Bespaar tot 30% 

Subsidie warmtepomp ISDE

Per 1 januari 2020 stopt de landelijke subsidie warmtepompen voor nieuwbouwwoningen! Wel zijn er lokale subsidies te verkrijgen. Vraag dit dus altijd na bij uw gemeente.

Er is wel een overgangsperiode als je een warmtepomp voor 1 januari 2020 hebt aangeschaft en voor 1 juni 2020 laat installeren.

subsidie voor warmtepompenMet de Investeringssubsidie duurzame energie, afgekort ISDE,  kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van een warmtepomp (of warmtepompen) Dit is ingevoerd op 1 januari 2016 en blijft, met een kleine wijziging,  gehandhaafd in 2021.

Daarnaast is er subsidie voor Zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afgekort RVO, is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Altijd al gedacht om een warmtepomp te nemen? Nu is het dus extra aantrekkelijk om die keuze te maken. Echter een warmtepomp is niet altijd een goede keuze, op onze website leest u meer daarover. U woning moet namelijk wel geschikt zijn voor een warmtepomp. …


De ISDE 2019:

 • Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.
 • Warmtepompen: Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.
  Een actueel overzicht van de bedragen wordt binnenkort gepubliceerd op de site van de RVO. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.(een warmtepomp met een design ontwerp vermogen van 6 kW krijgt dan dus 1100 + 5 x 100 = € 1600,- subsidie)
 • Zonneboilers: Voor installaties van ten hoogste 10 vierkante meter bedraagt het subsidiebedrag 0,75 euro per kWh. Voor de installaties met een apertuuroppervlakte van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag  0,30 euro per kWh.
 • Biomassaketels: Bij op biomassa gestookte ketels is het subsidiebedrag voor ketels met een vermogen tot 40 kW nu relatief ruim, terwijl het voor de grotere ketels een relatief beperkt stimuleringseffect heeft. Voor ketels met een vermogen tot 40 KW bedraagt de subsidie 2.500 euro en daarboven bedraagt de subsidie 110 euro voor elke kW meer.
 • Langere indieningstermijn: In de eerste versie van de regeling moest een particulier een aanvraag indienen binnen drie maanden nadat een apparaat is aangeschaft. Particulieren hiervoor zes maanden de tijd. Op deze manier wordt het risico beperkt dat een aanvrager te laat zijn subsidieaanvraag indient.
 • Niet voor gebruikte toestellen: Aan de regeling wordt ook een artikel toegevoegd om te voorkomen dat voor eenzelfde apparaat twee keer subsidie verleend wordt. Ook wordt er geen subsidie verleend op gebruikte installaties, bijvoorbeeld showroommodellen. Dit is volgens de subsidieverlener gerechtvaardigd omdat showroommodellen doorgaans tegen sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden.
 • Informatieverplichting: De te subsidiëren installaties voor de productie van duurzame energie kunnen op andere locaties geplaatst zijn (voor particulieren) of geplaatst worden (in het geval van bedrijven) dan het bezoek- of postadres. Bij de subsidieaanvraag moeten daarom  de locaties van de installaties of de beoogde locaties van de installaties worden gemeld.
 • Voldoen aan eisen: De subsidieaanvrager is verplicht aan te tonen dat een bepaald type apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE. Daarvoor zijn lijsten met zoveel mogelijk apparaten beschikbaar, waarvan is vastgesteld dat zij aan de eisen van de ISDE voldoen. Voor apparaten op deze lijst kan de aanvrager volstaan met een verwijzing naar die lijst. Indien een apparaat niet op de lijst staat, moet de aanvrager zelf documentatie aanleveren om te bewijzen dat het apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE.

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een product-kaart en technische documentatie.

Apparatenlijst en subsidiebedrag

Om een keuze te maken is door de overheid een Apparaten lijst warmtepompen opgesteld. De warmtepompen op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. Die lijst wordt continue aangevuld met nieuwe merken en types. Dit gebeurt na controle en goedkeuring van nieuw gemelde apparaten door de RVO.  Hierin staat ook het subsidiebedrag per apparaat.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500.

Enkele voorbeelden: **

Warmtepompboiler voor tapwater : 500 euro**
lucht/water warmtepomp van 8 kW: 2300 euro**
brine/water warmtepomp van 8 kW: 2800 euro**

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling is gestart op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

Opmerking, gunstige bijkomstigheid:

Door de subsidie wordt de zogenaamde ‘terugverdientijd’ natuurlijk korter. Uw investering is immers minder groot doordat u hiervan een gedeelte terug krijgt van de overheid.

Speel niet voor dagobert ..
Let op:  Ga met betrekking tot aanschaf van een warmtepomp niet blind af op de warmtepomp met de meeste subsidie. Immers de subsidie wordt hoger na gelang het vermogen van de betreffende warmtepomp hoger wordt.
Het heeft geen zin om een 30 kW warmtepomp te plaatsen in een woning die bijvoorbeeld maar 8 kW nodig heeft. (U krijgt het dan niet comfortabel). Bovendien is de aanschafprijs van een grote warmtepomp natuurlijk ook hoger dan die met een kleiner vermogen.

Tip: Kies een modulerende (Inverter) warmtepomp.
Een moderne modulerende warmtepomp heeft een beter jaar SCOP dan een aan/uit machine.  U kunt dus wel kiezen voor een modulerende warmtepomp die goed in de range zit van het benodigd vermogen.
Stel uw woning heeft een bodem warmtepomp nodig van ongeveer 10 kW (Betafactor 0,8) . Dan kunt u, als voorbeeld, wel de modulerende warmtepomp van 16 kW kiezen (modulatie bereik 4 tot 16 kW) in plaats van de 10 kW solo warmtepomp.
Deze zal zich zelf afstemmen op wat u woning nodig heeft.

U pakt dan net iets meer subsidie voor een warmtepomp (16 kW)  die past bij uw woning en een beter jaar rendement heeft dan de aan/uit machine (10 kW).  Een ander bijkomend voordeel in dit voorbeeld is dat de Bètafactor van 0,8 ineens een Betafactor van 1.0 wordt.  Het elektrisch element hoeft dus niet te helpen voor bijverwarming als het hartje winter wordt. U zult wel de bronleverancier moeten melden dat u voor 100% dekking gaat. (Meer uitleg over de Bètafactor treft u op onze website)

Op de website van de overheid www.RVO.nl  treft u alle informatie over de ISDE;

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/warmtepomp


Naast bovenstaande landelijke subsidie is er soms ook provinciaal of lokale subsidie beschikbaar, op de site //www.energiesubsidiewijzer.nl/  kunt u dit eenvoudig controleren. Tik daar uw woonplaats in en u treft ook de provinciale en lokale subsidies (als die er zijn).

subsidie overheid warmtepomp regels