Regels voor bodemgebonden warmtepompen wellicht versoepeld

Administrator (admin) on May 24 2018

24 mei 2018, Bron:  Publicatie van Pieter van Alphen, Tekst: Mari van Lieshout.
Het is de ergernis van de warmtepompsector en de Dutch Heat Pump Association dringt er al langer op aan: de regelgeving legt de installateurs te veel aan de leiband om grootschalige toepassing van bodemgebonden warmtepompen mogelijk te maken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de regels zo snel mogelijk worden aangepast.

Uit onderzoek van adviesbureau Buro 38 blijkt dat enkele verplichtingen voor installateurs een te grote drempel vormen om de bodemwarmtepomp in het aanbod op te nemen. Het gaat dan vooral om de verplichte erkenningsregeling, de interferentietoets (het berekenen van mogelijk nadelige invloed op andere bodemenergiesystemen) en de opgave van het te verwachten energierendement, de zogeheten Seasonal Performance Factor (SPF). Hierdoor kiezen veel installateurs ervoor om alleen luchtwaterwarmtepompen te verkopen.

Maar nogal wat critici zien dat met lede ogen aan. De lucht/waterwarmtepomp is, zo stellen zij, wat betreft rendement nog overgewaardeerd in de EPC-berekening. Met name bij lagere buitentemperaturen scoort de lucht/water-warmtepomp ondermaats. En de COP wordt ook nog eens nadelig beïnvloed door de noodzakelijke ontdooicycli van de verdamper. Dat kost ook energie.
Bodemgebonden systemen doen het energetisch stukken beter en het potentieel van bodemenergie is enorm. Bodemenergie kan de helft dekken van de warmtevraag. 'Het is een van de grootste duurzame bronnen voor de toekomst en daarmee een goed alternatief voor gebouwen om van het aardgas af te gaan,' schrijft Van Veldhoven. 'Ook is het energetisch rendement van een bodemenergiesysteem hoger dan bij andere omgevingswarmtetechnieken doordat overschotten op seizoenbasis worden opgeslagen en hergebruikt.'

Terug

Go to top

logoWarmtepomp-weetjes, vrijdag 23 augustus 2019

Pagina: - Nieuws blog
Tags:warmtepomp, blog, nieuws, mening, tip, info, toepassing, werking,
Beschrijving: Warmtepomp nieuwsblog, nieuws over warmtepompen en gerelateerde onderwerpen.