De enige site waar vakspecialisten zelf naar refereren!
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

BRL certificeringsplicht bodem warmtepomp

Vanaf 1 oktober 2014 geldt een certificatie plicht voor bodem gebonden warmtepomp installaties

 

brl certificaat bodemenergie systemen Alleen een gecertificeerd bedrijf mag een installatie maken met een bodem gebonden warmtepomp (energie uit de bodem),  dat geldt zowel voor het ondergrondse- als bovengrondse deel van deze installatie !

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor dit feit. U als 'particulier' dient er dus van overtuigd te zijn dat uw installatie door een gecertificeerd bedrijf wordt aangelegd.

Voor een lucht/water installatie is er (nog) geen certificering plicht.

Om ‘wildgroei’ tegen te gaan en ervoor te zorgen dat systemen efficiënter functioneren door goed ontwerp en onderhoud, heeft de overheid de AMvB Bodemenergie opgesteld. Daarin is een erkenningsplicht opgenomen voor iedereen die bodem-energiesystemen ontwerpt, installeert of beheert. Als eigenaar/beheerder bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden die dit waarborgen. Voor het beheer van het bovengrondse deel heeft de beheerder een BRL 6000-21-certificaat nodig. Voor het ondergrondse deel is de BRL 11000 ontwikkeld. Ook wordt geëist dat werkzaamheden worden uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers. De eigenaar van het systeem kan er voor kiezen zelf gecertificeerd te worden of het beheer uit te besteden aan een certificaathouder.

De Bodemenergie Erkenningsregeling is dus opgenomen in de AMvB Bodemenergie. "Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een bodemenergiesysteem vindt plaats overeenkomstig de daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit". Men dient dus aantoonbare kennis te krijgen/hebben op het gebeid van bodemenergiesystemen Het betreft hier werkzaamheden die behoren tot de categorieën: ontwerpen, installeren, beheren, onderhouden en buiten werking stellen van bodemenergiesystemen .

Onderdeel van de certificering is ook dat bij een 'bodem energie warmtepomp installatie' gemonteerd in een kantoor, loods, werkplaats, school, sporthal enz. verplicht is om de onttrokken energie en de afgegeven energie te monitoren / meten en registreren. En dit ongeacht het vermogen van de warmtepomp!  Een verschil wat met betrekking tot vermogen hier wel gemaakt wordt: Boven de 70 kW moeten de gemeten resultaten jaarlijks verplicht worden ingediend, onder de 70 kW hoeven ze niet jaarlijks te worden opgestuurd maar moeten ze wel, met betrekking tot de laatste 10 jaar,  beschikbaar zijn op aanvraag.  Bij een woning is, tot 70 kW deze energie meting niet verplicht.  De certificering echter wel.  Er is dus een verschil tussen woning- en utiliteitsgebouwen.

Onderscheid bij Certificering conform AMvB

Bovengrond:

KBI: BRL 6000 bijzonder deel 21:
BRL 6000-21: klein” : ‘bodemenergie met warmtepomp,
individuele woningen – ISSO 72BRL 6000-21: geheel: ‘Energiecentrales met WKO’ met daarbij
ISSO 39, 72, 73 en 80

Ondergrond:

SIKB BRL 11000 en Protocol ‘Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergronds deel bodemenergiesystemen’

Mei 2015:  HANDHAVING

De  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft  via een brief laten weten inspectie te gaan uitvoeren m.b.t. de naleving BRL voor bodem energie.

De inspectie zal gericht zijn op:

Bedrijven met BRL 2100, maar die ook werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 11000;
Bedrijven zonder erkenning, maar die wel werkzaamheden uitvoeren die vallen onder BRL 6000-21.

Met bijzondere aandacht voor constructies waarbij er “onder verantwoordelijkheid” van een bedrijf met erkenning wordt gewerkt;

  • Constructies waarbij een moeder/holding erkend is, maar waarbij de dochteronderneming het daadwerkelijke werk uitvoert
  • Uitbesteding van werk, waarbij de onderaannemer niet erkend is
  • Werkzaamheden die vanuit een vestiging van een bedrijf worden uitgevoerd dat niet erkend is, terwijl andere vestigingen van hetzelfde bedrijf wel erkend zijn.

ILT geeft aan dat de interventies vanuit hen erop gericht zijn om bedrijven die niet over de juiste erkenning beschikken deze zo spoedig mogelijk te laten verkrijgen. Bij eventuele sancties wordt rekening gehouden met de termijn die nodig is om de vereiste erkenning te bemachtigen. Op de lange termijn zal ILT ook gaan controleren of erkende bedrijven ook daadwerkelijk volgens het protocol werken.

prof Klik hier voor een overzicht van certificaathouders (deel 21) BRL / installateurs/bedrijven met erkenning voor het bovengrondse deel.

PDF bijlagen:

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

Warmtepomp in de vrieskou

Vandaag duiken we in de wereld van warmtepompen en ontdekken we hoe

Is een warmtepomp nog rendabel in 2024?

In 2024 staan we voor belangrijke beslissingen als het gaat om duurzaamheid

Waterstof ketel

In Nederland worden cv-ketels voor het eerst op waterstof gedraaid. Een belangrijke