Warmtepomp blog en nieuws.

14 januari 2018:

Hoog temperatuur warmtepomp..

Langzaam maar zeker wordt door fabrikanten gewerkt aan warmtepompen welke een hogere aanvoer temperatuur kunnen leveren tegen een toch redelijke SPF / COP. Sommige richten zich momenteel op Propaan en Butaan als ‘koudemiddel’. Deze zullen gaan verschijnen in zowel lucht/water als bodem- warmtepompen. De aanvoertemperatuur zal ergens rond de 70 graden Celsius komen te liggen. Dit type warmtepomp biedt dan ook een mogelijkheid om gasloos te gaan voor woningen welke voornamelijk voorzien zijn van radiatoren. Natuurlijk blijft wel het advies overeind om eerst de woning zo goed mogelijk te isoleren. Pas na dat gedaan te hebben stap je over op een warmtepomp! PS. Een laagtemperatuur zal overigens een beter rendement kennen dan een hoog temperatuur warmtepomp, dat lijkt ons duidelijk. Immers hoe groter het verschil tussen bron en doel, hoe meer energie nodig is.


15 december 2017:

TIP voor lucht/water warmtepompinstallatie / vriezen en dooien

ingevroren warmtepompVaak worden lucht/water warmtepompen als hybride installatie ingezet: dat wil zeggen er is een 2e warmtebron, in ons land vaak een cv ketel, aanwezig. Eigenlijk is het in ons land een MUST dat er naast een lucht/water warmtepomp altijd nog een 2e warmtebron aanwezig is. In een ‘All electric’ installatie is dat een elektrisch element dat in de installatie wordt opgenomen. Zo’n element kan ingezet worden in noodsituaties, maar ook als bijverwarming in een koude woning zodat deze naast de warmtepomp mede warmte kan leveren. We zitten nu in een situatie dat er zelfs in de winterperiode nieuwbouwwoningen met een lucht/water warmtepomp opgeleverd worden in ons land; Nieuwbouwwoningen die vochtig zijn van de bouw en bijzonder koud. Als een lucht/water warmtepomp bij een buitentemperatuur onder de 4 graden wordt gestart zal de verdamper van het toestel na enige tijd dicht vriezen, dit komt omdat we zoveel energie aan de buitenlucht onttrekken dat deze onder de 0 graden komt in de verdamper, vocht dat vrijkomt uit de lucht vriest aan op de verdamper, dat is een normaal proces. Het warmtepompproces keert zich op dat moment om en zal warmte aan de woning gaan onttrekken om dit kort buiten op de verdamper af te geven en zodoende het ijs (actief) te ontdooien. Daarna kan de warmtepomp weer verder met het verwarmen van de woning. Zoals u leest wordt er dus even warmte uit de woning gehaald, dit kan echter alleen als er warmte in de woning is. Vaak is hiervoor een minimaal retourtemperatuur verwarming nodig, bijvoorbeeld 15 of 20 graden. In de binnen installatie zit immers gewoon water en daar willen we geen ijs van maken. Vandaar die minimumtemperatuur om energie aan te kunnen onttrekken. Bij een koude woning kan een elektrisch element ervoor zorgen dat het ontdooiproces plaats kan vinden. Zorg dus bij een lucht/water warmtepomp dat er altijd nog een 2e warmtebron is, op die manier komt u nooit voor vervelende verassingen te staan.


7 december 2017;

Run op warmtepompen …

Het op tijd kunnen schakelen is voor veel bedrijven lastig. Zaten ze 2 jaar terug nog met volle magazijnen omdat er niet werd afgenomen, waarop uiteraard de productie is teruggeschroefd, nu heeft men grote moeite om bestelde materialen uit te leveren. Van toeleveranciers tot assemblage heeft men moeite om de huidige vraag bij te houden. Veel warmtepompfabrikanten hebben dan ook al levertijden die oplopen tot 2 maanden. Daar komt bij dat veel installateurs ook niet meer gewend waren, mede door voorzichtigheid in het beleid, om ver voorruit te kijken m.b.t. materiaal op de plank.  Als volgende week een klus moet worden opgestart wordt vandaag materiaal besteld (Uitzonderingen daargelaten natuurlijk). Tel daarbij nog op het gebrek aan voldoende technisch personeel …   Dan ontstaan er leveringsprobleempjes.

