Hoe zit dat nu met het rendement van een warmtepomp 500% is 200% ?

Administrator (admin) on Aug 25 2017

15 augustus 2017:  BLOG; Wij kregen de volgende vraag binnen;
Beste, ik snap niets van het feit dat het rendement uitgedrukt wordt in COP of SCOP of SPF en dat dit een getal is, bijvoorbeeld 5, maar dat ik in de Fiche van een warmtepomp energielabel lees dat het rendement bijvoorbeeld 200% is terwijl iemand anders weer verteld dat een COP van 5 een rendement is van 500%   Hoe kan dat nu?

Antwoord: Het is inderdaad best verwarrend.

In warmtepompland wordt het rendement van een warmtepomp uitgedrukt in COP (Coëfficiënt of Performance). Het COP is een moment opnamen van meting, ik meet nu en stel vast op dit moment.  Daarnaast is er een SCOP ook wel SPF genoemd, dit is het rendement per seizoen (de S die er bijgekomen is). Ofwel het gemiddeld rendement over het hele jaar genomen.  Het gemiddelde rendement bepaalt onze jaar energierekening.

In laboratoria en praktijk is voor elk merk en type een energielabel bepaald en een rendement uitgedrukt in %.  Het rendement in % vind je terug in het productfiche behorend bij het energielabel van het toestel.

Echter Europees is bepaald dat dit rendement rekening moet houden met het rendement van de energiecentrale (de elektriciteitscentrale) welke (ook weer Europees) is vastgesteld op 40%. Het rendement om elektriciteit te maken en bij u af te leveren is dus niet echt goed. Aan de andere kant is het ook niet helemaal eerlijk om dit zo te bepalen want als u elektriciteit wint uit zon- of windenergie dan is het rendement 100%, je hoeft er zelf immers niets in te stoppen dan.

Een voorbeeld om een en ander duidelijker te maken:

Stel je hebt een warmtepomp van 5 kW afgegeven vermogen met een SPF rendement van 200%, te lezen in het fiche wat hoort bij het energielabel,  wat is dan het SPF getal ?

Antwoord:  200% : 40  = 5   (die 40 is het getal van de energie centrale)!

We hebben geleerd:

 Afgegeven energie = gewonnen energie uit de omgeving + toegevoerde energie

En afgegeven vermogen : toegevoerd vermogen = rendement in (S)COP getal

In het voorbeeld van deze 5 kW is het dus :
5 kW : 1 kW =  5

Dus om uit deze warmtepomp 5 kW te krijgen moeten we 1 kW elektra toevoegen.
Eigenlijk zou je dan kunnen beredeneren: Ik stop er 1 in en er komt 5 uit, dan is het rendement 500%!   Als de stroom wordt gewonnen met windenergie dan is dat zo.
Maar de wet schrijft voor dat we moeten rekenen met het rendement van de elektriciteit centrale, bepaald op 40%.

We hebben gezien dat een SCOP van 5 gelijk is aan 200% rendement volgens die methode.
(200% : 40 rendement centrale = SCOP getal 5)

Het rendement van de centrale zegt dus eigenlijk dat elke 1 kWh elektrische energie is gemaakt met een rendement van 40% (voor het bij u thuis is) Dus als 1 kWh 40% is dan is 1% dus 1 : 40 = 0,025.
100% is dan 100 x 0,025 = 2,5 kWh energie.  Met andere woorden: Voor elke kWh energie die we ontvangen als elektra is eigenlijk 2,5 kWh nodig geweest!

We stelden dus eerst:
5 kW(h) afgegeven : 1 kW(h) toegevoegd uit het net  =  COP van 5
Maar die 1 kW die we toe voegen is dus eigenlijk 2,5 kW (aan het begin van de energie centrale)

En als we zo gaan redeneren is het dus: om 5 kWh af te geven is er 2,5 kWh ingegaan. Ofwel van 2,5 hebben we 5 kunnen maken, is 200% rendement (rekening houdend met de energiecentrale)!

Zo zijn die verschillen ontstaan tussen het rendement volgens het Fiche en het geleerde COP getal

Terug