Gasloos en regeerakkoord

Administrator (admin) on Oct 29 2017

 20 oktober 2017, bron: regionaal dagblad; In het nieuwe regeerakkoord 2017, van CDA, VVD, CU en D66, is opgenomen dat er 50.000 gasloze nieuwbouwhuizen worden gebouwd en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af moeten worden gehaald. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om in 2030 49 procent minder CO? (56 megaton) uit te stoten.

De doelen moeten aan het eind van de kabinetsperiode zijn gehaald; als dat niet lukt, moeten de woningen zodanig energiezuinig worden dat ze op korte termijn alsnog zonder een gasaansluiting kunnen voorzien in de warmtebehoefte. Volgens het nieuwe kabinet Rutte wordt zo een eerste stap gezet op weg naar de verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen, dat zal nog een hele klus worden.

De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt en in nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door wat men noemt een warmterecht. Op het moment dat gasnetten moeten worden vervangen, zal het netbedrijf in overleg met de gemeenten bekijken hoe in de toekomstige energievraag kan worden voorzien. Andere maatregelen met betrekking tot de woningmarkt betreffen o.a. een verlaging in de verhuurdersheffing voor corporaties die investeren in verduurzaming en het aanjagen van woningbouwproductie.

Terug