BENG eisen gaan in op 1 juli 2020

beng, norm, eisen, 2020, nieuw, definitief

Administrator (admin) on Jun 19 2019

beng, norm, eisen, 2020, nieuw, definitief

Nieuwe BENG eisen bekend (RVO)

‘Per 1 juli 2020’ zullen de nieuwe BENG-eisen in werking treden’, schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.
De eerdere datum van 1 januari kan niet worden gehaald i.v.m. de nodige voorbereidingen van de software hiervoor.
Alle nieuwe gebouwen moeten uiterlijk 31 december 2020 Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) zijn.

Dat volgt uit de verplichting van het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD, 2010/31/EU). De richtlijn heeft twee doelen: ten eerste de realisatie van een energie-unie om energiezekerheid en onafhankelijkheid te bereiken en ten tweede het bereiken van de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken.


BENG is een “belangrijke stap” om de energievraag van de woning te beperken. De richtlijn EPBD schrijft voor dat elke vijf jaar een kostenoptimaliteitsstudie (KOS) moet worden verricht. Via doorontwikkeling van technieken zullen de meerkosten van energiezuinig bouwen op termijn steeds meer afnemen, zodat uiteindelijk de eisen nog scherper kunnen worden gesteld en zo een bijdrage kunnen leveren aan het doel om de CO2 met 49 procent in 2050 te beperken.


De BENG-eisen geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen dan de EPC, zo stelt de minister. “Bij de EPC zou er bijvoorbeeld een grote glaswand in een gebouw kunnen worden gezet waarbij de EPC-eis kan worden gehaald door de energieverliezen door het glas te compenseren met zonnepanelen. De EPC-eis houdt namelijk geen rekening met het energieverlies van de woning door de gebouwvorm. Bij de EPC is dan ook geen relatie met het energiegebruik per m2. De BENG-eisen houden hier wel rekening mee. BENG is in dat opzicht strenger dan de EPC omdat BENG zelfstandige eisen stelt aan de schil van een gebouw, het primair fossiel energiegebruik van een gebouw en het aandeel hernieuwbare energie.”

 

De nieuwe eisen:

 

Beng Eisen 2020

 

Terug

Go to top

logoWarmtepomp-weetjes, vrijdag 23 augustus 2019

Pagina: - Nieuws blog
Tags:warmtepomp, blog, nieuws, mening, tip, info, toepassing, werking,
Beschrijving: Warmtepomp nieuwsblog, nieuws over warmtepompen en gerelateerde onderwerpen.