing van de regels omdat ze een grote rol ziet voor de warmtepomp in de aardgasloze wijken.


29 juni 2018,  Bron: Warmtepompverkenner / BDH

Snel een inzicht met de warmtepompverkenner

UNETO-VNI introduceert samen met adviesbureau BDH een online Warmtepompverkenner. Door het online beantwoorden van vragen kunnen consumenten inzicht krijgen in het type warmtepomp dat geschikt is voor hun woning. Alle leden van UNETO-VNI kunnen de online tool integreren in hun website en hun klanten op deze manier voorzien van informatie om te kunnen overstappen naar duurzame energie.
De Warmtepompverkenner vraagt consumenten naar kenmerken van hun woning, de gezinssamenstelling, isolatiewaarde en de beschikbare opstellingsruimte voor het toestel. Op basis daarvan ontvangt de consument niet alleen advies over het meest geschikte type warmtepomp, maar ook een een indicatie van de investeringskosten, de maandelijkse lasten, de kosten over de gehele levensduur en de duurzaamheid van het toestel.
Met de Warmtepompverkenner krijg je dus snel en eenvoudig een beeld van de mogelijkheden.
Voor meer informatie: www.warmtepompverkenner.nl


25 juni 2018,  Bron:  Bouwend Nederland / Indeed

Nu al te weinig vakmensen en dan ook nog korten op technisch beroepsonderwijs?

Uneto-VNI en Bouwend Nederland maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (BBL). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van €7 miljoen aangekondigd. Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de BBL kost tot 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb, zo waarschuwen zij.

Nu al staan sommige technische vacatures lange tijd open, zo ook op warmtepomp gebied:
https://www.indeed.nl/Warmtepomp-Techniek-vacatures


Bron ANP, 21 juni 2018:

Energiebelasting op gas gaat stijgen.

De energiebelasting op gas moet de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas gaan. Dat plan wordt vrijwel zeker opgenomen in het klimaatakkoord, bevestigen deelnemers aan de klimaattafel 'Gebouwde Omgeving' onder leiding van Diederik Samsom aan de Volkskrant.
De belasting op stroom moet juist met meer dan de helft dalen. Zo worden elektrische warmtepompen, een alternatief voor aardgas, financieel aantrekkelijker.
Dat de belasting op aardgas omhoog moet en die op stroom juist moet dalen, bleek al uit een eerdere inventarisatie van de NOS onder de deelnemers die werken aan het klimaatakkoord. Percentages werden toen niet genoemd.
Klimaattafel
Het kabinet wil deze zomer een Klimaatakkoord sluiten over het terugdringen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Per sector is een 'klimaattafel' in het leven geroepen. Daarin zijn per sector de belangrijkste partijen vertegenwoordigd die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het mandaat hebben om afspraken te maken.
Sinds 1996 betalen particulieren en bedrijven een vast bedrag aan energiebelasting per verbruikshoeveelheid: kleinverbruikers betalen 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor elk kilowattuur stroom. In het nieuwe voorstel gaat de gasbelasting de komende jaren geleidelijk met 20 cent omhoog en de stroomheffing met 6,5 cent omlaag. Voor grootverbruikers geldt een lager belastingtarief. De klimaattafel wil dat de energiebelasting op aardgas procentueel evenveel stijgt voor de grootverbruikers als voor de kleinverbruikers.
Blijf je aardgas stoken, dan ben je in 2030 zo'n 380 euro per jaar meer kwijt aan energiebelasting dan nu.
Tweede Kamer beslist
Om huishoudens met lage inkomens te beschermen wil Samsom de inkomstenbelasting verlagen of meer doelgroepgerichte maatregelen als een verhoging van de huurtoeslag of uitkeringen toepassen.
Het klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. Het eindvoorstel voor het akkoord wordt midden juli bekendgemaakt. De Tweede Kamer beslist of het belastingvoorstel van het adviesorgaan ook echt wordt uitgevoerd.


24 mei 2018:

Bron:  Publicatie van Pieter van Alphen, Tekst: Mari van Lieshout.

Regels voor bodemgebonden warmtepompen wellicht versoepeld

Het is de ergernis van de warmtepompsector en de Dutch Heat Pump Association dringt er al langer op aan: de regelgeving legt de installateurs te veel aan de leiband om grootschalige toepassing van bodemgebonden warmtepompen mogelijk te maken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de regels zo snel mogelijk worden aangepast.

Uit onderzoek van adviesbureau Buro 38 blijkt dat enkele verplichtingen voor installateurs een te grote drempel vormen om de bodemwarmtepomp in het aanbod op te nemen. Het gaat dan vooral om de verplichte erkenningsregeling, de interferentietoets (het berekenen van mogelijk nadelige invloed op andere bodemenergiesystemen) en de opgave van het te verwachten energierendement, de zogeheten Seasonal Performance Factor (SPF). Hierdoor kiezen veel installateurs ervoor om alleen luchtwaterwarmtepompen te verkopen.

Maar nogal wat critici zien dat met lede ogen aan. De lucht/waterwarmtepomp is, zo stellen zij, wat betreft rendement nog overgewaardeerd in de EPC-berekening. Met name bij lagere buitentemperaturen scoort de lucht/water-warmtepomp ondermaats. En de COP wordt ook nog eens nadelig beïnvloed door de noodzakelijke ontdooicycli van de verdamper. Dat kost ook energie.
Bodemgebonden systemen doen het energetisch stukken beter en het potentieel van bodemenergie is enorm. Bodemenergie kan de helft dekken van de warmtevraag. 'Het is een van de grootste duurzame bronnen voor de toekomst en daarmee een goed alternatief voor gebouwen om van het aardgas af te gaan,' schrijft Van Veldhoven. 'Ook is het energetisch rendement van een bodemenergiesysteem hoger dan bij andere omgevingswarmtetechnieken doordat overschotten op seizoenbasis worden opgeslagen en hergebruikt.'


18 mei 2018:

BENG LOBBY

Zoals u wellicht weet gaat in 2020 de BENG norm van kracht. Het oorspronkelijke idee voor woningen is dat de maximale energiebehoefte niet meer dan 25 kWh per m² per jaar mag bedragen. Deze norm is echter alleen te halen indien een Balans Ventilatie Systeem (WTW) wordt toegepast in de woning.
Niet iedereen is daar enthousiast over en bovendien staat dit in de weg voor andere oplossingen zoals een ventilatieluchtwarmtepomp. Daar de wet nog niet van kracht is kan de norm wellicht nog worden aangepast zodat ook nieuwe technieken een kans krijgen en niet iedere nieuwbouwwoning verplicht aan de balansventilatie moet. Fabrikanten, adviseurs en normcommissies buigen zich momenteel over dit vraagstuk. /  Zie ook publicatie van Bas Hasselaar (bron):  https://warmtepomp-weetjes.nl/extra/beng-norm/ 


10 mei 2018 (bron: Staatsblad)

Gasaansluitplicht vervalt definitief

De gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen vervalt definitief vanaf 1 juli 2018. Dat is vandaag te lezen in het Staatsblad.

In het Staatsblad van 8 mei 2018 verscheen het ‘Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’. In dit besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De Wet VET is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wijziging moet Nederland helpen om te schakelen naar een duurzaam energiesysteem.
 
Gasaansluitplicht geschrapt per 1 juli 2018
De Wet VET treedt gefaseerd in werking, staat in het Besluit. Per 1 juli 2018 treden de onderdelen in werking samenhangend met het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet. Een aantal onderdelen treedt per 1 januari 2019 in werking. En er is nog een aantal onderdelen waarvoor op een later moment een besluit wordt genomen over de inwerkingtreding.


