Bespaar tot 30% 

Veel gestelde vragen warmtepomp

Inhoudsopgave:

10 meest gestelde Warmtepomp vragen, met een kort antwoord & begrippenlijst

1.    Kan een warmtepomp in elk huis worden toegepast?

Ja, dat kan, maar mogelijk zijn er eerst wijzigingen aan de woning nodig. De huidige generatie warmtepompen is voornamelijk gebouwd voor laagtemperatuur afgifte, niet elk huis kan daarmee meteen worden verwarmd. Als u een oudere woning heeft die slecht of zelfs niet geïsoleerd is, dan moet eerst de woning worden aangepakt. Als uw woning wel kierdicht is en goed geïsoleerd: dan is er geen probleem en kan u deze toepassen mits het afgifte systeem ook geschikt is, of wordt gemaakt, voor laagtemperatuurverwarming. Een andere optie is om voor Hybride te kiezen, hierbij laat u de ketel hangen voor de winter en laat u de warmtepomp voor- en naseizoen doen.

 

50 graden testZonder meteen te beslissen en om te schakelen kunt u wellicht toch al proberen of uw woning gunstig verwarmd zou kunnen worden met een warmtepomp. Zet uw cv-ketel thermostaat (aanvoer cv water) de komende weken op 50°C en kijk of uw woning toch voldoende warm wordt. Als dat zo is kunt u in de toekomst zonder al te veel verbouwen omschakelen naar bijvoorbeeld een lucht/water warmtepomp.  De meeste cv-ketels hebben een thermostaat of elektronische instelmogelijkheid om de aanvoertemperatuur voor verwarming te beperken tot bijvoorbeeld 50°C (Informeer bij uw installateur). Zo’n test is dus redelijk eenvoudig te doen en u weet meteen of u straks makkelijk zonder gas kunt.   Krijgt u uw woning niet op temperatuur met 50°C aanvoer, kijk dan welke ruimten in uw huis achterblijven. Op die plaatsen kan wellicht de radiator worden vervangen voor een LT- (laagtemperatuur) radiator of convector. Natuurlijk zijn er ook al warmtepompen (en komen er in de toekomst nog meer op de markt) die een hogere temperatuur van bijvoorbeeld 70°C kunnen leveren. Maar hoe groter het verschil tussen bron (bijvoorbeeld buitentemperatuur) en doel (afgifte-aanvoer-temperatuur) hoe minder gunstig het rendement van het toestel is. Doe daarom eens een keer de 50°C test en kijk hoe het met uw woning is gesteld.
Ook het aantal Watt per m² is de moeite waard om te bekijken.

2.    Ga ik met een warmtepomp energie besparen?

Ja, met een warmtepomp bespaart u energie, als deze goed gekozen en geïnstalleerd is, bespaart u ook op energie kosten.

3.    Kan ik met een warmtepomp ook tapwater verwarmen?

Ja, een warmtepomp verwarmd ook tapwater: alleen heeft u een voorraad nodig (boiler) om dit tapwater voor u gereed te zetten. Het vermogen van een warmtepomp wordt namelijk vooral gekozen op het verwarmingsvermogen.

4.    Is een warmtepomp duurder in aanschaf dan een cv-ketel?

Ja een warmtepomp is veel duurder in aanschaf dan een cv-ketel.  De verwachting is dat de prijs in de loop der tijd zal dalen maar toch altijd duurder zal zijn dan een HR- ketel.

5.    Welke type warmtepompen zijn er?

Er komen steeds meer verschillende varianten op de markt. Op dit moment is het type lucht/water het meest gekozen systeem. Deze haalt energie uit de buitenlucht, waardeert deze op, en verwarmd daarmee uw woning. Op onze site treft u ook de overige types aan.  
De hoofd indeling is: (bron/doel)
•    buitenlucht/water lucht
•    brine/water
•    water/water
•    ventilatielucht/water
•    lucht/lucht

6.    Wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp (of warmtepomp systeem) kan 2 verschillende brandstoffen gebruiken voor de verwarming bijvoorbeeld gas (ketel) en elektriciteit (warmtepomp).

7.    Verdien je een warmtepomp terug?

Vaak wel, maar niet altijd. Vele factoren spelen hierbij een rol.  U treft op onze site wat voorbeelden hierover.

8.    Hoe werkt een warmtepomp?

Het makkelijkst is het om deze te vergelijken met een koelkast. Uit de koelkast wordt warmte onttrokken en deze wordt achter (buiten) de koelkast afgegeven. Een warmtepomp onttrekt warmte uit een bron om deze in uw woning af te geven.

9.    Is het verstandig om nu al een warmtepomp aan te schaffen?

Als het een nieuwbouwwoning betreft is het antwoord ja. Indien het een bestaande woning betreft hangt het van meerdere factoren af en is het antwoord soms ook nee (vraag uw installateur of lees meer op deze website). Als u de financiële middelen heeft om uw woning op te knappen en daarna een warmtepomp te plaatsen is dat natuurlijk wel fantastisch. Uw woning is dan meteen ook toekomstbestendig.