Enfin, men is volop aan het ‘opschakelen’ om straks weer aan de vraag te kunnen voldoen. Hopelijk blijft die dan ook komen. Het is vaak hollen of stilstaan in de installatie branche zijn de geluiden die we opvangen.  De vraag aan de consument is dus om even geduld te hebben, een nieuwe auto is er vaak ook niet in ’n dag, zei ’n collega gekscherend.


 20 oktober 2017

Gasloos en regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord 2017, van CDA, VVD, CU en D66, is opgenomen dat er 50.000 gasloze nieuwbouwhuizen worden gebouwd en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af moeten worden gehaald. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om in 2030 49 procent minder CO₂ (56 megaton) uit te stoten. 

De doelen moeten aan het eind van de kabinetsperiode zijn gehaald; als dat niet lukt, moeten de woningen zodanig energiezuinig worden dat ze op korte termijn alsnog zonder een gasaansluiting kunnen voorzien in de warmtebehoefte. Volgens het nieuwe kabinet Rutte wordt zo een eerste stap gezet op weg naar de verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen, dat zal nog een hele klus worden.

De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt en in nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door wat men noemt een warmterecht. Op het moment dat gasnetten moeten worden vervangen, zal het netbedrijf in overleg met de gemeenten bekijken hoe in de toekomstige energievraag kan worden voorzien. Andere maatregelen met betrekking tot de woningmarkt betreffen o.a. een verlaging in de verhuurdersheffing voor corporaties die investeren in verduurzaming en het aanjagen van woningbouwproductie.


 19 oktober 2017, blog:

Maak slim gebruik van de warmtepomp ‘ingebruikname’  mogelijkheid.

De meeste gerenommeerde merkleveranciers van warmtepompen bieden in ons land de mogelijkheid om de warmtepomp voor u “ in gebruik te nemen” . Ook wel genoemd “ Inbedrijfstellen” , “eerste controle”, “start-up” e.a.
 
Natuurlijk kost dit u extra geld, men doet dit logischerwijs niet voor niets. Soms zit het in de aankoopprijs, soms berekend men u hiervoor een vaste extra prijs of vindt het plaats onder regie (uurtje factuurtje).
 
De technicus van de leverancier/fabrikant controleert dan globaal de installatie en neemt de warmtepomp in bedrijf door de software voor u een voorinstelling mee te geven.  Voor de installateur is dit een prima nacontrole op de door hem/haar gemaakte installatie, het is dan ook voor de installateur verstandig om tijdens deze ingebruikstelling erbij te zijn: zodat men hiervan kan leren en eventuele zaken meteen kan ‘ kortsluiten met de technicus.  Bij grondgebonden warmtepompen moet de installatie al voldoen aan de BRL plicht, maar dan nog is bovengenoemde ingebruikstelling een goede bijkomstigheid ter extra controle.
 
Daarnaast biedt de ingebruikname door de fabrikant/importeur u het voordeel dat met betrekking tot eventuele garantie zaken in een later stadium, u meer houvast heeft om op terug te vallen.

Een ‘ingebruikname’ door de fabrikant/importeur is dus altijd verstandig en aan te bevelen.


 11 oktober 2017, blog:

Veel installateurs nog niet klaar voor een warmtepompinstallatie.

