Veel mensen super blij met passief koelen, maar ook een enkele uitzondering

Administrator (admin) on Aug 01 2018

1 augustus 2018 (Blog) . Spontaan ontvingen wij de afgelopen tijd foto’s van warmtepomp displays waarbij mensen de buitentemperatuur naast de ruimtetemperatuur in beeld hadden gebracht. Buiten 35 graden binnen 23 graden bijvoorbeeld!

Het ging hier om gebruikers van een bodemenergie warmtepomp met mogelijkheid tot passieve koeling. In tegenstelling tot mensen met een airco of lucht/water warmtepomp krijgen zij voor een zeer klein bedrag (alleen het draaien van ’n paar circulatiepompjes) hun huis koel. Goed te lezen dat ‘top koeling’, want zo noemen we deze passieve koeling via de vloer, toch voldoende koelt en deze mensen zodoende een aangenaam comfort ervaren.  Eerlijkheidshalve kregen we ook een verhaal te horen van een situatie waar de brontemperatuur is opgelopen tot 21 graden! De bron was daar volgens de verteller berekend op 400 uur passieve koeling en bleek dus te klein (te weinig boormeters) om aan de koelvraag te kunnen voldoen.  Een goede afstemming van bron t.o.v. de transmissie is dus uiterst belangrijk. Natuurlijk was deze lange zomer misschien niet echt te voorspellen maar toch.. een bron iets over dimensioneren is altijd (zomer en winter) beter dan te krap gaan zitten. Soms brengt het ‘werken op inschrijving’ dit mee, immers vaak wordt te veel gekeken naar geld en met minder boormeters kun je goedkoper inschrijven/aanbieden.  Een gesloten bodem energiebron die op deze tijd van het jaar op of onder de 14 graden zit is goed te noemen.  En ja, het is vandaag 1 augustus 2018 ..dus wie weet moeten we nog (31 dagen x 20 uur) = 620 uur koelen.  

TIP voor de collega monteur: Let op de brontemperatuur bij klachten over passieve koeling !

passief koelen

Terug