Bodemluswarmtepomp blijkt de beste keuze

Bron: Lente Akkoord / DWA

April 2018: Het befaamde ingenieursbureau DWA heeft in opdracht van Lente Akkoord verschillende ‘aardgas-loze  ’ concepten doorgerekend. Zij komen tot dezelfde conclusie welke wij in onze voorbeeldjes op warmtepomp-weetjes.nl ook ontdekte. Op de lange termijn genomen is de bodem-warmtepomp met gesloten bron de voordeligste keuze. Link naar het document


In het nieuws: (bron regionaal dagblad) 30 maart 2018

Coalitie verdeeld over afschaffen cv-ketel

De regeringspartijen zijn het niet met elkaar eens over het voorstel om de klassieke cv-ketel vanaf 2021 te verbieden. Coalitiepartijen D66 en CDA reageren positief, terwijl VVD het plan ‘bizar’ noemt. ,,Dit jaagt de consument alleen maar op enorme kosten.”
VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz wil niets weten van een wettelijke verplichting per 2021 voor duurzame verwarmingsinstallaties. ,,Het is bizar om al binnen drie jaar een verbod te eisen op cv-ketels. Dit jaagt de consument alleen maar op enorme kosten, terwijl eerst toch echt de sector aan de bak moet. Ontwikkel maar betaalbare alternatieven voordat je dit afdwingt. Een wettelijke verplichting smoort ook elke vernieuwing in de kiem. Dit is niet hoe we de energietransitie moeten vormgeven.”
Coalitiepartijen D66 en CDA reageren juist positief. Volgens D66’er Rob Jetten zullen de prijzen van energiezuinige installaties snel zakken wanneer ze op grote schaal worden geplaatst. ,,Bovendien gaat de energierekening fors omlaag. En waar dat nodig is, moeten we ook kijken of we het voor mensen financieel extra aantrekkelijk kunnen maken.”
CDA-Kamerlid Agnes Mulder denkt dat het voorstel van de brede klimaatcoalitie ‘mogelijk bijdraagt’ aan het plan van aanpak van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de gasketel uit te faseren. Coalitiepartner ChristenUnie vindt het 'goed voor het klimaat en voor Groningen dat actief wordt nagedacht over manieren om van het gas los te gaan', zo laat CU-Kamerlid Carla Dik-Faber weten.
'Veel mensen kunnen dit niet ophoesten'
De PvdA in de Tweede Kamer plaatst vraagtekens bij de uitwerking van het voorstel. ,,Er zijn mensen die moeiteloos een warmtepomp aanschaffen en hun woning isoleren”, zegt PvdA-Kamerlid William Moorlag. ,,Die hoesten zo 10.000 tot 20.000 euro op. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. Er moeten hele goede financieringsarrangementen komen, zodat iedereen mee kan doen.”
De PVV vindt het helemaal niet nodig om klimaatmaatregelen te nemen. ,,We moeten stoppen met dit peperdure, zinloze klimaatbeleid”, zegt PVV-Kamerlid Alexander Kops. ,,We moeten af van het Groningse gas , daar is iedereen het over eens. Maar dat is wat anders dan dat er helemáál geen gas, dus ook niet geïmporteerd gas, gebruikt mag worden.”

Redactie: Niet dat het van waarde is maar ook Warmtepomp-weetjes voelt niets voor de verplichting. De markt zal zich zelf wel ontwikkelen.


Moet ik vanaf 2021 bij vervanging van mijn ketel per se een hybride warmtepomp aanschaffen?

(bron AD 29 maart 2018)

Nee, dat hoeft niet. Enige voorwaarde is dat uw verwarmingsinstallatie duurzaam is. Een zonneboiler of een volledig elektrische cv mag ook. In sommige wijken zorgt de gemeente voor stadswarmte. Wél is het zo dat een ketel met hybride warmtepomp het goedkoopst is en daardoor voor gewone Nederlanders het meest voor de hand ligt.

Hoe groot is de kans dat het kabinet dit manifest overneemt?

Door de brede coalitie van vijftien partijen die het manifest heeft getekend (onder andere Essent, Greenpeace, GasUnie, installatiebranche UNETO-VNI) lijkt die kans behoorlijk groot. Bovendien gaat de Groningse gaskraan steeds meer dicht en moet het gasverbruik omlaag. Morgen neemt Diederik Samsom het manifest in ontvangst. Naar verwachting staat hij zeer positief tegenover de plannen. De oud-PvdA-leider is één van de hoofdverantwoordelijken voor de uitvoering van het nieuwe Klimaatakkoord en moet er met name voor zorgen dat de CO2-uitstoot in woningen en panden omlaaggaat.

Hoe goed is een cv-ketel met warmtepomp voor het milieu?
Dankzij de warmtepomp daalt het gasverbruik van een gemiddeld huishouden met de helft, aldus MilieuCentraal. Wel is er extra elektriciteit nodig, die (deels) van fossiele brandstoffen afkomstig kan zijn. De CO2-uitstoot daalt uiteindelijk van 3.200 kilo per jaar naar 2.200 kilo, een besparing van 35 procent.

Op het grote geheel kan de verplichte warmtepomp tot 2030 ook veel schelen. Het kabinet kan zo 17 megaton aan CO2 besparen, een derde van de totale reductie die nodig is om de doelen van Parijs te halen.

Wat kost een hybride warmtepomp?

Die kosten zijn nog hoog. ,,Een losse hybride warmtepomp kost tussen 3.600 en 4.600 euro, inclusief installatie en BTW,” zegt organisatie MilieuCentraal op basis van een inventarisatie. Een cv-ketel met warmtepomp kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Dat is fors meer dan een gewone cv-ketel. Wel geldt een subsidie van 1500 tot 1800 euro die dus van de aanschaf afgaat.
Wie gaat dat betalen? Ik heb geen 7.000 euro.
Dat wordt de grote hamvraag. Duidelijk is dat consumenten niet op hoge kosten gejaagd mogen worden. De vijftien partijen van het Manifest pleiten daarom voor een goede financieringsregeling. Nu al trekt het kabinet jaarlijks miljarden euro’s uit voor de verduurzaming van Nederland.

Dat geld gaat echter vooral naar de opwekking van energie via oa offshore windparken. Voor warmtepompen en zonneboilers is in 2018 ‘slechts’ 100 miljoen euro beschikbaar.

Een oplossing zou volgens Essent kunnen zijn dat energieleveranciers warmtepompen mogen verhuren. ,,Dat doen we met zonnepanelen ook,” zegt Ronald Sutmuller van Essent. ,,De consument is zo niet of nauwelijks duurder uit, terwijl de overheid geen forse bedragen aan subsidies kwijt is.”
Gaat mijn energierekening door de hybride warmtepomp straks omlaag?
Een ketel met warmtepomp doet het gasverbruik van een gemiddelde eengezinswoning met 240 euro per jaar dalen, heeft MilieuCentraal berekend. Dat is niet niks, maar veel minder dan bij de aanschaf van zonnepanelen. ,,Het is vooral een klimaatmaatregel,” zegt Mariken Stolk van MilieuCentraal. Ze schat dat gebruikers quitte spelen tijdens de levensduur van hun ketel met warmtepomp.

Dat zou anders kunnen zijn als de prijzen van warmtesystemen flink omlaaggaan, zegt energieleverancier Essent. ,,Bij zonnepanelen is dat ook gebeurd,” zegt Ronald Sutmuller van Essent. ,,Het zou goed kunnen dat dit met warmtepompen ook gebeurt als ze in grote aantallen worden geplaatst.”


‘Ouderwetse cv-ketel verdwijnt vanaf 2021 ?’

Bron: Het regionaal dagblad 28 maart 2018:

Nederlanders zouden vanaf 2021 geen ouderwetse, gasgestookte cv-ketel meer in hun huis mogen plaatsen. De 350.000 cv-ketels die jaarlijks worden vervangen, mogen dan alleen nog worden ingeruild voor een hybride systeem, een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief.
Dat voorstel wordt vandaag gedaan door een brede klimaatcoalitie, bestaande uit vijftien energiebedrijven en milieuorganisaties. Een deel van die partijen zit ook aan tafel bij de onderhandelingen voor een nieuw Klimaatakkoord, waarmee de kans groot is dat dit voorstel in de praktijk wordt gebracht.

In 90 procent van de huizen zit nu nog een cv-ketel, gestookt op Gronings gas. Om het klimaatverdrag van Parijs te halen én de gaswinning in Groningen fors te verlagen, willen de partijen een nieuwe ‘rendementseis’ voor verwarmingsinstallaties invoeren. Dat betekent dat cv-ketels vanaf 1 januari 2021 niet meer volledig op gas mogen draaien.

Lage- en middeninkomens komen financieel in de problemen als zij hun woning zonder gas gaan verwarmen, bleek uit eerder uit onderzoek van Ecorys. Voor een rijtjeshuis kost het naar schatting 18.000 euro om gasloos te worden, werd toen becijferd.

Een hybride waterpomp kost nu 3.500 tot 5.000 euro. Die ketels maken voor een deel gebruik van aardgas. ,,De toepassing van hybride warmtepompen is inmiddels relatief eenvoudig”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI, de brancheorganisatie van installatiebedrijven. ,,De cv-ketel is straks alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is.”


21 maart 2018: (Bron: Rolf Heynen / Good!)
Waar vinden we technici ?

