Energiebelasting op gas gaat stijgen.

Administrator (admin) on Jun 29 2018

ANP, 21 juni 2018;  De energiebelasting op gas moet de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas gaan. Dat plan wordt vrijwel zeker opgenomen in het klimaatakkoord, bevestigen deelnemers aan de klimaattafel 'Gebouwde Omgeving' onder leiding van Diederik Samsom aan de Volkskrant.

De belasting op stroom moet juist met meer dan de helft dalen. Zo worden elektrische warmtepompen, een alternatief voor aardgas, financieel aantrekkelijker.
Dat de belasting op aardgas omhoog moet en die op stroom juist moet dalen, bleek al uit een eerdere inventarisatie van de NOS onder de deelnemers die werken aan het klimaatakkoord. Percentages werden toen niet genoemd.
Klimaattafel
Het kabinet wil deze zomer een Klimaatakkoord sluiten over het terugdringen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Per sector is een 'klimaattafel' in het leven geroepen. Daarin zijn per sector de belangrijkste partijen vertegenwoordigd die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het mandaat hebben om afspraken te maken.
Sinds 1996 betalen particulieren en bedrijven een vast bedrag aan energiebelasting per verbruikshoeveelheid: kleinverbruikers betalen 26 cent per kubieke meter aardgas en 10,5 cent voor elk kilowattuur stroom. In het nieuwe voorstel gaat de gasbelasting de komende jaren geleidelijk met 20 cent omhoog en de stroomheffing met 6,5 cent omlaag. Voor grootverbruikers geldt een lager belastingtarief. De klimaattafel wil dat de energiebelasting op aardgas procentueel evenveel stijgt voor de grootverbruikers als voor de kleinverbruikers.
Blijf je aardgas stoken, dan ben je in 2030 zo'n 380 euro per jaar meer kwijt aan energiebelasting dan nu.
Tweede Kamer beslist
Om huishoudens met lage inkomens te beschermen wil Samsom de inkomstenbelasting verlagen of meer doelgroepgerichte maatregelen als een verhoging van de huurtoeslag of uitkeringen toepassen.
Het klimaatakkoord moet ervoor zorgen dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. Het eindvoorstel voor het akkoord wordt midden juli bekendgemaakt. De Tweede Kamer beslist of het belastingvoorstel van het adviesorgaan ook echt wordt uitgevoerd.

Terug

Go to top

logoWarmtepomp-weetjes, vrijdag 23 augustus 2019

Pagina: - Nieuws blog
Tags:warmtepomp, blog, nieuws, mening, tip, info, toepassing, werking,
Beschrijving: Warmtepomp nieuwsblog, nieuws over warmtepompen en gerelateerde onderwerpen.