Subsidie voor lucht-water warmtepompen wordt aangepast

Administrator (admin) on Jun 07 2017

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

 • Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.
 • Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd per 1 juli 2017. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW. 
   Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle subsidieaanvragen die op en na 1 juli 2017 worden ingediend. Een actueel overzicht van de bedragen wordt binnenkort gepubliceerd op de site van de RVO. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000 en € 2.500.

  (een warmtepomp met een design ontwerp vermogen van 6 kW krijgt dan dus 1100 + 5 x 100 = € 1600,- subsidie)
   
 • Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.
 • Zonneboilers: In 2017 wordt de subsidie voor zonneboilers verhoogd. Voor installaties van ten hoogste 10 vierkante meter bedraagt het subsidiebedrag 0,75 euro per kWh. Voor de installaties met een apertuuroppervlakte van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag  0,30 euro per kWh.

 • Biomassaketels: Bij op biomassa gestookte ketels is het subsidiebedrag voor ketels met een vermogen tot 40 kW nu relatief ruim, terwijl het voor de grotere ketels een relatief beperkt stimuleringseffect heeft. Ook voor deze ketels zijn de subsidiebedragen daarom aangepast in 2017. Voor ketels met een vermogen tot 40 KW bedraagt de subsidie 2.500 euro en daarboven bedraagt de subsidie 110 euro voor elke kW meer.

 • Langere indieningstermijn: In de eerste versie van de regeling moest een particulier een aanvraag indienen binnen drie maanden nadat een apparaat is aangeschaft. Vanaf 2017 krijgen particulieren hiervoor zes maanden de tijd. Op deze manier wordt het risico beperkt dat een aanvrager te laat zijn subsidieaanvraag indient.

 • Niet voor gebruikte toestellen: Aan de regeling wordt ook een artikel toegevoegd om te voorkomen dat voor eenzelfde apparaat twee keer subsidie verleend wordt. Ook wordt er geen subsidie verleend op gebruikte installaties, bijvoorbeeld showroommodellen. Dit is volgens de subsidieverlener gerechtvaardigd omdat showroommodellen doorgaans tegen sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden.

 • Informatieverplichting: De te subsidiëren installaties voor de productie van duurzame energie kunnen op andere locaties geplaatst zijn (voor particulieren) of geplaatst worden (in het geval van bedrijven) dan het bezoek- of postadres. Bij de subsidieaanvraag moeten daarom vanaf 2017 de locaties van de installaties of de beoogde locaties van de installaties worden gemeld.

 • Voldoen aan eisen: De subsidieaanvrager is verplicht aan te tonen dat een bepaald type apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE. Daarvoor zijn lijsten met zoveel mogelijk apparaten beschikbaar, waarvan is vastgesteld dat zij aan de eisen van de ISDE voldoen. Voor apparaten op deze lijst kan de aanvrager volstaan met een verwijzing naar die lijst. Indien een apparaat niet op de lijst staat, moet de aanvrager zelf documentatie aanleveren om te bewijzen dat het apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE.

 • Overgangsrecht: Op de nieuwe regeling is ook een overgangsregeling van toepassing. Aanvragen die uiterlijk op 31 december 2016 zijn ingediend worden nog beoordeeld op basis van de regeling zoals die in 2016 van toepassing was.

Terug