Volgens de eerste resultaten van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018, een initiatief van onderzoeksbureau Good!, verwachten experts dat in 2025 al meer warmtepompen verkocht zullen worden dan cv-ketels. Nu maken warmtepompen nog maar tien procent uit van de markt.
Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Good!, verwacht dat dit kantelpunt al vóór 2025 zal plaatsvinden, “want verduurzaming verloopt exponentieel en niet lineair. Zelfs de grootste optimisten blijken de markt structureel te onderschatten.
Het grootste probleem lijkt te zitten in het vinden van vakmensen die de installatie van al deze warmtepompen mogelijk maken. De uitdaging zit hem dan ook voor een groot deel om scholen ook meer op techniek te laten focussen. 


24 februari 2018:  Leuk om te zien hoe sommige mensen bezig zijn met 'het nieuwe denken'.


14 januari 2018: (gelezen in discusiegroep op LinkedIn)

Hoog temperatuur warmtepomp..

Langzaam maar zeker wordt door fabrikanten gewerkt aan warmtepompen welke een hogere aanvoer temperatuur kunnen leveren tegen een toch redelijke SPF / COP. Sommige richten zich momenteel op Propaan en Butaan als ‘koudemiddel’. Deze zullen gaan verschijnen in zowel lucht/water als bodem- warmtepompen. De aanvoertemperatuur zal ergens rond de 70 graden Celsius komen te liggen. Dit type warmtepomp biedt dan ook een mogelijkheid om gasloos te gaan voor woningen welke voornamelijk voorzien zijn van radiatoren. Natuurlijk blijft wel het advies overeind om eerst de woning zo goed mogelijk te isoleren. Pas na dat gedaan te hebben stap je over op een warmtepomp! PS. Een laagtemperatuur zal overigens een beter rendement kennen dan een hoog temperatuur warmtepomp, dat lijkt ons duidelijk. Immers hoe groter het verschil tussen bron en doel, hoe meer energie nodig is.


15 december 2017:

Praktijk tip  voor lucht/water warmtepompinstallatie / vriezen en dooien

ingevroren warmtepompVaak worden lucht/water warmtepompen als hybride installatie ingezet: dat wil zeggen er is een 2e warmtebron, in ons land vaak een cv ketel, aanwezig. Eigenlijk is het in ons land een MUST dat er naast een lucht/water warmtepomp altijd nog een 2e warmtebron aanwezig is. In een ‘All electric’ installatie is dat een elektrisch element dat in de installatie wordt opgenomen. Zo’n element kan ingezet worden in noodsituaties, maar ook als bijverwarming in een koude woning zodat deze naast de warmtepomp mede warmte kan leveren. We zitten nu in een situatie dat er zelfs in de winterperiode nieuwbouwwoningen met een lucht/water warmtepomp opgeleverd worden in ons land; Nieuwbouwwoningen die vochtig zijn van de bouw en bijzonder koud. Als een lucht/water warmtepomp bij een buitentemperatuur onder de 4 graden wordt gestart zal de verdamper van het toestel na enige tijd dicht vriezen, dit komt omdat we zoveel energie aan de buitenlucht onttrekken dat deze onder de 0 graden komt in de verdamper, vocht dat vrijkomt uit de lucht vriest aan op de verdamper, dat is een normaal proces. Het warmtepompproces keert zich op dat moment om en zal warmte aan de woning gaan onttrekken om dit kort buiten op de verdamper af te geven en zodoende het ijs (actief) te ontdooien. Daarna kan de warmtepomp weer verder met het verwarmen van de woning. Zoals u leest wordt er dus even warmte uit de woning gehaald, dit kan echter alleen als er warmte in de woning is. Vaak is hiervoor een minimaal retourtemperatuur verwarming nodig, bijvoorbeeld 15 of 20 graden. In de binnen installatie zit immers gewoon water en daar willen we geen ijs van maken. Vandaar die minimumtemperatuur om energie aan te kunnen onttrekken. Bij een koude woning kan een elektrisch element ervoor zorgen dat het ontdooiproces plaats kan vinden. Zorg dus bij een lucht/water warmtepomp dat er altijd nog een 2e warmtebron is, op die manier komt u nooit voor vervelende verassingen te staan.


7 december 2017;  (Bron: eigen ervaring en collega's aan de balie bij de groothandel)

Run op warmtepompen …

Het op tijd kunnen schakelen is voor veel bedrijven lastig. Zaten ze 2 jaar terug nog met volle magazijnen omdat er niet werd afgenomen, waarop uiteraard de productie is teruggeschroefd, nu heeft men grote moeite om bestelde materialen uit te leveren. Van toeleveranciers tot assemblage heeft men moeite om de huidige vraag bij te houden. Veel warmtepompfabrikanten hebben dan ook al levertijden die oplopen tot 2 maanden. Daar komt bij dat veel installateurs ook niet meer gewend waren, mede door voorzichtigheid in het beleid, om ver voorruit te kijken m.b.t. materiaal op de plank.  Als volgende week een klus moet worden opgestart wordt vandaag materiaal besteld (Uitzonderingen daargelaten natuurlijk). Tel daarbij nog op het gebrek aan voldoende technisch personeel …   Dan ontstaan er leveringsprobleempjes.

Enfin, men is volop aan het ‘opschakelen’ om straks weer aan de vraag te kunnen voldoen. Hopelijk blijft die dan ook komen. Het is vaak hollen of stilstaan in de installatie branche zijn de geluiden die we opvangen.  De vraag aan de consument is dus om even geduld te hebben, een nieuwe auto is er vaak ook niet in ’n dag, zei ’n collega gekscherend.


 20 oktober 2017 (bron: regionaal dagblad)

Gasloos en regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord 2017, van CDA, VVD, CU en D66, is opgenomen dat er 50.000 gasloze nieuwbouwhuizen worden gebouwd en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af moeten worden gehaald. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om in 2030 49 procent minder CO₂ (56 megaton) uit te stoten. 

De doelen moeten aan het eind van de kabinetsperiode zijn gehaald; als dat niet lukt, moeten de woningen zodanig energiezuinig worden dat ze op korte termijn alsnog zonder een gasaansluiting kunnen voorzien in de warmtebehoefte. Volgens het nieuwe kabinet Rutte wordt zo een eerste stap gezet op weg naar de verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen, dat zal nog een hele klus worden.

De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt en in nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door wat men noemt een warmterecht. Op het moment dat gasnetten moeten worden vervangen, zal het netbedrijf in overleg met de gemeenten bekijken hoe in de toekomstige energievraag kan worden voorzien. Andere maatregelen met betrekking tot de woningmarkt betreffen o.a. een verlaging in de verhuurdersheffing voor corporaties die investeren in verduurzaming en het aanjagen van woningbouwproductie.


 19 oktober 2017, (blog)

Maak slim gebruik van de warmtepomp ‘ingebruikname’  mogelijkheid.

De meeste gerenommeerde merkleveranciers van warmtepompen bieden in ons land de mogelijkheid om de warmtepomp voor u “ in gebruik te nemen” . Ook wel genoemd “ Inbedrijfstellen” , “eerste controle”, “start-up” e.a.
 
Natuurlijk kost dit u extra geld, men doet dit logischerwijs niet voor niets. Soms zit het in de aankoopprijs, soms berekend men u hiervoor een vaste extra prijs of vindt het plaats onder regie (uurtje factuurtje).
 
De technicus van de leverancier/fabrikant controleert dan globaal de installatie en neemt de warmtepomp in bedrijf door de software voor u een voorinstelling mee te geven.  Voor de installateur is dit een prima nacontrole op de door hem/haar gemaakte installatie, het is dan ook voor de installateur verstandig om tijdens deze ingebruikstelling erbij te zijn: zodat men hiervan kan leren en eventuele zaken meteen kan ‘ kortsluiten met de technicus.  Bij grondgebonden warmtepompen moet de installatie al voldoen aan de BRL plicht, maar dan nog is bovengenoemde ingebruikstelling een goede bijkomstigheid ter extra controle.
 
Daarnaast biedt de ingebruikname door de fabrikant/importeur u het voordeel dat met betrekking tot eventuele garantie zaken in een later stadium, u meer houvast heeft om op terug te vallen.

Een ‘ingebruikname’ door de fabrikant/importeur is dus altijd verstandig en aan te bevelen.


mail​ 4 oktober 2017   bron: Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag geeft info over warmtepompen

Op 19 oktober organiseert de gemeente Den Haag een ‘technische workshop’ voor appartementseigenaren en VvE’s. Centraal in de workshop staan de mogelijkheden en voordelen van de toepassing van warmtepompen.

Deelnemers aan de workshop krijgen technische informatie over warmtepompen, al dan niet toegepast in combinatie met een hr-gasketel. Deskundigen geven uitleg over de werking van een warmtepomp, over wat aanschaf ervan voor bewoners kan betekenen en over de energiebesparing die ermee kan worden gerealiseerd. Ook wordt informatie gedeeld over subsidiemogelijkheden (met name de ISDE-regeling).