Meerdere installatiebedrijven hebben lange tijd de warmtepomp afgezworen en bleven de gasketel trouw. Sommige particulieren hebben zich goed verdiept in wat ze willen in hun huis en kiezen terecht een warmtepomp. De installateur besteld deze dan maar voor zijn klant en stuurt de monteur met de bus op pad om hem te installeren. Zonder hydraulisch schema, zonder voorbereiding… en daar gaat het vaak fout in de praktijk. Een warmtepompinstallatie is best eenvoudig maar ten opzichte van een ketel toch heel wat anders. Gebrek aan goed opgeleid personeel is dan ook aan de orde van de dag, daarnaast lopen de callcenters van importeur, groothandel en fabrikant over van telefoontjes met simpele vragen welke de monteur, als hij de handleiding had bestudeerd, zelf had kunnen vinden.

Natuurlijk helpt een bezoek aan Warmtepomp-weetjes.nl je een heel eind op weg. Vooral de pagina ‘tips’  wordt hoog gewaardeerd door de monteurs.  Alleen specifieke merkgerichte eigenschappen van producten treft u hier niet, er zijn inmiddels zoveel merken dat dit niet haalbaar is.

Gelukkig zijn er groothandels, importeurs en fabrikanten welke een producttraining op maat verzorgen.  Tip aan de installatiebedrijven: Stuur uw monteur daar naar toe. Die dag verdient zich dik terug, want een gemaakte installatiefout is vaak veel duurder om op te lossen.

Daarnaast is het uiteraard handig dat de installateur zich specificeert in een beperkt aantal merken, alleen op die manier kan  in de toekomst snelle en goede service worden geboden aan de klant. U kunt immers niet van alle producten reserve onderdelen op de plank hebben liggen.

ps.  Natuurlijk zijn er ook installateurs waar het wel goed gaat smiley


mail​ 4 oktober 2017 

Gemeente Den Haag geeft info over warmtepompen

Op 19 oktober organiseert de gemeente Den Haag een ‘technische workshop’ voor appartementseigenaren en VvE’s. Centraal in de workshop staan de mogelijkheden en voordelen van de toepassing van warmtepompen.

Deelnemers aan de workshop krijgen technische informatie over warmtepompen, al dan niet toegepast in combinatie met een hr-gasketel. Deskundigen geven uitleg over de werking van een warmtepomp, over wat aanschaf ervan voor bewoners kan betekenen en over de energiebesparing die ermee kan worden gerealiseerd. Ook wordt informatie gedeeld over subsidiemogelijkheden (met name de ISDE-regeling).

De technische workshop vindt op donderdag 19 oktober 2017 van 19.30 tot 21.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur) plaats in ‘pop-upstore’ Hou van je Huis, aan de Fluwelen Burgwal 54 in Den Haag. Deelname aan de workshop is gratis; deelnemers kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar vvebalie(at)denhaag(dot)nl.


mail 26 september 2017:

Eind 2018 hogere omzet in warmtepompen dan in gasketels.

Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn. Mede door de ISDE subsidie zijn warmtepompen over de levensduur in veel gevallen ook goedkoper dan gasketels en dat maakt de warmtepomp een interessante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurzamen. De techniek past daarnaast perfect binnen de ambitie van veel gemeentes om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen.

Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook veel woningcorporaties aan de slag gegaan met warmtepompen, zoals bijvoorbeeld bij NOM (Nul Op de Meter) -renovatieprojecten. Ook de toepassing van hybride warmtepompen, de combinatie van een warmtepomp met een gasketel als backup, is in de praktijk al veelvuldig toegepast. Voor corporaties zijn warmtepompen een interessante optie om tot een CO2-neutraal woningbestand in 2050 te komen

Zo het er nu naar uit ziet zal eind 2018 de totale omzetwaarde van warmtepompen in Nederland voor het eerst hoger liggen dan die van gasgestookte ketels, aldus de vakbranche.


mail 15 augustus 2017:  BLOG

Hoe zit dat nu met het rendement van een warmtepomp 500% is 200% ?

