Bespaar tot 30% 

Inverter techniek warmtepomp

Moduleren / Inverter techniek

Met inverter-techniek wordt een warmtepomp bedoeld waarvan de compressor 'toeren-geregeld' kan werken, dit gebeurt meestal door een elektronische frequentie regeling, ook wel een inverter genoemd.

 

Waren er in het begin nogal wat aanloop problemen met dit type warmtepomp, anno 2016 is dit opgelost en geoptimaliseerd. Een inverter warmtepomp is thans het beste wat de markt biedt. Immers de warmtepomp kan zich veelal traploos tussen een minimaal en maximaal vermogen aanpassen aan de vraag van het moment. Dit voorkomt een ‘over shoot’ (te veel warmte levering) aan warmte in de installatie.

Inverter vs aan/uit compressor warmtepomp

In bovenstaande afbeelding ziet u het gedrag van de aanvoertemperatuur naar de vloerverwarming met een inverter warmtepomp en met een aan/uit warmtepomp. Duidelijk is dat de temperatuur met de inverter-machine veel gelijdelijker verloopt. Dat geeft meer comfort en pakt over een jaar gezien ook nog zuiniger uit.

Een ander woord voor inverter-warmtepomp is ‘modulerende warmtepomp’, een warmtepomp die moduleert tussen minimaal en maximaal vermogen. (Moduleren betekend aanpassen).

 

Bij een vergelijking in labels en SCOP (jaar rendement van een warmtepomp) zult u zien dat modulerende warmtepompen het best presteren.

 

Bij buitenlucht/water warmtepompen is een modulerende warmtepomp al langer gemeengoed, sterker het kan bijna niet anders:
De verklaring hiervoor is simpel: De buiten lucht varieert immers gedurende het jaar nogal in temperatuur, zeg maar van -15 ̊C tot + 30 ̊C in ons land. Het benodigd vermogen van de woninginstallatie wordt bepaalt bij een buitentemperatuur van -10 ̊C in ons land, waarbij de warmtepomp een aanvoer van bijvoorbeeld 35 ̊C moet kunnen leveren. Immers in de winter moet deze de woning kunnen verwarmen.

Als je dan ook bedenkt dat het vermogen van de machine meestal toeneemt na gelang de buitentemperatuur hoger wordt is het snel duidelijk dat er in het voor- en najaar veel te veel vermogen is. Daarom worden deze warmtepompen bijna altijd modulerend uitgevoerd.

Compressor met inverter

Doordat kennis van elektronica en componenten steeds verbeterd is dit inmiddels een vertrouwde methode geworden waarbij de levensduur van het elektronica gedeelte ook steeds langer wordt. Naast deze invertertechniek zijn natuurlijk ook de compressoren zelf steeds verbeterd en aangepast om steeds efficiënter te kunnen werken met variërende vermogens van bijvoorbeeld 25 tot 100%. Bij bodemenergie is de brontemperatuur veel minder fluctuerend tussen zomer en winterbedrijf, vandaar dat bij bodemwarmtepompen de noodzaak tot moduleren niet aanwezig is / was.

Echter is, zoals gezegd, de modulatie techniek in de loop der tijd zoveel verbeterd dat deze ook bij bodem/water warmtepompen zorgen voor een beter SCOP (seizoen rendement) . In het voor en na seizoen kan dan namelijk het vermogen worden geboden dat op dat moment nodig is voor de installatie. Hierdoor kan de compressor langer zonder te schakelen draaien en dat is veel beter voor de levensduur van de compressor. Kortom voordeel op voordeel. Alleen de aanschaf van deze warmtepomp is op dit moment nog net iets duurder dan van een aan/uit machine.

Daarnaast biedt een modulerende warmtepomp het voordeel dat, bij na-regeling, het buffervat minder groot hoeft te zijn. De minimaal systeem inhoud dient dan als regel 15 liter x het kleinst leverbaar vermogen van de warmtepomp te zijn (zie ook de fabrieksgegevens van de warmtepomp).Als u een warmtepomp kiest welke kan moduleren tussen 4 en 16 kW kiest u dus bij na-regeling (als heel het systeem dicht kan lopen) voor een buffer van 4 x 15 liter = 60 liter (in de praktijk zal dit waarschijnlijk een 100 liter buffervat worden, omdat er niet voor elke maat een buffervat leverbaar is).

 

Als voorbeeld om het voordeel van ‘moduleren’ begrijpend te maken wordt vaak een auto genoemd die van A naar B moet over een 25 km lange weg met diverse stoplichten. Het is dan niet economisch om steeds vol gas naar het volgens stoplicht te rijden, daar te remmen en te wachten op groen om vervolgens weer vol gas verder te gaan. Beter is het om rustig te rijden op de snelheid waarbij alle lichten groen zijn (zgn. groene golf) dat verlaagt het brandstof verbruik en is tevens beter voor de auto.

inverterprint

inverter warmtepomp print