De technische workshop vindt op donderdag 19 oktober 2017 van 19.30 tot 21.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur) plaats in ‘pop-upstore’ Hou van je Huis, aan de Fluwelen Burgwal 54 in Den Haag. Deelname aan de workshop is gratis; deelnemers kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar vvebalie(at)denhaag(dot)nl.


mail 26 september 2017:  Bron FD

Eind 2018 hogere omzet in warmtepompen dan in gasketels.

Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn. Mede door de ISDE subsidie zijn warmtepompen over de levensduur in veel gevallen ook goedkoper dan gasketels en dat maakt de warmtepomp een interessante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurzamen. De techniek past daarnaast perfect binnen de ambitie van veel gemeentes om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen.

Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook veel woningcorporaties aan de slag gegaan met warmtepompen, zoals bijvoorbeeld bij NOM (Nul Op de Meter) -renovatieprojecten. Ook de toepassing van hybride warmtepompen, de combinatie van een warmtepomp met een gasketel als backup, is in de praktijk al veelvuldig toegepast. Voor corporaties zijn warmtepompen een interessante optie om tot een CO2-neutraal woningbestand in 2050 te komen

Zo het er nu naar uit ziet zal eind 2018 de totale omzetwaarde van warmtepompen in Nederland voor het eerst hoger liggen dan die van gasgestookte ketels, aldus de vakbranche.


mail 15 augustus 2017:  BLOG

Hoe zit dat nu met het rendement van een warmtepomp 500% is 200% ?

Wij kregen de volgende vraag binnen;
Beste, ik snap niets van het feit dat het rendement uitgedrukt wordt in COP of SCOP of SPF en dat dit een getal is, bijvoorbeeld 5, maar dat ik in de Fiche van een warmtepomp energielabel lees dat het rendement bijvoorbeeld 200% is terwijl iemand anders weer verteld dat een COP van 5 een rendement is van 500%   Hoe kan dat nu?

Antwoord: Het is inderdaad best verwarrend.

In warmtepompland wordt het rendement van een warmtepomp uitgedrukt in COP (Coëfficiënt of Performance). Het COP is een moment opnamen van meting, ik meet nu en stel vast op dit moment.  Daarnaast is er een SCOP ook wel SPF genoemd, dit is het rendement per seizoen (de S die er bijgekomen is). Ofwel het gemiddeld rendement over het hele jaar genomen.  Het gemiddelde rendement bepaalt onze jaar energierekening.

In laboratoria en praktijk is voor elk merk en type een energielabel bepaald en een rendement uitgedrukt in %.  Het rendement in % vind je terug in het productfiche behorend bij het energielabel van het toestel.

Echter Europees is bepaald dat dit rendement rekening moet houden met het rendement van de energiecentrale (de elektriciteitscentrale) welke (ook weer Europees) is vastgesteld op 40%. Het rendement om elektriciteit te maken en bij u af te leveren is dus niet echt goed. Aan de andere kant is het ook niet helemaal eerlijk om dit zo te bepalen want als u elektriciteit wint uit zon- of windenergie dan is het rendement 100%, je hoeft er zelf immers niets in te stoppen dan.

Een voorbeeld om een en ander duidelijker te maken:

Stel je hebt een warmtepomp van 5 kW afgegeven vermogen met een SPF rendement van 200%, te lezen in het fiche wat hoort bij het energielabel,  wat is dan het SPF getal ?

Antwoord:  200% : 40  = 5   (die 40 is het getal van de energie centrale)!

We hebben geleerd:

 Afgegeven energie = gewonnen energie uit de omgeving + toegevoerde energie

En afgegeven vermogen : toegevoerd vermogen = rendement in (S)COP getal

In het voorbeeld van deze 5 kW is het dus :
5 kW : 1 kW =  5

Dus om uit deze warmtepomp 5 kW te krijgen moeten we 1 kW elektra toevoegen.
Eigenlijk zou je dan kunnen beredeneren: Ik stop er 1 in en er komt 5 uit, dan is het rendement 500%!   Als de stroom wordt gewonnen met windenergie dan is dat zo.
Maar de wet schrijft voor dat we moeten rekenen met het rendement van de elektriciteit centrale, bepaald op 40%.

We hebben gezien dat een SCOP van 5 gelijk is aan 200% rendement volgens die methode.
(200% : 40 rendement centrale = SCOP getal 5)

Het rendement van de centrale zegt dus eigenlijk dat elke 1 kWh elektrische energie is gemaakt met een rendement van 40% (voor het bij u thuis is) Dus als 1 kWh 40% is dan is 1% dus 1 : 40 = 0,025.
100% is dan 100 x 0,025 = 2,5 kWh energie.  Met andere woorden: Voor elke kWh energie die we ontvangen als elektra is eigenlijk 2,5 kWh nodig geweest!

We stelden dus eerst:
5 kW(h) afgegeven : 1 kW(h) toegevoegd uit het net  =  COP van 5
Maar die 1 kW die we toe voegen is dus eigenlijk 2,5 kW (aan het begin van de energie centrale)

En als we zo gaan redeneren is het dus: om 5 kWh af te geven is er 2,5 kWh ingegaan. Ofwel van 2,5 hebben we 5 kunnen maken, is 200% rendement (rekening houdend met de energiecentrale)!

Zo zijn die verschillen ontstaan tussen het rendement volgens het Fiche en het geleerde COP getal.

 

mail 14 augustus 2017:  Bron Regionaal dagblad

Amsterdam geeft subsidie bij afscheid gasaansluiting.

AMSTERDAM - Huiseigenaren in Amsterdam kunnen vanaf 1 september subsidie aanvragen voor het laten verwijderen van de gasaansluiting in hun huis. Het college van B en W trekt daar 5 miljoen euro voor uit.

Wie de aansluiting uit zijn huis haalt en aardgas dus afzweert, kan daarvoor maximaal 5000 euro subsidie krijgen. Voor het duurzaam opwekken van stroom is daarnaast een subsidie van 8000 euro beschikbaar. Om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen wil Amsterdam in 2050 helemaal aardgasloos zijn. Daarvoor moeten ruim 350.000 woningen overgaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken. In nieuwbouwwijken worden al geen aardgasleidingen meer aangelegd.    (Een warmtepomp is dan al snel de oplossing).

mail 12 juli 2017  (Bron NOS nieuws)

Salderen blijft mogelijk tot 2023 voor particulieren

Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren nu precies evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept. En dat blijft zo tot 2023. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten.

Eerder waren er plannen om vanaf 2020 de vergoeding voor stroom van zonnepanelen te verlagen. Maar de Tweede Kamer riep Kamp in december op de huidige zogeheten salderingsregeling te verlengen en daar geeft hij nu gehoor aan. Zo'n 450.000 huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak.

Duidelijkheid

De zonnepanelenbranche is blij met de plannen van Kamp. "Hij erkent dat er nog geruime tijd ondersteuning nodig zal zijn voor deze markt", zegt brancheorganisatie Holland Solar. "De voortzetting van de salderingsregeling zal ook zekerheid geven aan woningcorporaties om met hun huurders in zonnepanelen te investeren."

Wat er vanaf 2023 gebeurt, laat Kamp over aan een volgend kabinet. Hij vindt wel dat de regeling moet worden aangepast, omdat hij de overheid steeds meer geld gaat kosten naarmate er meer zonnepanelen bijkomen. Want doordat de duurzaam opgewekte stroom wordt 'weggestreept' ontvangt de overheid minder btw en energiebelasting.

Marktprijs plus subsidie

Kamp heeft in een Kamerbrief een voorkeur voor twee opties die de overheid minder kosten. In beide gevallen gaan energiebedrijven een zelf bepaalde (lagere) marktprijs betalen voor stroom van zonnepanelen. In de eerste optie komt daar een overheidssubsidie per geleverde kilowattuur bovenop. Optie twee is een eenmalige subsidie op het moment dat de zonnepanelen worden aangeschaft.

De zonnepanelenbranche is voorstander van een subsidie per geleverde kilowattuur. Die kan ook steeds aangepast worden, zodat er voor particulieren zekerheid is dat ze in ongeveer zeven jaar hun investering terugverdienen.

Als particulieren minder betaald krijgen voor hun zonnestroom, wordt het aantrekkelijk om een accu in huis te installeren om stroom op te slaan en die zelf te gebruiken als de zon niet schijnt.