Wij kregen de volgende vraag binnen;
Beste, ik snap niets van het feit dat het rendement uitgedrukt wordt in COP of SCOP of SPF en dat dit een getal is, bijvoorbeeld 5, maar dat ik in de Fiche van een warmtepomp energielabel lees dat het rendement bijvoorbeeld 200% is terwijl iemand anders weer verteld dat een COP van 5 een rendement is van 500%   Hoe kan dat nu?

Antwoord: Het is inderdaad best verwarrend.

In warmtepompland wordt het rendement van een warmtepomp uitgedrukt in COP (Coëfficiënt of Performance). Het COP is een moment opnamen van meting, ik meet nu en stel vast op dit moment.  Daarnaast is er een SCOP ook wel SPF genoemd, dit is het rendement per seizoen (de S die er bijgekomen is). Ofwel het gemiddeld rendement over het hele jaar genomen.  Het gemiddelde rendement bepaalt onze jaar energierekening.

In laboratoria en praktijk is voor elk merk en type een energielabel bepaald en een rendement uitgedrukt in %.  Het rendement in % vind je terug in het productfiche behorend bij het energielabel van het toestel.

Echter Europees is bepaald dat dit rendement rekening moet houden met het rendement van de energiecentrale (de elektriciteitscentrale) welke (ook weer Europees) is vastgesteld op 40%. Het rendement om elektriciteit te maken en bij u af te leveren is dus niet echt goed. Aan de andere kant is het ook niet helemaal eerlijk om dit zo te bepalen want als u elektriciteit wint uit zon- of windenergie dan is het rendement 100%, je hoeft er zelf immers niets in te stoppen dan.

Een voorbeeld om een en ander duidelijker te maken:

Stel je hebt een warmtepomp van 5 kW afgegeven vermogen met een SPF rendement van 200%, te lezen in het fiche wat hoort bij het energielabel,  wat is dan het SPF getal ?

Antwoord:  200% : 40  = 5   (die 40 is het getal van de energie centrale)!

We hebben geleerd:

 Afgegeven energie = gewonnen energie uit de omgeving + toegevoerde energie

En afgegeven vermogen : toegevoerd vermogen = rendement in (S)COP getal

In het voorbeeld van deze 5 kW is het dus :
5 kW : 1 kW =  5

Dus om uit deze warmtepomp 5 kW te krijgen moeten we 1 kW elektra toevoegen.
Eigenlijk zou je dan kunnen beredeneren: Ik stop er 1 in en er komt 5 uit, dan is het rendement 500%!   Als de stroom wordt gewonnen met windenergie dan is dat zo.
Maar de wet schrijft voor dat we moeten rekenen met het rendement van de elektriciteit centrale, bepaald op 40%.

We hebben gezien dat een SCOP van 5 gelijk is aan 200% rendement volgens die methode.
(200% : 40 rendement centrale = SCOP getal 5)

Het rendement van de centrale zegt dus eigenlijk dat elke 1 kWh elektrische energie is gemaakt met een rendement van 40% (voor het bij u thuis is) Dus als 1 kWh 40% is dan is 1% dus 1 : 40 = 0,025.
100% is dan 100 x 0,025 = 2,5 kWh energie.  Met andere woorden: Voor elke kWh energie die we ontvangen als elektra is eigenlijk 2,5 kWh nodig geweest!

We stelden dus eerst:
5 kW(h) afgegeven : 1 kW(h) toegevoegd uit het net  =  COP van 5
Maar die 1 kW die we toe voegen is dus eigenlijk 2,5 kW (aan het begin van de energie centrale)

En als we zo gaan redeneren is het dus: om 5 kWh af te geven is er 2,5 kWh ingegaan. Ofwel van 2,5 hebben we 5 kunnen maken, is 200% rendement (rekening houdend met de energiecentrale)!

