De enige site waar vakspecialisten zelf naar refereren!
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

PVT panelen kunnen een (alternatieve) bron zijn voor warmtepompen .  Een PVT paneel is een gecombineerd zonnepaneel met PV (elektra) en Zon Thermisch (water/glycol).

Deze panelen leveren dus elektrische- en  thermische energie welke beide kunnen worden ingezet voor de warmtepomp. Maar let op in de markt zijn verschillende PVT panelen verkrijgbaar, de ‘standaard PVT panelen’ zijn gemaakt om de warmte die ontstaat door het PV gedeelte af te voeren, vaak zit hierbij aan de onderzijde van de panelen isolatie.

De PVT panelen welke geschikt dienen te zijn als bron voor een warmtepomp zijn gemaakt om zoveel mogelijk warmte op te kunnen nemen (aan de omgeving te onttrekken) ook aan de onderzijde: deze PVT panelen bevatten geen thermische isolatie.

In de eenvoudigste uitvoering gaan we uit van onderstaand schema, de warmtepomp is in feite een bodem warmtepomp-toestel alleen de bron is dus nu geen bodem-energie maar energie uit de lucht wat via de PVT panelen wordt onttrokken.

warmtepomp paneel bron pvt systeem

 

De mengklep in de bronzijde zorgt ervoor dat de warmtepomp niet een te hoge brontemperatuur krijgt aangeboden. De maximaal brontemperatuur varieert per merk warmtepomp maar ligt meestal tussen de 20 en 30 °C . In de zomer zal de thermische collector warmer water leveren dan 30 °C, de mengklep pakt deels koude die uit de verdamper terugkomt en mengt die met warmte van de collector precies naar net onder de maximaal toegestane temperatuur.

Het voordeel t.o.v. de ‘normale’  lucht/water warmtepomp is dat buiten geen unit met ventilator nodig is, anders gezegd je hebt buiten geen geluidsbron die eventueel u zelf of de buren kan hinderen.

Bij deze oplossing is het ook het gunstigst om te proberen overdag zoveel mogelijk te verwarmen en eventueel ‘s nachts toch met ’n paar graden nachtverlaging te werken.  Ook kun je de tapwaterboiler overdag opwarmen.  Je onttrekt dan overdag de meeste energie wat 2 voordelen heeft: Overdag is de buiten temperatuur warmer dan in de nacht wat een beter rendement voor de warmtepomp betekend. En doordat je overdag energie onttrekt koel je buiten de panelen af wat ook weer een gunstiger rendement voor de PV panelen betekend.

Als kengetal gaat men ervan uit dat per kW opgesteld transmissie vermogen 5 m² aan PVT panelen nodig is.  Voor een 6 kW transmissie / warmtepomp betekend dit dus 6 x 5 = 30 m² aan PVT panelen. ** Let op dit kengetal is een gemiddelde elke leverancier kan een eigen kengetal hanteren.

Onlangs heeft het bedrijf Triple Solar een doorberekening / test laten maken van haar PVT panelen (met een NIBE warmtepomp). Over het hele jaar berekend pakte het gunstig uit. Genoemde Test opstelling, met meting door TNO, gaf aan dat een goed geïsoleerde nieuwbouw woning met een transmissie van 5 kW en 25m² PVT panelen (bruto jaar-energie-behoefte 30 GJ) een SPF haalde van 5,01 wat bijzonder goed is te noemen.

Ongetwijfeld volgen in de toekomst ook resultaten van andere ‘Warmtepomp PVT’  oplossingen. De aanschaf van deze speciale PVT panelen is thans nog kostbaar omdat het geen ‘massa’  product is en ontwikkelingskosten er nog niet uit zijn.  De kosten liggen nu zelfs nog in de buurt van wat een bodem-bron zou kosten, maar de verwachting is dat dit in de toekomst gaat wijzigen.  Voordeel is weer dat deze installatie niet valt onder de eisen die aan bodem-installaties worden gesteld. Naast Triple Solar is o.a. ook het bedrijf OptiSolar op deze markt werkzaam.

Nog wat foto’s:

pvt panelen voor warmtepomp

pvt panelen voor warmtepomp bron

U ziet op bovenstaande foto dat ‘OptiSolar’ holle aluminium delen gebruikt als ‘ Thermisch’  gedeelte. Het voordeel van  de holte is dat er een ‘luchttrek’ ontstaat door het frame waardoor het water/glycol meer kans krijgt om warmte te onttrekken aan de buitenlucht. En ook tussen de geplaatste aluminium geleiders ontstaat een lucht verplaatsing.

pvt roof panel

Deze laatste afbeelding komt uit het buitenland waar men natuurlijk ook aan deze oplossing heeft gedacht. Er zijn zoals gezegd verschillende soorten PVT panelen op de markt.

Solar Energy Booster heeft weer een andere variant, ze noemen die het SWEP paneel:

Uit hun brochure: Het SWEP-paneel is een toevoeging op een PV-paneel waardoor het paneel naast elektriciteit ook warmte aan het onderliggende gebouw levert. Door toepassing van het SWEP-paneel kan worden bespaart op stookkosten, en in combinatie met een moderne warmtepomp het aardgasverbruik zelfs helemaal naar 0 brengen. Het SWEP-paneel heeft een dubbel effect, want naast nuttige warmte oogsten zorgt de afkoeling van het paneel gelijktijdig voor 11% meer elektriciteitsopbrengst per PVpaneel. Het SWEP-paneel is compatible met vrijwel alle veelvoorkomende merken en typen PV panelen, en dankzij een variabel koppelsysteem kan achter ieder paneel een goede aansluiting gerealiseerd worden tussen de achterzijde van het paneel en dbooster. De booster verdwijnt in zijn geheel in de vrije ruimte achter het paneel, en daardoor kan de installateur de bevestiging van een PV paneel op het dak met de gebruikelijke montage-materialen doen. De extra (dak)belasting is daarbij met slechts 3 kilogram per paneel, zeer gering.  Solar Energy Booster heeft octrooi op hun systeem, waarmee je de meeste PV panelen om kunt toveren naar een PVT paneel.

Van een PV paneel een PVT paneel maken

Booster panelen lenen zich voor gebruik in combinatie met alle merken en typen zonneboilers en warmtepompen die de door de booster aan het zonnepaneel onttrokken warmte gebruiken voor verwarming van tapwater en CV-water. Onze klanten passen dit product toe voor woningen, bedrijfsgebouwen en zelfs in zonneweides mits de afstand tussen de booster en het punt waar de warmte wordt afgegeven niet te groot is. Het systeem-rendement kan in de winter verbeterd worden door toevoeging van een extra ondergrondse warmtebuffer. Ter illustratie tonen we een installatieconcept voor een woning die gebruikt maakt van een ondergronds buffer. (afbeelding Solar Energy Booster)

voorbeeld installatie met pvt panelen en buffer

ter aanvulling een PDF bestand m.b.t. een dergelijk systeem.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

Warmtepomp in de vrieskou

Vandaag duiken we in de wereld van warmtepompen en ontdekken we hoe

Is een warmtepomp nog rendabel in 2024?

In 2024 staan we voor belangrijke beslissingen als het gaat om duurzaamheid

Waterstof ketel

In Nederland worden cv-ketels voor het eerst op waterstof gedraaid. Een belangrijke