Slimme meters

Voor verschillende tarieven voor afgenomen stroom en geleverde stroom zijn sowieso digitale elektriciteitsmeters in huizen nodig. Want analoge meters maken geen onderscheid: als een particulier stroom afneemt draait de schijf de ene kant op en loopt zijn energierekening dus op en als hij stroom produceert draait de schijf simpelweg de andere kant op en gaat zijn energierekening weer omlaag.

Netbeheerders zijn al een tijdje bezig om analoge meters te vervangen door digitale, slimme meters. De verwachting is dat in 2020 minimaal 80 procent van de huishoudens zo'n slimme meter heeft.


mail 3 juli 2017: Bron FD

De warmtepomp zal steeds meer ‘gemeengoed’  worden, zeker nu de gasaansluiting niet meer verplicht is.

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijke stap in het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft eind juni hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Overigens waren er al ‘gasloze’ wijken in ons land, maar dan in samenspraak met de bewoners.

 ‘In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO₂-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Een groot deel van de CO₂-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. Met het laten vervallen van de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwijken nemen we opnieuw een belangrijke stap op weg naar het terugdringen van deze CO₂-uitstoot.” Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien. “Van deze maatregel zal dan ook een stimulerend effect uitgaan op de totstandkoming van alternatieve warmtebronnen,” aldus Minister Kamp

Ter info:  Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor iets meer dan de helft hiervan wordt een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid en bij de andere helft geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen, is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet eerst een helder juridisch kader ontwikkeld worden. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel van het zogenoemde transitiepad lagetemperatuurwarmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt. Wordt vervolgd..


mail 28 juni 2017 (Blog verhaal)

Draaiuren paniek

Een bevriend collega installateur belde ons op en snapte er niets van “ de warmtepomp bij een klant had op 1 jaar tijd 6000 uur gedraaid,  Terwijl 2000 uur normaal is” .  Al vragende bleek het hier om een modulerende warmtepomp te gaan.  Wij hebben hem uitgelegd dat de 2000 uur vollast uren betreft en van toepassing is bij aan/uit toestellen. Daarbij meteen het advies gegeven om een kWh meter te monteren in de voeding van de warmtepomp.   In dit geval was het een woning met een transmissie van 6 kW.  Een aan/uit machine zou dus 2000 uur x 6 kW kunnen draaien: wat een afgegeven vermogen geeft van 6 x 2000 = 12.000 kWh. Stel dat deze draait met een SCOP van 4, dan zou het kWh verbruik in dat jaar ongeveer 12.000 : 4 = 3000 kWh zijn voor de warmtepomp. Een modulerende warmtepomp kan bijvoorbeeld tussen de 2 en de 6 kW werken.  Stel nu dat de warmtepomp gemiddeld op 33,3% van zijn vermogen heeft gedraaid dan kunnen dus inderdaad 6000 uren zijn gemaakt door de compressor in plaats van 2000.   Immers 6000 uur x 2 kW is ook 12.000 kWh afgegeven vermogen. Bij toepassing van een kWh meter kun je dan ook nog enigszins redeneren of het toestel ongeveer doet wat de verwachting is/was.  


mail 23 juni 2017  (bron: bodem energie nl)

Bodemwarmte gegroeid

Bodemwarmte is in 2016 gegroeid met ruim 6% volgens de voorlopige cijfers van het CBS.
De grondslag van de CBS-cijfers is veranderd van vergunningsgegevens naar gegevens van bodemgebonden warmtepompen.  Met bijna 600 open en bijna 3500 gesloten systemen erbij, de laatste vooral in woningen, trekt de groei aan. Het bijgeplaatst vermogen is láger dan voorgaande jaren. Gemiddeld zijn de aangelegde systemen dus kleiner dan voorheen.

Overall is hernieuwbare energie 5% gegroeid in 2016 – bodemenergie doet het dus relatief beter dan gemiddeld - en het totaal komt daarmee op 5,9%. Dat is mooi, maar natuurlijk volstrekt onvoldoende voor de doelstellingen en ambities. Versnellen blijft dus hard nodig.


mail 23 juni 2017 (bron BNR nieuwsradio)

MINDER SUBSIDIE

Je huis verduurzamen door een warmtepomp aan te schaffen was best voordelig. Consumenten en installateurs worden echter plots overvallen door het terugdraaien van een subsidie op die warmtepomp. Daardoor valt de aanschaf honderden euro’s duurder uit.

En dus laten consumenten het afweten. Doekle Terpstra van UNETO-VNI baalt van dit besluit. ‘Heel erg jammer dat dit gebeurt. Het heeft vooral te maken met de korte termijn waarop dit gebeurt. Het doet een beetje denken aan wat er is gebeurd met de btw-tarieven op auto’s vorig jaar. Daar heb je gezien dat de overheid de stekkerauto heeft gestimuleerd, maar vervolgens is de markt ingezakt omdat de subsidie is gestopt. Dat zie je hier nu ook gebeuren’, stelt hij.

500 euro duurder

En dat draagt dus niet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. In de meeste gevallen kost een warmtepomp nu vijfhonderd euro meer. ‘Een aantal consumenten hadden zich voorgenomen om in de komende periode een hybride warmtepomp aan te schaffen, maar die zien daar nu van af. Dat is ontzettend jammer.’

Terpstra zal namens UNETO-VNI zo snel mogelijk een beroep doen op het ministerie van Economische Zaken om het besluit terug te draaien

REDACTIE WARMTEPOMP-WEETJES.NL:  Niet elke warmtepomp ontvangt minder subsidie straks, sterker een aantal warmtepompen ontvangt juist meer subsidie. Kijk voor de volledigheid altijd op de aparatenlijst van de RVO.


mail 7 juni 2017:  Bron FD

Subsidie voor lucht-water warmtepompen wordt aangepast

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

 • Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.
   
 • Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd per 1 juli 2017. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW. 
   Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 juli 2017 worden ingediend. Een actueel overzicht van de bedragen wordt binnenkort gepubliceerd op de site van de RVO. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

  (een warmtepomp met een design ontwerp vermogen van 6 kW krijgt dan dus 1100 + 5 x 100 = € 1600,- subsidie)
   
 • Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.
 • Zonneboilers: In 2017 wordt de subsidie voor zonneboilers verhoogd. Voor installaties van ten hoogste 10 vierkante meter bedraagt het subsidiebedrag 0,75 euro per kWh. Voor de installaties met een apertuuroppervlakte van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag  0,30 euro per kWh.

 • Biomassaketels: Bij op biomassa gestookte ketels is het subsidiebedrag voor ketels met een vermogen tot 40 kW nu relatief ruim, terwijl het voor de grotere ketels een relatief beperkt stimuleringseffect heeft. Ook voor deze ketels zijn de subsidiebedragen daarom aangepast in 2017. Voor ketels met een vermogen tot 40 KW bedraagt de subsidie 2.500 euro en daarboven bedraagt de subsidie 110 euro voor elke kW meer.

 • Langere indieningstermijn: In de eerste versie van de regeling moest een particulier een aanvraag indienen binnen drie maanden nadat een apparaat is aangeschaft. Vanaf 2017 krijgen particulieren hiervoor zes maanden de tijd. Op deze manier wordt het risico beperkt dat een aanvrager te laat zijn subsidieaanvraag indient.

 • Niet voor gebruikte toestellen: Aan de regeling wordt ook een artikel toegevoegd om te voorkomen dat voor eenzelfde apparaat twee keer subsidie verleend wordt. Ook wordt er geen subsidie verleend op gebruikte installaties, bijvoorbeeld showroommodellen. Dit is volgens de subsidieverlener gerechtvaardigd omdat showroommodellen doorgaans tegen sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden.

 • Informatieverplichting: De te subsidiëren installaties voor de productie van duurzame energie kunnen op andere locaties geplaatst zijn (voor particulieren) of geplaatst worden (in het geval van bedrijven) dan het bezoek- of postadres. Bij de subsidieaanvraag moeten daarom vanaf 2017 de locaties van de installaties of de beoogde locaties van de installaties worden gemeld.

 • Voldoen aan eisen: De subsidieaanvrager is verplicht aan te tonen dat een bepaald type apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE. Daarvoor zijn lijsten met zoveel mogelijk apparaten beschikbaar, waarvan is vastgesteld dat zij aan de eisen van de ISDE voldoen. Voor apparaten op deze lijst kan de aanvrager volstaan met een verwijzing naar die lijst. Indien een apparaat niet op de lijst staat, moet de aanvrager zelf documentatie aanleveren om te bewijzen dat het apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE.

 • Overgangsrecht: Op de nieuwe regeling is ook een overgangsregeling van toepassing. Aanvragen die uiterlijk op 31 december 2016 zijn ingediend worden nog beoordeeld op basis van de regeling zoals die in 2016 van toepassing was.