Zo zijn die verschillen ontstaan tussen het rendement volgens het Fiche en het geleerde COP getal.

 

mail 14 augustus 2017:

Amsterdam geeft subsidie bij afscheid gasaansluiting.

AMSTERDAM - Huiseigenaren in Amsterdam kunnen vanaf 1 september subsidie aanvragen voor het laten verwijderen van de gasaansluiting in hun huis. Het college van B en W trekt daar 5 miljoen euro voor uit.

Wie de aansluiting uit zijn huis haalt en aardgas dus afzweert, kan daarvoor maximaal 5000 euro subsidie krijgen. Voor het duurzaam opwekken van stroom is daarnaast een subsidie van 8000 euro beschikbaar. Om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen wil Amsterdam in 2050 helemaal aardgasloos zijn. Daarvoor moeten ruim 350.000 woningen overgaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken. In nieuwbouwwijken worden al geen aardgasleidingen meer aangelegd.    (Een warmtepomp is dan al snel de oplossing).

mail 12 juli 2017  (Bron NOS nieuws)

Salderen blijft mogelijk tot 2023 voor particulieren

Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren nu precies evenveel als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept. En dat blijft zo tot 2023. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten.

Eerder waren er plannen om vanaf 2020 de vergoeding voor stroom van zonnepanelen te verlagen. Maar de Tweede Kamer riep Kamp in december op de huidige zogeheten salderingsregeling te verlengen en daar geeft hij nu gehoor aan. Zo'n 450.000 huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak.

Duidelijkheid

De zonnepanelenbranche is blij met de plannen van Kamp. "Hij erkent dat er nog geruime tijd ondersteuning nodig zal zijn voor deze markt", zegt brancheorganisatie Holland Solar. "De voortzetting van de salderingsregeling zal ook zekerheid geven aan woningcorporaties om met hun huurders in zonnepanelen te investeren."

Wat er vanaf 2023 gebeurt, laat Kamp over aan een volgend kabinet. Hij vindt wel dat de regeling moet worden aangepast, omdat hij de overheid steeds meer geld gaat kosten naarmate er meer zonnepanelen bijkomen. Want doordat de duurzaam opgewekte stroom wordt 'weggestreept' ontvangt de overheid minder btw en energiebelasting.

Marktprijs plus subsidie

Kamp heeft in een Kamerbrief een voorkeur voor twee opties die de overheid minder kosten. In beide gevallen gaan energiebedrijven een zelf bepaalde (lagere) marktprijs betalen voor stroom van zonnepanelen. In de eerste optie komt daar een overheidssubsidie per geleverde kilowattuur bovenop. Optie twee is een eenmalige subsidie op het moment dat de zonnepanelen worden aangeschaft.

De zonnepanelenbranche is voorstander van een subsidie per geleverde kilowattuur. Die kan ook steeds aangepast worden, zodat er voor particulieren zekerheid is dat ze in ongeveer zeven jaar hun investering terugverdienen.

Als particulieren minder betaald krijgen voor hun zonnestroom, wordt het aantrekkelijk om een accu in huis te installeren om stroom op te slaan en die zelf te gebruiken als de zon niet schijnt.

Slimme meters

Voor verschillende tarieven voor afgenomen stroom en geleverde stroom zijn sowieso digitale elektriciteitsmeters in huizen nodig. Want analoge meters maken geen onderscheid: als een particulier stroom afneemt draait de schijf de ene kant op en loopt zijn energierekening dus op en als hij stroom produceert draait de schijf simpelweg de andere kant op en gaat zijn energierekening weer omlaag.

Netbeheerders zijn al een tijdje bezig om analoge meters te vervangen door digitale, slimme meters. De verwachting is dat in 2020 minimaal 80 procent van de huishoudens zo'n slimme meter heeft.


mail 3 juli 2017:

De warmtepomp zal steeds meer ‘gemeengoed’  worden, zeker nu de gasaansluiting niet meer verplicht is.

