BENG LOBBY

Administrator (admin) on May 18 2018

18 mei 2018: Zoals u wellicht weet gaat in 2020 de BENG norm van kracht. Het oorspronkelijke idee voor woningen is dat de maximale energiebehoefte niet meer dan 25 kWh per m² per jaar mag bedragen. Deze norm is echter alleen te halen indien een Balans Ventilatie Systeem (WTW) wordt toegepast in de woning.

Zoals u wellicht weet gaat in 2020 de BENG norm van kracht. Het oorspronkelijke idee voor woningen is dat de maximale energiebehoefte niet meer dan 25 kWh per m² per jaar mag bedragen. Deze norm is echter alleen te halen indien een Balans Ventilatie Systeem (WTW) wordt toegepast in de woning.

Niet iedereen is daar enthousiast over en bovendien staat dit in de weg voor andere oplossingen zoals een ventilatieluchtwarmtepomp. Daar de wet nog niet van kracht is kan de norm wellicht nog worden aangepast zodat ook nieuwe technieken een kans krijgen en niet iedere nieuwbouwwoning verplicht aan de balansventilatie moet. Fabrikanten, adviseurs en normcommissies buigen zich momenteel over dit vraagstuk. /  Zie ook publicatie van Bas Hasselaar (bron):  https://warmtepomp-weetjes.nl/extra/beng-norm/ 

Terug