 

mail​ 30 mei 2017:

Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Het energieverbruik uit wind en zon steeg, het verbruik uit biomassa nam licht af waardoor de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen beperkt bleef. Dit maakt het CBS bekend op basis van nieuwe cijfers.
​Bron:   Centraal Bureau voor de Statistiek


mail 20 april 2017:  Bron: Feenstra / NUON

Ook Nuon komt met hybride ventilatieluchtwarmtepomp.

In navolging van Eneco, die al in 2015 de Warmtewinner (gemaakt door Inventum) aankondigde maar nog niet openbaar wordt uitgeleverd,  komt nu ook energiebedrijf Nuon met een zelfde soort toestel.

Amsterdam,18 april 2017 – Vanaf september gaat Nuon grootschalig betaalbare warmtepompen aanbieden. Hieraan gaat een pilot vooraf die in april start, samen met partners Feenstra en NIBE. Met de warmtepomp daalt het gasverbruik per woning naar verwachting met 30-50%. Voorinschrijven voor de uitrol vanaf september is vanaf vandaag mogelijk via nuon.nl/warmtepomp.

De warmtepomp die Nuon dit najaar grootschalig aanbiedt, koppelt de mechanische ventilatie in de woning aan de CV-ketel. Deze warmtepomp haalt warmte uit de lucht die normaal de woning, via het ventilatiesysteem, zou verlaten. Deze warmte gaat vervolgens naar de CV-installatie voor het verwarmen van de woning. Omdat de CV-installatie wordt ‘voorverwarmd’ door de warmtepomp, is er veel minder aardgas nodig.

Luchtventilatiewarmtepomp De warmtepomp van Nuon is een ventilatieluchtwarmtepomp. Hij is geschikt voor de meeste woningen met een CV-ketel en mechanische ventilatie. Dit geldt voor ongeveer één op de drie huizen. Bij aanschaf ontvangt de koper een subsidie van € 1.300. Hierdoor zal de investering naar verwachting rond de € 1.000 bedragen, inclusief installatie en na aftrek van subsidie. De terugverdientijd bedraagt ongeveer vijf à zes jaar. Daarnaast gaat de CV-ketel langer mee. Die hoeft namelijk minder hard te werken dankzij de warmtepomp.

“Met deze warmtepomp is de woning duurzamer en zuiniger, met behoud van het comfort”, zegt  Cindy Kroon, directeur consumentenmarkt van Nuon. “Onze warmtepomp is de meest compacte en betaalbare onder de warmtepompen. Hij biedt een eenvoudige oplossing om minder aardgas te gebruiken. Een klein kastje – zo groot als een koffer - dat een grote besparing oplevert. Het rendement is veel hoger dan de rente die je nu op je spaargeld krijgt.”

Vanaf vandaag kunnen mensen zich op nuon.nl/warmtepomp voorinschrijven voor de aanschaf van de warmtepomp. De officiële verkoop start in september. Tot die tijd vindt een pilot plaats onder vijftig klanten. Met de pilot brengt Nuon in kaart hoe bewoners de warmtepomp ervaren. Ook zullen Nuon en haar gecertificeerde partners in deze pilot het proces van plaatsing en inregeling optimaliseren. Nuon wil kunnen garanderen dat iedere klant die de warmtepomp bestelt, deze ook daadwerkelijk snel in zijn huis geïnstalleerd kan hebben.

Nuon werkt samen met installatiebedrijf Feenstra en warmtepompproducent NIBE. Feenstra verzorgt plaatsing en zorgt ervoor dat de warmtepomp en de CV-ketel  optimaal op elkaar afgestemd zijn. Feenstra biedt landelijke dekking. Het Zweedse bedrijf NIBE is de producent. Hiervoor heeft Nuon gekozen omdat de warmtepomp van NIBE compact is, stiller dan het ventilatiesysteem in de woning én betaalbaar. NIBE is Europees marktleider op het gebied van warmtepompen en heeft ruim zestig jaar ervaring op dit terrein.


mail 4 april 2017:

In de uitzending van Groenlicht 3 april 2017:

Gas voor warmte is straks verleden tijd. De gasbel raakt op en na de aardbevingen in Groningen weten ze al jaren dat gaswinning móet stoppen. Maar hoe voorkomen we dat 'Nederland in de kou zit', zoals Mark Rutte beweert? In de serie 'Van het gas af'  IJs wordt warmte. Een enorme bak met ijs zorgt ervoor dat een heel schoolgebouw geen gas meer nodig heeft, maar toch warmte krijgt.   Brecht heeft al zonnepanelen op het dak, maar zoekt nu uit of een waterpomp iets voor haar is. U kunt het terug zien via uitzending gemist:

https://www.npo.nl/groen-licht/03-04-2017/VARA_101382263


mail 22 maart 2017: bron: Bouwwebinar.nl

Warmtepomp webinar online op 9 mei 2017 (19.30 uur)

Bent u consument en overweegt u de aanschaf en installatie van een warmtepomp? Ter vervanging van uw huidige HR-ketel, of om te plaatsen in uw nieuw te bouwen huis? U leest natuurlijk de meeste informatie op warmtepomp-weetjes.nl  

Maar voor sommige is het volgen van een Webinar makkelijker en natuurlijke levendiger.

In dit webinar gaat men in op de vragen die u daarbij zou kunnen hebben. Zoals:

 • Hoe werkt een warmtepomp eigenlijk?
 • Wat voor soorten warmtepompen zijn er?
 • Wat is een hybride systeem?
 • Wat zijn er voor subsidies mogelijk?
 • Waaraan moet mijn (bestaande of nieuwbouw) woning voldoen om geschikt te zijn voor een warmtepomp?
 • Hoe berekent de installateur de juiste warmtepomp voor mijn huis?
 • Aan welke aanvullende installaties moet/kan ik denken (zonne-energie, wtw-installatie)?

Meer informatie op:  www.bouwwebinar.nl, ook om uw in te schrijven voor dit leerzaam uurtje.


mail 21 maart 2017: Bron "Vakblad warmtepompen"

ISH Frankfurt; Warmtepomp in opmars

Wie afgelopen week op de ISH in Frankfurt is geweest zal het beamen; de warmtepomp is bezig aan een enorme opmars in Europa. Op vele stands waren warmtepompen waar te nemen: van bekende merken tot merken waar we nog nooit van hadden gehoord.

Een toestel als de ‘warmtepompboiler’ hebben we in wel 50 verschillende uitvoeringen zien staan, optisch gezien leken deze vaak nog op elkaar ook, vaak zitten de verschillen dan ook in kleine details.  We hadden wel de indruk dat lucht/water warmtepompen veel meer aanbod kwamen dan de warmtepompen die werken op bodemenergie. Sommige bedrijven schonken meer aandacht aan design en andere weer aan techniek.

Met namen Dimplex schenkt heel veel aandacht aan design van de buitenunit welke met wel 100 verschillende panelen verkrijgbaar is, zo lijkt de buitenunit op een mooi tuinornament. Wat ook opviel is dat zij in de buitenunit alleen de verdamper en ventilator onderbrengen en niet de compressor, die komt binnen te staan in een goed geïsoleerde box, zodat er zowel binnen als buiten nauwelijks geluid is waar te nemen van de warmtepomp.

Een enkel merk presenteerde al warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen, gereed voor de toekomst wanneer de eisen strenger zullen worden. Bij de bodemwarmtepompen viel op dat de aandacht steeds meer gaat naar modulerende (inverter) warmtepompen dan naar aan/uit machines.

Spectaculaire vindingen hebben wij niet waargenomen, wel valt het op dat de warmtepomp-wereld elkaar goed in de gaten houdt en waar nodig volgt, daarnaast heeft bijna elk cv-ketel merk vandaag de dag ook een warmtepomp in de aanbieding.


mail 8 maart 2017: 

GEEN WAARSCHUWING MAAR EEN BOETE BIJ OVERTREDING BODEMENERGIE INSTALLATIES

(bron Inspectie Leefomgeving en Transport)

De Inspectie Leefomgeving en Transport, afgekort ILT, treedt strenger op tegen bedrijven die warmtepompen voor het gebruik van bodemenergie installeren. Zij moeten hiervoor een erkenning bezitten, anders mogen zij dit werk niet uitvoeren. Kregen niet-erkende bedrijven eerst een waarschuwing, sinds kort krijgen zij direct een last onder dwangsom (LOD) opgelegd van 15.000 euro. Erkende bedrijven die het werk niet goed uitvoeren, krijgen een LOD van 7.500 euro per overtreding.