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijke stap in het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft eind juni hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Overigens waren er al ‘gasloze’ wijken in ons land, maar dan in samenspraak met de bewoners.

 ‘In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO₂-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Een groot deel van de CO₂-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. Met het laten vervallen van de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwijken nemen we opnieuw een belangrijke stap op weg naar het terugdringen van deze CO₂-uitstoot.” Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien. “Van deze maatregel zal dan ook een stimulerend effect uitgaan op de totstandkoming van alternatieve warmtebronnen,” aldus Minister Kamp

Ter info:  Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor iets meer dan de helft hiervan wordt een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid en bij de andere helft geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen, is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet eerst een helder juridisch kader ontwikkeld worden. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel van het zogenoemde transitiepad lagetemperatuurwarmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt. Wordt vervolgd..


mail 28 juni 2017 (Blog verhaal)

Draaiuren paniek

Een bevriend collega installateur belde mij op en snapte er niets van “ de warmtepomp bij een klant had op 1 jaar tijd 6000 uur gedraaid,  Terwijl 2000 uur normaal is” .  Al vragende bleek het hier om een modulerende warmtepomp te gaan.  Ik heb hem uitgelegd dat de 2000 uur vollast uren betreft en van toepassing is bij aan/uit toestellen. Daarbij meteen het advies gegeven om een kWh meter te monteren in de voeding van de warmtepomp.   In dit geval was het een woning met een transmissie van 6 kW.  Een aan/uit machine zou dus 2000 uur x 6 kW kunnen draaien: wat een afgegeven vermogen geeft van 6 x 2000 = 12.000 kWh. Stel dat deze draait met een SCOP van 4, dan zou het kWh verbruik in dat jaar ongeveer 12.000 : 4 = 3000 kWh zijn voor de warmtepomp. Een modulerende warmtepomp kan bijvoorbeeld tussen de 2 en de 6 kW werken.  Stel nu dat de warmtepomp gemiddeld op 33,3% van zijn vermogen heeft gedraaid dan kunnen dus inderdaad 6000 uren zijn gemaakt door de compressor in plaats van 2000.   Immers 6000 uur x 2 kW is ook 12.000 kWh afgegeven vermogen. Bij toepassing van een kWh meter kun je dan ook nog enigszins redeneren of het toestel ongeveer doet wat de verwachting is/was.  


mail 23 juni 2017  (bron: bodem energie nl)

Bodemwarmte gegroeid

Bodemwarmte is in 2016 gegroeid met ruim 6% volgens de voorlopige cijfers van het CBS.
De grondslag van de CBS-cijfers is veranderd van vergunningsgegevens naar gegevens van bodemgebonden warmtepompen.  Met bijna 600 open en bijna 3500 gesloten systemen erbij, de laatste vooral in woningen, trekt de groei aan. Het bijgeplaatst vermogen is láger dan voorgaande jaren. Gemiddeld zijn de aangelegde systemen dus kleiner dan voorheen.

Overall is hernieuwbare energie 5% gegroeid in 2016 – bodemenergie doet het dus relatief beter dan gemiddeld - en het totaal komt daarmee op 5,9%. Dat is mooi, maar natuurlijk volstrekt onvoldoende voor de doelstellingen en ambities. Versnellen blijft dus hard nodig.


mail 23 juni 2017 (bron BNR nieuwsradio)

MINDER SUBSIDIE

Je huis verduurzamen door een warmtepomp aan te schaffen was best voordelig. Consumenten en installateurs worden echter plots overvallen door het terugdraaien van een subsidie op die warmtepomp. Daardoor valt de aanschaf honderden euro’s duurder uit.

