De enige site waar vakspecialisten zelf naar refereren!
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Als u lang plezier van uw warmtepomp wil hebben verdient het aanbeveling om deze jaarlijks te laten inspecteren.

onderhoud en inspectie warmtepompDe inspectie toont aan of er onderhoud nodig is of niet;  Normaliter is er weinig tot geen onderhoud nodig aan een warmtepomp.

Jaarlijkse inspectie kan een hoop narigheid voorkomen! Als er bijvoorbeeld binnenin het toestel een lekkage is kan dit andere materialen aantasten of, als er water in de elektronica komt, zelfs sluiting veroorzaken.

In Europa krijg je standaard  2 jaar garantie op een warmtepomp. Sommige fabrikanten geven van het 2e t/m het 5e jaar nog extra onderdeel garantie. Echter heeft die verlengde garantie (op onderdelen) vaak als voorwaarden dat er jaarlijks een inspectie van de warmtepomp moet plaats vinden.  Het loont de moeite om die inspectie dus te doen, want de inspectie brengt misschien ‘iets aan het licht’ wat anders onopgemerkt zou blijven.. en dan is het meteen nog garantie op het onderdeel als het in het 2e tot het 5e jaar is.

Als u bij een installatiebedrijf een onderhoudscontract afsluit geeft dat meestal ook recht tot een snelle service als er wat stuk gaat, bijvoorbeeld een bezoek binnen 24 uur.

Sommige bedrijven bieden ook een ‘all-in contract’ aan op het moment dat u de warmtepomp koopt. Onderhoud, inspectie en service zijn dan allen inbegrepen in een vast bedrag per jaar. Sommige installateurs en/of servicebedrijven geven u dan zelfs 10 jaar garantie op onderdelen.

Overweeg voor uzelf wat het beste is in uw geval. Er zijn mensen met een ‘duur’ service contract en die hebben ‘nooit iets’  en er zijn mensen zonder contract waar steeds iets stuk gaat. Het is een keuze die u zelf maakt.

 

Onderhoud en inspectie brine/water, water/water- warmtepomp:

Het verdient aanbeveling om jaarlijks het volgende te doen bij een brine/water en water/water warmtepomp met minder dan 3kg koudemiddel (voor een woning).

 • Controleren van de waterdruk in bron- en afgiftesysteem
 • Controleren van de expansie mogelijkheid (expansievaten)
 • Inspectie van de bedrading: zit alle bedrading goed vast, is deze nergens beschadigd
 • Inspectie van leidingen: is er nergens een lekkage / of spoor van lekkage
 • Inspectie van onderdelen: zitten kleppen, compressor, pompen, isolatie, enz. nog goed bevestigd
 • Doorlopen van het 'warmtepomp menu': staan er geen vreemde instellingen in, geven alle temperatuursensors de juiste waarde weer
 • Noteren van het aantal draaiuren:  door deze te vergelijken met voorgaande jaren heeft u een indruk of er geen vreemde afwijkingen zijn.
  Als een aan/uit warmtepomp goed is afgestemd op de ‘transmissie’  en  bijvoorbeeld is  ingezet met een Bétafactor van .8 heeft u ongeveer 2000 draaiuren per jaar voor verwarming en bijvoorbeeld 500 uur voor tapwater.
  Maar let op! Bij een modulerende warmtepomp kunt u dus veel meer draaiuren hebben. Immers om bijvoorbeeld met halve kracht te verwarmen is 2 x zoveel tijd nodig. Maar noteer ook dan jaarlijks de uren, zodat later een afwijking makkelijk zichtbaar wordt.
 • Noteren van het aantal starts en stops van de compressor (en indien er aanleiding toe is analyseren)
 • Het uitlezen van recente storingen en, indien deze er zijn, analyseren
 • Controleren Glycol gehalte van de bron
 • Het toestel testen op aanwezige functies: verwarming / tapwater verwarming / koeling / draaien van pompen / omlopen van kleppen (Zet tijdens deze test een eventueel  andere aanwezige geluidsbron (radio) uit en luister of alles normaal klinkt / niets aanloopt)
 • Meten en noteren van elektrische stroom per fase: te veel stroomverbruik kan bijvoorbeeld duiden op slijtage.
 • Meten en noteren van het temperatuurverschil (delta T) van de bron en afgifte.
 • Inspectie van de leidingfilters  en indien nodig reinigen: warmtepomp eerst uitzetten, dan afsluiters dicht, filters uitnemen schoonspoelen en terugplaatsen. Als filters ernstig vervuild zijn kan dit bijvoorbeeld duiden op een lekkage.
 • Visuele inspectie van compressor en koudemiddel-leidingen.

Onderhoud en inspectie: lucht/water warmtepomp

Het verdient aanbeveling om jaarlijks het volgende te doen bij een lucht/water warmtepomp met minder dan 3kg koudemiddel (voor een woning).

 • Controleren van de waterdruk in het afgiftesysteem
 • Controleren van de expansie mogelijkheid (expansievaten)
 • Inspectie van de bedrading: zit alle bedrading goed vast, is deze nergens beschadigd
 • Inspectie van leidingen: is er nergens een lekkage / of spoor van lekkage
 • Inspectie van onderdelen: zitten kleppen, compressor, pompen, isolatie, enz. nog goed bevestigd
 • Het laten draaien van de ventilator en kijken of de goed in balans loopt.
 • Bij een ventilatielucht warmtepomp de filters vervangen.
 • Doorlopen van het 'warmtepomp menu': staan er geen vreemde instellingen in, geven alle temperatuur sensors de juiste waarde weer
 • Noteren van het aantal draaiuren:  door deze te vergelijken met voorgaande jaren heeft u een indruk of er geen vreemde afwijkingen zijn.
  Als een aan/uit warmtepomp goed is afgestemd op de ‘transmissie’  en  bijvoorbeeld is  ingezet met een Bétafactor van .8 heeft u ongeveer 2000 draaiuren per jaar voor verwarming en bijvoorbeeld 500 uur voor tapwater.
  Maar let op! Bij een modulerende warmtepomp kunt u dus veel meer draaiuren hebben. Immers om bijvoorbeeld met halve kracht te verwarmen is 2 x zoveel tijd nodig. Maar noteer ook dan jaarlijks de uren, zodat later een afwijking makkelijk zichtbaar wordt.
 • Noteren van het aantal starts en stops van de compressor (en indien er aanleiding toe is analyseren)
 • Het uitlezen van recente storingen en, indien deze er zijn, analyseren
 • Het toestel testen op aanwezige functies: verwarming / tapwater verwarming / koeling / draaien van pompen / omlopen van kleppen (Zet tijdens deze test een eventueel  andere aanwezige geluidsbron (radio) uit en luister of alles normaal klinkt / niets aanloopt)
 • Meten en noteren van elektrische stroom per fase: te veel stroomverbruik kan bijvoorbeeld duiden op slijtage.
 • Meten en noteren van het temperatuurverschil (delta T) van de verdamper en condensor.
 • Visuele inspectie van compressor en koudemiddel-leidingen

Onderhoud en inspectie; Doen!  Voorkomen is beter dan genezen …

 

Enkele installateurs voor uw onderhoud/inspectie treft u hier.

 


praktijk plaatje warmtepomp onderhoud

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

Warmtepomp in de vrieskou

Vandaag duiken we in de wereld van warmtepompen en ontdekken we hoe

Is een warmtepomp nog rendabel in 2024?

In 2024 staan we voor belangrijke beslissingen als het gaat om duurzaamheid

Waterstof ketel

In Nederland worden cv-ketels voor het eerst op waterstof gedraaid. Een belangrijke