Hoogeveen krijgt ook een proef met cv-ketels op waterstof

Administrator (admin) on Jan 24 2019

24 januari 2019, bron: Hanze Hogeschool / Gawalo / Provincie Drenthe

Naast dat er al een proef in Rotterdam is gestart komt er straks ook een test met waterstof cv-ketels in Hoogeveen.

Het gaat om tachtig nieuwbouwwoningen in het landelijk-industriële gebied Nijstad-Oost. Dit jaar zouden de partijen gebruiken om de technologie te onderzoeken en ontwikkelen om de warmtevoorziening uit te voeren als waterstof cv ketel. De aanvang van de bouw van deze woningen staat gepland voor begin 2020. De pilot is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen.

Uitgangspunt is dat de toegepaste technologie vertaalbaar moet zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Daarom wordt in de aanpalende reeds bestaande woonwijk Erflanden onderzocht of via het bestaande aardgasnetwerk de 1.100 woningen aldaar ook gefaseerd op waterstof kunnen overgaan

Een en ander valt  o.a. ook te lezen op de website van N-TRA, een organisatie die zich richt zich op het versnellen en concretiseren van de energietransitie. N-TRA is onderdeel van Rendo, vooral bekend als netbeheerder voor elektriciteit en gas in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel.
Om de groene waterstof te produceren zou gebruik gemaakt moeten worden van zonnestroom, windenergie of rest energie uit de industrie.

 “Mocht het project in Hoogeveen geen succes worden, dan is rekening gehouden met alternatieve manieren om de huizen te verwarmen.”

Te zware belasting netwerk

“Een eenzijdige keuze voor all-electric zorgt onherroepelijk voor een te zware belasting van netwerken, tenzij we onevenredig hoge investeringen in de elektrische infrastructuur doen. Bovendien is het via all-electric onmogelijk om energie gedurende seizoenen op te slaan. Waterstof is de enige groene energiedrager die energieopslag langer dan een week op grote schaal mogelijk maakt.

Opslag van waterstof

Dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Maar dat waterstof een cruciale rol gaat vervullen, daar zijn alle deskundigen het over eens. Juist omdat waterstof een energiedrager is die je – in tegenstelling tot groene elektriciteit – eenvoudig en goedkoop kunt opslaan. “Onze huidige gasinfrastructuur bezit hiervoor voldoende opslagcapaciteit.”

Terug

Go to top

logoWarmtepomp-weetjes, vrijdag 23 augustus 2019

Pagina: - Nieuws blog
Tags:warmtepomp, blog, nieuws, mening, tip, info, toepassing, werking,
Beschrijving: Warmtepomp nieuwsblog, nieuws over warmtepompen en gerelateerde onderwerpen.