PVT panelen als bron voor een warmtepomp

PVT panelen kunnen een (alternatieve) bron zijn voor warmtepompen .  Een PVT paneel is een gecombineerd zonnepaneel met PV (elektra) en Zon Thermisch (water/glycol).

Deze panelen leveren dus elektrische- en  thermische energie welke beide kunnen worden ingezet voor de warmtepomp. Maar let op in de markt zijn verschillende PVT panelen verkrijgbaar, de 'standaard PVT panelen' zijn gemaakt om de warmte die ontstaat door het PV gedeelte af te voeren, vaak zit hierbij aan de onderzijde van de panelen isolatie.

De PVT panelen welke geschikt dienen te zijn als bron voor een warmtepomp zijn gemaakt om zoveel mogelijk warmte op te kunnen nemen (aan de omgeving te onttrekken) ook aan de onderzijde: deze PVT panelen bevatten geen thermische isolatie.

In de eenvoudigste uitvoering gaan we uit van onderstaand schema, de warmtepomp is in feite een bodem warmtepomp-toestel alleen de bron is dus nu geen bodem-energie maar energie uit de lucht wat via de PVT panelen wordt onttrokken.

PVT panelen als bron voor een warmtepomp,
 thermische zonenerige

 

De mengklep in de bronzijde zorgt ervoor dat de warmtepomp niet een te hoge brontemperatuur krijgt aangeboden. De maximaal brontemperatuur varieert per merk warmtepomp maar ligt meestal tussen de 20 en 30 °C . In de zomer zal de thermische collector warmer water leveren dan 30 °C, de mengklep pakt deels koude die uit de verdamper terugkomt en mengt die met warmte van de collector precies naar net onder de maximaal toegestane temperatuur.

Het voordeel t.o.v. de ‘normale’  lucht/water warmtepomp is dat buiten geen unit met ventilator nodig is, anders gezegd je hebt buiten geen geluidsbron die eventueel u zelf of de buren kan hinderen.

Het nadeel is dat je met deze PVT oplossing niet kunt koelen.  Als je met een lucht/water warmtepomp met ventilator actief gaat koelen wordt in de zomer de warmte buiten weggeblazen.

Dat is met de PVT panelen niet mogelijk, bovendien wil je het PV gedeelte niet gaan verwarmen want dat gaat ten koste van stroom opbrengst. PV panelen werken namelijk beter bij lage temperaturen.  Dit geeft meteen ook aan dat als je tijdens het stookseizoen warmte onttrekt bij de PV panelen, middels het thermisch circuit,  dit gunstig is voor de ‘elektra’ opbrengst.

Bij deze oplossing is het ook het gunstigst om te proberen overdag zoveel mogelijk te verwarmen en eventueel ‘s nachts toch met ’n paar graden nachtverlaging te werken.  Ook kun je de tapwaterboiler overdag opwarmen.  Je onttrekt dan overdag de meeste energie wat 2 voordelen heeft: Overdag is de buiten temperatuur warmer dan in de nacht wat een beter rendement voor de warmtepomp betekend. En doordat je overdag energie onttrekt koel je buiten de panelen af wat ook weer een gunstiger rendement voor de PV panelen betekend. 

Als kengetal gaat men ervan uit dat per kW opgesteld transmissie vermogen 5 m² aan PVT panelen nodig is.  Voor een 6 kW transmissie / warmtepomp betekend dit dus 6 x 5 = 30 m² aan PVT panelen. ** Let op dit kengetal is een gemiddelde elke leverancier kan een eigen kengetal hanteren.

Onlangs heeft het bedrijf Triple Solar een doorberekening / test laten maken van haar PVT panelen (met een NIBE warmtepomp). Over het hele jaar berekend pakte het gunstig uit. Genoemde Test opstelling, met meting door TNO, gaf aan dat een goed geïsoleerde nieuwbouw woning met een transmissie van 5 kW en 25m² PVT panelen (bruto jaar-energie-behoefte 30 GJ) een SPF haalde van 5,01 wat bijzonder goed is te noemen.

Ongetwijfeld volgen in de toekomst ook resultaten van andere ‘Warmtepomp PVT’  oplossingen. De aanschaf van deze speciale PVT panelen is thans nog kostbaar omdat het geen ‘massa’  product is en ontwikkelingskosten er nog niet uit zijn.  De kosten liggen nu zelfs nog in de buurt van wat een bodem-bron zou kosten, maar de verwachting is dat dit in de toekomst gaat wijzigen.  Voordeel is weer dat deze installatie niet valt onder de eisen die aan bodem-installaties worden gesteld. Naast Triple Solar is o.a. ook het bedrijf OptiSolar op deze markt werkzaam.

Nog wat foto’s:

pvt panelen voor warmtepomp

pvt panelen voor warmtepomp bron

U ziet op bovenstaande foto dat 'OptiSolar' holle aluminium delen gebruikt als ' Thermisch'  gedeelte. Het voordeel van  de holte is dat er een 'luchttrek' ontstaat door het frame waardoor het water/glycol meer kans krijgt om warmte te onttrekken aan de buitenlucht. En ook tussen de geplaatste aluminium geleiders ontstaat een lucht verplaatsing. 

pvt roof panel

Deze laatste afbeelding komt uit het buitenland waar men natuurlijk ook aan deze oplossing heeft gedacht. Er zijn zoals gezegd verschillende soorten PVT panelen op de markt.

 

Verplichte melding: Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Zie eventueel ook onze bijsluiter.