10.    Zijn er ook andere oplossingen als vervanger voor de gasgestookte cv-ketel?

Ja die zijn er, bijvoorbeeld in de vorm van een elektrische ketel, alleen met de huidige elektra prijs en het huidige elektranetwerk zijn deze (nog) niet rendabel en/of haalbaar. Wij zijn ook van mening dat de aardgas mogelijkheid in bestaande woningen nog minstens tot 2050 moet blijven bestaan.
De kosten om nu over te schakelen zijn voor sommige woningen gewoon veel te hoog en voor veel mensen niet op te brengen (anno 2019). Een andere mogelijkheid die zich wellicht in de toekomst aandient is ‘Waterstof. Als waterstof door het aardgasleiding systeem kan worden aangeboden kunnen er ketels worden gemaakt of omgebouwd naar deze vorm. Dat zou al voor 2050 kunnen.

 

Warmtepomp weetjes voor vakman,
 installateur en gebruiker

 

De Warmtepomp Begrippenlijst;

 

Afvoerlucht

 • Binnenlucht die rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd.

Bivalent warmtepompsysteem

 • Combinatie van warmtepomp(en) en één of meer andere warmteopwekkers, zoals gasgestookte of elektrische bijstook. De bijstook kan in het warmtepomptoestel zijn geïntegreerd of apart voorkomen.

Bivalent mono-energetisch

 • Systeem met twee of meer typen warmteopwekkers die gebruikmaken van dezelfde energiedrager, zoals gas of elektriciteit. Deze kunnen in één toestel zijn geïntegreerd, zoals een elektrische warmtepomp met eenelektrisch element.

Bedrijfswijze

 • Monovalent: warmtepomp levert 100% van het benodigde aansluitvermogen en 100% van de benodigde warmte zonder additionele verwarming;
 • Bivalent parallelbedrijf: warmtepomp levert altijd een bepaald basisvermogen, aangevuld door additioneleverwarming. De warmtepomp en additionele verwarming leveren samen het totale benodigde aansluitvermogen;
 • Bivalent alternatief bedrijf: de warmtepomp levert warmte tot een bepaalde minimum luchttemperatuur. Bij een lagere luchttemperatuur wordt de warmtepomp uitgeschakeld en wordt het volledige vermogen en de warmtevraag door additionele verwarming geleverd. Additionele verwarming moet dus 100% van benodigde aansluitvermogen kunnen leveren.

Bijstook

 • Additionele warmteopwekker(s) naast de warmtepomp  (vaak een elektrisch element)

Afgiftepomp

 • Pomp die vloeistof door de parallelle (schakel)buffer en het afgiftesysteem transporteert.

Condensorpomp

 • Pomp die vloeistof door de condensor en de parallelle (schakel)buffer transporteert.

Verdamperpomp

 • Pomp die vloeistof over de verdamper pompt, ook wel bronpomp genoemd.

Condensor/afgiftepomp

 • Pomp die vloeistof door zowel de condensor van de warmtepomp als door het afgiftesysteem transporteert. In deze situatie wordt geen (schakel)buffer toegepast.

Tapwaterpomp

 • Pomp die tapwater transporteert  (tussen boilervat en warmtepomp).

COP (Coëfficiënt Of Performance)

 • Verhouding tussen het nuttig geleverde warmtepompvermogen en het daarvoor benodigde aandrijfvermogen onder bepaalde condities, inclusief hulpenergie voor het bedrijven van de warmtepompfunctie en exclusief het vermogen van de overige hulpapparatuur. Zie NEN-EN 14511 en NEN-EN 14825.
 • Fabrikanten vermelden de COP in hun specificaties. Bij lucht-waterwarmtepompen met buitenlucht als energiebron is dit veelal bij een buitentemperatuur van 7 °C en een aanvoertemperatuur van 35 °C (A7/W35).
 • Bij lucht-waterwarmtepompen met binnenlucht als energiebron worden vaak andere testcondities aangehouden. Bijvoorbeeld 20 °C en een aanvoertemperatuur van 35 °C (20/35),
 • Bij een bodem-warmtepomp veelal bij een bron temperatuur van 10 °C en een aanvoertemperatuur van 35 °C (10/35), soms ook gegeven bij een bron van 0 °C  of 5 °C .

EER (Energy Efficiency Ratio)

 • De EER is de verhouding tussen het nuttig geleverde koelvermogen en het benodigde elektrische vermogen onder bepaalde condities, inclusief hulpenergie voor het bedrijven van de koelmachine en exclusief het vermogen van de overige hulpapparatuur. Evenals bij de COP geven fabrikanten in de specificaties een waarde voor de EER op. Ook deze waarde is gemeten onder bepaalde testcondities.

