Nu al te weinig vakmensen en dan ook nog korten op technisch beroepsonderwijs?

Administrator (admin) on Jun 25 2018

25 juni 2018,  Bron:  Bouwend Nederland / Indeed

Uneto-VNI en Bouwend Nederland maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (BBL). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van €7 miljoen aangekondigd. Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren. Fors bezuinigen op de BBL kost tot 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb, zo waarschuwen zij.

Nu al staan sommige technische vacatures lange tijd open, zo ook op warmtepomp gebied:
https://www.indeed.nl/Warmtepomp-Techniek-vacatures

Terug

Go to top

logoWarmtepomp-weetjes, vrijdag 23 augustus 2019

Pagina: - Nieuws blog
Tags:warmtepomp, blog, nieuws, mening, tip, info, toepassing, werking,
Beschrijving: Warmtepomp nieuwsblog, nieuws over warmtepompen en gerelateerde onderwerpen.