Een installatie die aardwarmte wint voor huis of bedrijf moet door erkende, vakbekwame bedrijven worden aangelegd. Zij weten hoe ze moeten voorkomen dat grondwater wordt vervuild, zowel bij de installatie als bij de latere levering van bodemenergie. De erkenning is bovendien een garantie dat de bodemenergie-installatie aan de kwaliteitseisen voldoet en de beloofde energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot haalt. Daarom controleert de inspectie de bedrijven hierop. Als erkende bedrijven personeel van andere firma’s inhuren om de klus uit te voeren, moet dit personeel aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.


De regels voor de installatie van warmtepompen zijn sinds oktober 2014 van kracht. De inspectie heeft sinds mei 2015 zo’n 400 installatiebedrijven gecontroleerd. Indien zij geen erkenning hadden, kregen ze tot voor kort een waarschuwing. Er zijn 90 bedrijven gewaarschuwd. Ruim honderd bedrijven meldden dat zij alleen personeel uitlenen en dat zij daarom zelf geen erkenning nodig hebben. De branche heeft ruim twee jaar de tijd gehad om aan de regelgeving te wennen. Nu de ILT de controle aanscherpt, krijgen niet-erkende bedrijven en bedrijven die misbruik maken van de inhuurregeling voortaan direct een last onder dwangsom (LOD) van 15.000 euro. Die moeten ze betalen als ze weer in de fout gaan. Twee niet-erkende installatiebedrijven hebben al zo’n LOD gekregen. Erkende bedrijven die toch in de fout gaan, bijvoorbeeld door onvoldoende maatregelen te nemen om het grondwater te beschermen bij boringen, krijgen voortaan direct een LOD van 7500 euro per overtreding. Inmiddels hebben drie bedrijven deze LOD gekregen.


mail 19 februari 2017:

Nieuw verschenen rapporten waarin de warmtepomp ook naar voren komt.


mail 25 januari 2017:   Bron: BNR nieuwsradio

Investeringszekerheid PV tot 2023

Na een motie van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), besloot de Tweede Kamer onlangs dat de salderingsregeling voor zonne-energie in ieder geval tot 2020 wordt behouden of zelfs verbeterd. Daarna komt er een overgangsregeling tot 2023. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft toegezegd dat de salderingsregeling niet verandert. Wat na 2020 met de regeling gebeurt, maakt hij in de loop van dit jaar bekend. Huishoudens en bedrijven met zonnepanelen krijgen de periode van het Energieakkoord, dus tot 2023, investeringszekerheid.


mail 14 januari 2017:   Bron: Bouwend Nederland

Gevangen in een NOM woning ?

Woningbouw coöperaties (stichting, vereniging, end.) geven bouwbedrijven opdracht tot het bouwen van Bijna Energie Neutraal Gebouwen of Nul Op de Meter woningen maar eisen daarbij regelmatig garantie van het bouwbedrijf.

Het bouwbedrijf / aannemer moet na de bouw aantonen dat aan de eis is voldaan. Echter is de toekomstig bewoner van de woning een hele groter factor met betrekking tot deze.

Als voorbeeld een Nul Op de Meter woning van 140 m² GO met een warmtepomp.

Vastgesteld:

 • Maximaal energieverbruik voor verwarming is 1120 kWh per jaar
 • Maximaal energieverbruik voor warmtapwater is 700 kWh per jaar
 • Maximaal energieverbruik voor ventilatie-unit is 500 kWh per jaar
 • Maximaal energieverbruik voor consumptieverbruik is 2500 kWh per jaar

Opgeteld: totaal 4820 kWh maximaal energieverbruik per jaar

Op het dak van de woning worden 18 PV panelen gemonteerd van elk 315 Watt Piek met een totaal te verwachten jaar opbrengst van 18 x 315 x 0,85 = afgerond 4820 kWh

Of wel: Verbruik 4820 kWh / opwekking 4820 kWh = 0 op de meter.

Omdat de aannemer bewijs moet leveren ten aanzien van energieverbruik wordt het volgende gedaan:

 • KWh meter op de warmtepomp met een separate teller voor verwarmingsverbruik en tapwaterverbruik
 • kWh meter op de bron van de warmtepomp (flow + temperaturen) om het rendement vast te stellen van de warmtepomp
 • kWh meter op de ventilatie unit
 • kWh meter opbrengst PV panelen.
 • kWh meter in de woning voor totaal verbruik (totaal – ventilatie – warmtepomp = consumptie)
 • Sensoren op ramen en deuren voor registratie van ‘open tijd’. Dit wordt gedaan om aan te kunnen tonen dat het open staan van ramen of deuren oorzaak is van het niet halen van het jaarverbruik voor verwarming van de woning.
 • Registratie van de ventilatie uren / standen.

Als niet aan de vastgestelde norm wordt voldaan kan dus aangetoond worden of het aan het woning ontwerp of het bewonersgedrag lag.  Met misschien tot gevolg dat de bewoner ‘s nachts niet meer met open raam mag slapen?  Ook kan uit de registratie (hoeveel x gaat de deur open (en wanneer?) ) privacy gevoelige informatie worden verzameld ?  De bewoner kan op de vingers worden getikt voor teveel douchen, teveel consumptie verbruik ?  Is dit de toekomst die we willen ?


mail 18-12-2016  bron: AD

Salderen blijft mogelijk nog tot 2023  mogelijk ?

Particulieren kunnen op dit moment de teveel opgewekte stroom verrekenen met de op een ander moment afgenomen stroom, dat noemen we salderen.  Het wegvallen van deze regeling kan het voordeel voor particulieren met 10 tot 40% doen verminderen. Drie jaar geleden kondigde minister Kamp een evaluatie van de salderingsregeling aan en een “nette overgangsregeling per 2020”, waarvan niemand wist wat er mee bedoeld werd. Zodoende ontstond er investeringsonzekerheid.

De tweede kamer heeft op 13 december 2016 een motie aangenomen waarmee die investeringszekerheid iets kleiner wordt. De motie luidt: “Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord (red: tot en met 2023 dus) investeringszekerheid te bieden.’ Een ruime kamermeerderheid waaronder VVD, D66, SP, SGP en de indieners PvdA en GroenLinks stemde voor. Vooropgesteld dat het kabinet een motie naast zich neer kan leggen, is dat niet waarschijnlijk gegeven de voorstemmende partijen. Het is even afwachten tot het definitief wordt, misschien horen we dit nog van Minister Kamp deze week (december 2016)


mail 4-12-2016:  Feitje:  warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht. 

IJs op lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp  onttrekt energie uit de buitenlucht.  Als de buitenlucht kouder is dan 7 graden en het proces onttrekt bijvoorbeeld 8 °C aan de buitenlucht dan komt op de verdamper de temperatuur onder 0 °C , hierdoor zal het vrijgekomen vocht langzaam bevriezen op de verdamper. Na enige tijd kan de verdamper geheel onder het ijs zitten.  De ventilator krijgt dan steeds meer moeite om nog lucht over de ‘dichte verdamper’ heen te halen en zal mogelijk hierdoor iets meer geluid maken.   De warmtepomp, welke constant metingen verricht, merkt dit op en zal dan eventjes overgaan tot de actief of passief ontdooi stand.


Subsidie SDE (+) 2017 

mail 1-12-2016  bron: BNR nieuwsradio

Minister Kamp heeft met de Kamerbrief van 30 november 2016 de Kamer geïnformeerd over zijn plannen voor de  SDE+ 2017. In de kamerbrief staat informatie over de basisbedragen en wijzigingen per categorie.De SDE+ voorjaar 2017 opent 7 maart 2017 met een budget van € 6 miljard. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht. Noot:  De subsidie voor warmtepompen blijft doorlopen zoals die in 2016 was.


Warmte uit rioolbuizen

mail 25-11-2016 bron: Regionaal dagblad

In Goes ontvangen binnenkort zestig nieuwbouwappartementen warmte uit het riool. Deze warmte wordt benut voor verwarming van woningen en tapwater. De rioolbuizen worden geleverd door LBN Betonproducten en KD International. Om en in de riool buizen zit een warmtewisselaar van PE-buizen, waar glycol doorheen loopt. De glycol stroomt naar een centrale installatieruimte in het appartementencomplex. Een warmtepomp onttrekt energie uit dit glycolwater wat rond wordt gepompt door de PE- buizen.  De warmtepomp zet de energie om en geeft die af voor verwarming en tapwater.  Het ‘Riothermiesysteem’ zal bivalent worden ingezet en dekt 70 tot 80% van de energievraag van het complex. Een gasgestookte ketel wordt ingezet om in de winterperiode bij te kunnen dragen aan de vraag. 


Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn.

mail 21 november 2016 (bron AD)

Woningcorporaties wijzen volgend jaar de eerste 10.000 bestaande woningen aan waarvan de gaskraan wordt dichtgedraaid. 'We gaan het gewoon doen', zegt wethouder Abdeluheb Choho.  Het college van Burgemeester van Wethouders maakte haar strategie om Amsterdam los te koppelen van aardgas bekend in haar plan ‘Naar een Stad zonder Aardgas’.  Om snel ervaring op te doen met het grootschalig gasloos maken van bestaande woningen wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan waar dit gaat gebeuren. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.”  Het aardgasvrij maken van een hele stad is geen sinecure. Het brengt een enorme opgave met zich mee, meldt Choho. Maar het gasvrij maken van hele wijken is niet nieuw meer. In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens of het Amstelkwartier liggen al geen gasleidingen meer. Deze woningen worden verwarmd met restwarmte uit de industrie, zoals van de afvalenergiecentrale in Amsterdam. Verwachting is dat in 2020 102.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. Dit is het best betaalbare alternatief voor gas in bestaande woningen, meldt de Volkskrant. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om warmtepompen toe te passen in een gasloze wijk.


Centen pleit voor versoepeling van de regelgeving omtrent bodem - warmtepompen.

mail 15 november 2016  Bron: BNR nieuwsradio

De warmtepomp wordt steeds populairder. In steeds meer huizen maakt de dure CV-ketel plaats voor de zuinige warmtepomp. Er is echter één probleem: er zijn te weinig installateurs die hem mogen plaatsen.

Er is namelijk een speciaal certificaat nodig om de warmtepomp te installeren en in Nederland hebben slechts 50 loodgieters dit wettelijk verplichte papiertje. Dat is hartstikke jammer, vindt ook Peter Centen van Nathan Projects, leverancier van warmtepompen: ‘Misschien zijn de installateurs wat laat wakker geworden, maar aan de andere kant is het niemand kwalijk te nemen. De Nederlandse installatiebranche is in principe namelijk een papierloze branche. Ze zijn niet gewend om diploma’s nodig te hebben’, legt Centen uit.

En dus moeten alle installateurs weer terug naar de schoolbanken. Om dat te stimuleren, heeft Nathan Projects een instructieruimte. ‘De installatie moet goed gebeuren. Installateurs krijgen hier een driedaagse cursus, zodat ze opgeleid worden voor deze nieuwe technologie.’

Toch pleit Centen voor een versoepeling van de regelgeving, omdat de installatie van warmtepompen nu vertraging oploopt. ‘Zodat het voor kleinere installatiebedrijven niet zo’n grote drempel is om die papieren te halen.’


Oppervlaktewater als bron voor een warmtepomp

mail 1 november 2016:

(bron: Rijkswaterstaat) Het water in sloten, meren en kanalen kan worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen of te koelen. Oppervlaktewater kan zelfs de derde grote duurzame energiebron worden, zo werd gesteld...

Dat blijkt uit onderzoek die de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat afgelopen woensdag op de Nationale Klimaattop hebben gepresenteerd. Beide partijen zijn een samenwerkingsverband gestart onder de naam 'Energiecoalitie' om de energiebesparende kansen in het waterbeheer optimaal te benutten. Hiermee willen Rijkswaterstaat en de waterschappen de realisatie van hun klimaat- en energieambities versnellen. Daarnaast willen zij de potentie van het waterbeheer binnen de duurzame energietransitie in Nederland meer zichtbaar maken.

Enorm potentieel
Een voorbeeld is het onttrekken van warmte en koude uit oppervlaktewater. Dat potentieel is enorm, zo blijkt uit het onderzoek. Er is gekeken naar de warmte en koude die watergangen, (diepe) plassen en poldergemalen kunnen leveren. Om energie te besparen in hun gemalen, installaties en kantoren zijn waterschappen er de laatste jaren achter gekomen dat het Hollandse oppervlaktewater veel meer energie bevat dan ze zelf nodig hebben.

Verwarmen of koelen
Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54 procent van de nationale koudevraag worden voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te koelen. Het watersysteem kan in 12 procent van de warmtevraag voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te verwarmen. Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor wat betreft het warmteverbruik.

Aanvulling warmtepomp-weetjes: Dat uit oppervlakte water energie kan worden gehaald voor een warmtepomp dat wisten we natuurlijk al heel wat langer. Tot nu toe heeft men met betrekking tot vergunningen meestal ‘de boel wat afgehouden’. Daarnaast speelt ook vaak de vraag wie eigenaar is van het oppervlaktewater waar energie zou moeten worden gewonnen. Meestal niet de eigenaar van de woning in de buurt: wat tot nu toe altijd de zaak lastig maakte.
Een goed stromende rivier werkt het makkelijkst om energie te winnen, een stilstaande ‘plas’ is lastiger.  We volgen de ontwikkeling, alsook of de overheid het makkelijker gaat maken om van het oppervlaktewater gebruik te kunnen maken m.b.t. warmtepomp bron.

Internationale Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam.

mail OKTOBER 2016,

(bron: EIA)  De twaalfde EIA Heat Pump Conference (editie 2017) wordt in Rotterdam gehouden. De conferentie zal van 15 tot en met 18 mei plaatsvinden in het havenstedelijke World Trade Centre. Via de 'call for papers'zijn er meer dan 350 abstracts gegenereerd, die volgens de organisatie van hoge kwaliteit zijn. Dat geeft de conferentie de mogelijkheid om de volgende conferentie onderwerpen aan de kaak te stellen: Smart Grids in samenwerking met Stadsverwarming, Bijna Energie Neutrale Gebouwen, industrieële warmtepompen, afval-warmte, Absorptie techniek en 'working fluids'. Het doel van de internationale conferentie is om van de industrie experst te leren en met elkaar te communiceren. Het evenement zal naar verwachting deelnemers uit meer dan 30 landen trekken. U kunt zich via de website http://hpc2017.org aanmelden / registreren.

 

TOP 5 Warmtepomp leveranciers voorspelt

mail OKTOBER 2016:

(bron: Market Reports)  Marktonderzoeksbureau Technavio  heeft een rapport gepubliceerd waarin de vijf warmtepompleveranciers staan die de komende vier jaar naar verwachting toonaangevend zijn. Het rapport somt ook 46 andere leveranciers op die tijdens deze periode invloed op de markt zullen uitoefenen.

De top vijf van warmtepompleveranciers in de wereldwijde markt zijn volgens Technavio (op alfabetische volgorde) Carrier, Daikin, Danfoss, Mitsubishi Electric en NIBE.

Groeivraag in continentale klimaatzones

Warmtepompen voor woonhuizen hebben volgens Technavio typisch een prestatiecoëfficiënt (COP) tussen 2,0 en 4,5, en een koelenergie-efficiëntie (EER) tussen 2,5 en 4,0, wat betekent dat verwarming en koeling ongveeer even efficiënt verlopen. Afgezien van zonne-energie vormen warmtepompen de enige verwarmingsbron met een COP van meer dan 1, waardoor ze de meest efficiënte ruimteverwarmingsoptie zijn. Warmtepompen zijn vooral interessant in continentale klimaatzones. De vraag naar warmtepompsystemen zal in de prognoseperiode (21016-2020) dan ook vooral uit deze regio’s afkomstig zijn, zo verwachten de onderzoekers.
Hoewel de warmtepompverkoop in Europa aantrekt, blijft Azië de wereldmarkt domineren. In waarde uitgedrukt had Japan in 2015 nog altijd de grootste warmtepompmarkt, gevolgd door China. Binnen de EU blijft Duitsland het land met het grootste aantal warmtepompen, gevolgd door Frankrijk.

 

Warmtepomp in de lift.

mail OKTOBER 2016:

(bron: RVO) Sinds begin dit jaar (2016) de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van kracht is geworden, zit de aanschaf van warmtepompen in de lift. Tot en met augustus 2016 zijn er in totaal 8203 subsidieaanvragen ingediend waarvan 87% afkomstig uit de particuliere markt. De subsidie is bedoeld voor pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen. Opvallend is dat in de particuliere sector bijna 50% van de aanvragen een warmtepomp betrof. Bij de zakelijke aanvragen was dit 75% . De toename van warmtepompsystemen betreft zowel de grondgebonden als de lucht/water warmtepomp.
Totaal (zakelijk en prive) waren er 12.537 apparaten aangevraagd waarvan zo'n 60 % voor warmtepompen.
De verdeling van warmtepompen zag er zo uit (t/m aug 2016)

 • Warmtepompboiler: 2%
 • Hybride warmtepomp: 7%
 • Gas-warmtepomp: 7%
 • Water/water warmtepomp: 37%
 • Lucht/water warmtepomp: 47%