Energiebron

 • De bron waaruit de warmtepomp de warmte en/of koude betrekt.

Opwekker

 • Toestel voor productie van warmte en/of koude.

Energiefractie

 • Geleverde aandeel in de totale warmte- of koudevraag door een warmte- of koudeopwekker. Ook wel bekend als dekkingsgraaad of Betafactor.

Geluidsdruk

 • De geluidsdruk Lp is de variatie van de druk in de lucht rond de gemiddelde luchtdruk. De geluidsdruk is
  afhankelijk van het geluidvermogen Lw, maar ook de afstand tot de bron, de demping door ruimten, etc.

Geluidsvermogen

 • Het geluidvermogen Lw is de maat voor de hoeveelheid geluid die een bron uitstraalt.

Hersteltijd / oplaadtijd

 • De tijd die nodig is om de inhoud van een boilervat van 10 °C op te warmen tot een bepaalde temperatuur
  (minimaal 55 °C).

Hybride warmtepompsysteem

 • Een systeem van opwekkers waarbij minimaal twee verschillende technieken en brandstoffen worden gebruikt, zoals aardgas en elektriciteit.

Koellijn

 • Verband tussen de buitentemperatuur en de te regelen wateraanvoertemperatuur voor koeling aan de afgiftezijde.

Mono-energetisch

 • Gebruikmakend van dezelfde energiedrager / energiesoort.

Monovalent warmtepompsysteem

 • Systeem met alleen warmtepomp(en) als warmteopwekker(s).

Nuttige inhoud boilervat

 • Het aantal liters warm water dat aan het eind van de laadtijd met een minimale temperatuur getapt kan worden. Dit is circa 80% – 85% van de inhoud van het boilervat.

Naregeling

 • Regeling van een afgiftesysteem voor verwarming of koeling op basis van de ruimtetemperatuur.

PER (Primary Energy Ratio)

 • De PER geeft de verhouding tussen de geleverde nuttige energie en de hiervoor ingezette primaire energie voor opwekking van elektriciteit. Voor een warmtepomp geldt: 
 • PER = η · SPF
 • Het rendement η voor elektriciteitsopwekking is 0,4, conform de Europese richtlijn ErP. Afhankelijk van het doel kan een afwijkend rendement worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld in NEN 7120 of door het CBS. Om de PER van verschillende opwekkers onderling te kunnen vergelijken wordt voor brandstof de bovenste verbrandingswaarde aangehouden.

SPF (Seasonal Performance Factor)

 • De SPF is een gemiddeld rendementsgetal waarbij aangegeven wordt hoeveel energie (elektriciteit) de warmtepomp verbruikt ten opzichte van de geleverde hoeveelheid energie over een seizoen. Bij warmtepompen wordt onderscheid gemaakt in het verwarmingsseizoen en het koelseizoen. Voor het verwarmingsseizoen komt de SPF overeen met de SCOP (Seasonal COP) en voor koeling met de SEER (Seasonal EER). Deze worden bepaald uit metingen onder vier verschillende condities volgens NEN-EN 14825.

SCOP (Seasonal Coëfficiënt Of Performance)

 • Dit is de gemiddelde COP over het verwarmingsseizoen.

SEER (Energy Efficiency Ratio)

 • Dit is de gemiddelde EER over het koelseizoen.

Stooklijn

 • Verband tussen de buitentemperatuur en de te regelen wateraanvoertemperatuur voor verwarming aan de afgiftezijde.

Vermogensfractie

 • Verhouding tussen het vermogen van de warmtepomp(en) en het benodigd nominaal vermogen voor ruimteverwarming (volgens ISSO-publicatie 51). Hiermee kan de bijdrage van de warmtepomp (energiefractie) aan de totale warmtelevering worden vastgesteld.

Vermogen warmtepomp

 • Condensorvermogen van de warmtepomp.

Warmteopwekker

 • Apparaat ten behoeve van opwekken van warmte, zoals een warmtepomp of ketel.

Warmtepomp

 • Warmteopwekker die warmte van een (onbruikbaar) laag temperatuurniveau op een (bruikbaar) hoger temperatuurniveau brengt.

Warmtepomptoestel

 • Het toestel dat te koop is, waarin in ieder geval de warmtepomp is opgenomen. Daarnaast kan het ook de geïntegreerde elektrische bijstook en/of het boilervat bevatten.

Lucht-waterwarmtepomp

 • Een lucht-waterwarmtepomp is een toestel dat warmte van lage temperatuur uit lucht naar een hogere

(bruikbare) temperatuur brengt en dit overdraagt op water in het afgiftesysteem

Bodem-warmtepomp

 • Een bodem-waterwarmtepomp is een toestel dat warmte van lage temperatuur uit de bron naar een hogere

(bruikbare) temperatuur brengt en dit overdraagt op water in het afgiftesysteem.