skip to content

Eerste kamer neemt klimaatwet aan en tweede kamer Wet certificering cv-installaties.

Administrator (admin) on May 29 2019

Den Haag, 28 mei 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei 2019 de Klimaatwet aangenomen. In deze ‘kaderwet’ staan geen concrete maatregelen, maar wel drie Nederlandse klimaatdoelen. Ook staat erin hoe de regering deze doelstellingen verder moet uitwerken.
In de Klimaatwet heeft de overheid de volgende drie doelen vastgelegd:
Voor 2030 moeten de broeikasgassen, vooral CO2, met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990.
In 2050 moet de CO2-reductie verder oplopen tot 95 procent ten opzichte van 1990.
In 2050 moet de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal zijn.

Details m.b.t. uitwerking zijn nog niet aan de orde.


De nieuwe wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties is op woensdag 28 mei aangenomen door de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer staan nog niet alle eisen waaraan de cv-monteurs moeten voldoen. “De uitleg over de certificering is ingewikkeld, in ontwikkeling en nog niet compleet”, aldus branchevereniging Techniek Nederland.

De wet gaat over een procescertificering. Dit betekent dat zowel eisen worden gesteld aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, als aan de vakbekwaamheid van de monteur. Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. En werkgevers moeten dit in hun administratie kunnen laten zien.

Dit wetsvoorstel moet  nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gaat een meerderheid van de Kamerleden akkoord, dan treedt de wet op 1 januari 2020 in werking.

In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf 2021 zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken echt in overtreding.

 

Terug


Up

logoWarmtepomp-weetjes, donderdag 20 juni 2019

Deze site is opgezet door mensen uit de praktijk met als doel collega installateurs, maar ook eindgebruikers, onafhankelijke wegwijs te maken in 'warmtepompland'. U vindt bij ons zowel de voor- als nadelen van warmtepompen, zo leest u ondermeer over kosten, verbruik, subsidie mogelijkheden, terugverdientijd en toepassing van hybride en 'stand alone' warmtepomp installaties voor woningen. Aan de hand van theoretische en praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in de techniek en proberen voor u, met ondermeer tips en tricks,  een helder beeld te vormen.
Pagina: Warmtepomp weetjes - Nieuws blog
Tags:warmtepomp, blog, nieuws, mening, tip, info, toepassing, werking,
Beschrijving: Warmtepomp nieuwsblog, nieuws over warmtepompen en gerelateerde onderwerpen.