Salderen blijft mogelijk nog tot 2023 mogelijk ?

Administrator (admin) on Dec 19 2016

18-12-2016  bron: AD; Particulieren kunnen op dit moment de teveel opgewekte stroom verrekenen met de op een ander moment afgenomen stroom, dat noemen we salderen.

Het wegvallen van deze regeling kan het voordeel voor particulieren met 10 tot 40% doen verminderen. Drie jaar geleden kondigde minister Kamp een evaluatie van de salderingsregeling aan en een “nette overgangsregeling per 2020”, waarvan niemand wist wat er mee bedoeld werd. Zodoende ontstond er investeringsonzekerheid.

De tweede kamer heeft op 13 december 2016 een motie aangenomen waarmee die investeringszekerheid iets kleiner wordt. De motie luidt: “Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord (red: tot en met 2023 dus) investeringszekerheid te bieden.’ Een ruime kamermeerderheid waaronder VVD, D66, SP, SGP en de indieners PvdA en GroenLinks stemde voor. Vooropgesteld dat het kabinet een motie naast zich neer kan leggen, is dat niet waarschijnlijk gegeven de voorstemmende partijen. Het is even afwachten tot het definitief wordt, misschien horen we dit nog van Minister Kamp deze week (december 2016)

Terug

Go to top

logoWarmtepomp-weetjes, vrijdag 23 augustus 2019

Pagina: - Nieuws blog
Tags:warmtepomp, blog, nieuws, mening, tip, info, toepassing, werking,
Beschrijving: Warmtepomp nieuwsblog, nieuws over warmtepompen en gerelateerde onderwerpen.