Oppervlaktewater als bron voor een warmtepomp

Administrator (admin) on Nov 01 2016

1 november 2016: (bron: Rijkswaterstaat) Het water in sloten, meren en kanalen kan worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen of te koelen

Het water in sloten, meren en kanalen kan worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen of te koelen. Oppervlaktewater kan zelfs de derde grote duurzame energiebron worden, zo werd gesteld...

Dat blijkt uit onderzoek die de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat afgelopen woensdag op de Nationale Klimaattop hebben gepresenteerd. Beide partijen zijn een samenwerkingsverband gestart onder de naam 'Energiecoalitie' om de energiebesparende kansen in het waterbeheer optimaal te benutten. Hiermee willen Rijkswaterstaat en de waterschappen de realisatie van hun klimaat- en energieambities versnellen. Daarnaast willen zij de potentie van het waterbeheer binnen de duurzame energietransitie in Nederland meer zichtbaar maken.

Enorm potentieel
Een voorbeeld is het onttrekken van warmte en koude uit oppervlaktewater. Dat potentieel is enorm, zo blijkt uit het onderzoek. Er is gekeken naar de warmte en koude die watergangen, (diepe) plassen en poldergemalen kunnen leveren. Om energie te besparen in hun gemalen, installaties en kantoren zijn waterschappen er de laatste jaren achter gekomen dat het Hollandse oppervlaktewater veel meer energie bevat dan ze zelf nodig hebben.

Verwarmen of koelen
Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54 procent van de nationale koudevraag worden voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te koelen. Het watersysteem kan in 12 procent van de warmtevraag voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te verwarmen. Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor wat betreft het warmteverbruik.

Aanvulling warmtepomp-weetjes: Dat uit oppervlakte water energie kan worden gehaald voor een warmtepomp dat wisten we natuurlijk al heel wat langer. Tot nu toe heeft men met betrekking tot vergunningen meestal ‘de boel wat afgehouden’. Daarnaast speelt ook vaak de vraag wie eigenaar is van het oppervlaktewater waar energie zou moeten worden gewonnen. Meestal niet de eigenaar van de woning in de buurt: wat tot nu toe altijd de zaak lastig maakte.
Een goed stromende rivier werkt het makkelijkst om energie te winnen, een stilstaande ‘plas’ is lastiger.  We volgen de ontwikkeling, alsook of de overheid het makkelijker gaat maken om van het oppervlaktewater gebruik te kunnen maken m.b.t. warmtepomp bron.

Terug