Opleiding en cursus warmtepomp

Om te zorgen dat in de praktijk de kwaliteit van warmtepomp-systemen voldoende tot haar recht komt, is het van groot belang dat zowel het ontwerp als de realisatie van dergelijke systemen op vakkundige wijze geschiedt. Met name voor de grondgebonden warmtepompsystemen geldt dat het installatiebedrijf dat dergelijke systemen aanlegt, hiervoor gecertificeerd moet zijn. Maar ook bij de aanleg van lucht/water warmtepompsystemen geldt dat het in huis hebben van de nodige vakkennis van groot belang is. Voor het ontwerpen en installeren van warmtepompsystemen in woningen zijn speciale cursussen ontwikkeld waarin de noodzakelijke kennis wordt bijgebracht en waarvoor men in het kader van de certificering desgewenst ook een Cito-diploma kan behalen. en van de cursussen heet Ontwerpen van individuele en klien warmtepomp systemen voor woningen. De cursus is gebaseerd op ISSO-publicatie 72 en is een tweedaagse cursus. Tijdens de cursus wordt ingegaan op het ontwerp en realisatie van kleine individuele warmtepompen in woningen en kleine utiliteits gebouwen. Onderwerpen en opdrachten die aan bod komen zijn onder andere: verwarmen, water, energiebesparing, monovalent versus bivalent, elektrische bijstook, boilervolume en combinatiewarmtepomp vs boiler.

ook is er een cursus 'Ontwerpen van lucht/water warmtepompen voor de woningbouw'. Deze cursus is gebaseerd op ISSO-publicatie 98 en is ook een twee- daagse cursus. Tijdens de cursus wordt ingegaan op het ontwerp en realisatie van lucht/water warmtepompsystemen in woningen en kleine utiliteitsgebouwen.

Links m.b.t. opleidingen, cursussen, examinering en certificering  warmtepompen:

 

warmtepomp cursus en scholing

 

Ontbreekt eventueel uw opleiding ? Laat het ons weten.

 

 

Vorige pagina CV-ketel merken << | Volgende pagina: >> Rapporten en docs

Verplichte melding: Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Zie eventueel ook onze bijsluiter.