En dus laten consumenten het afweten. Doekle Terpstra van UNETO-VNI baalt van dit besluit. ‘Heel erg jammer dat dit gebeurt. Het heeft vooral te maken met de korte termijn waarop dit gebeurt. Het doet een beetje denken aan wat er is gebeurd met de btw-tarieven op auto’s vorig jaar. Daar heb je gezien dat de overheid de stekkerauto heeft gestimuleerd, maar vervolgens is de markt ingezakt omdat de subsidie is gestopt. Dat zie je hier nu ook gebeuren’, stelt hij.

500 euro duurder

En dat draagt dus niet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. In de meeste gevallen kost een warmtepomp nu vijfhonderd euro meer. ‘Een aantal consumenten hadden zich voorgenomen om in de komende periode een hybride warmtepomp aan te schaffen, maar die zien daar nu van af. Dat is ontzettend jammer.’

Terpstra zal namens UNETO-VNI zo snel mogelijk een beroep doen op het ministerie van Economische Zaken om het besluit terug te draaien

REDACTIE WARMTEPOMP-WEETJES.NL:  Niet elke warmtepomp ontvangt minder subsidie straks, sterker een aantal warmtepompen ontvangt juist meer subsidie. Kijk voor de volledigheid altijd op de aparatenlijst van de RVO.


mail 7 juni 2017:

Subsidie voor lucht-water warmtepompen wordt aangepast

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:


 

mail​ 30 mei 2017:

Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Het energieverbruik uit wind en zon steeg, het verbruik uit biomassa nam licht af waardoor de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen beperkt bleef. Dit maakt het CBS bekend op basis van nieuwe cijfers.
​Bron:   Centraal Bureau voor de Statistiek


mail 29 mei 2017:

64% nieuwbouw gaat op aardgas

Stichting Natuur & Milieu bracht op 25 mei een rapport uit waarin staat dat 64% van alle nieuwbouwwoningen in 2017 tot 2021 worden opgeleverd met een gasaansluiting. Concreet gaat het om bijna 150.000 woningen. 25% van deze woningen krijgt een aansluiting op een warmtenet al is dat in de visie van Natuur & Milieu meestal minder duurzaam dan een individuele warmtepomp.Slechts 2% van de nieuwbouw in 2017-2021 wordt volgens het rapport all electric.


mail 20 april 2017:

Ook Nuon komt met hybride ventilatieluchtwarmtepomp.

In navolging van Eneco, die al in 2015 de Warmtewinner (gemaakt door Inventum) aankondigde maar nog niet openbaar wordt uitgeleverd,  komt nu ook energiebedrijf Nuon met een zelfde soort toestel.

Het Persbericht:

Amsterdam,18 april 2017 – Vanaf september gaat Nuon grootschalig betaalbare warmtepompen aanbieden. Hieraan gaat een pilot vooraf die in april start, samen met partners Feenstra en NIBE. Met de warmtepomp daalt het gasverbruik per woning naar verwachting met 30-50%. Voorinschrijven voor de uitrol vanaf september is vanaf vandaag mogelijk via nuon.nl/warmtepomp.

De warmtepomp die Nuon dit najaar grootschalig aanbiedt, koppelt de mechanische ventilatie in de woning aan de CV-ketel. Deze warmtepomp haalt warmte uit de lucht die normaal de woning, via het ventilatiesysteem, zou verlaten. Deze warmte gaat vervolgens naar de CV-installatie voor het verwarmen van de woning. Omdat de CV-installatie wordt ‘voorverwarmd’ door de warmtepomp, is er veel minder aardgas nodig.

LuchtventilatiewarmtepompDe warmtepomp van Nuon is een ventilatieluchtwarmtepomp. Hij is geschikt voor de meeste woningen met een CV-ketel en mechanische ventilatie. Dit geldt voor ongeveer één op de drie huizen. Bij aanschaf ontvangt de koper een subsidie van € 1.300. Hierdoor zal de investering naar verwachting rond de € 1.000 bedragen, inclusief installatie en na aftrek van subsidie. De terugverdientijd bedraagt ongeveer vijf à zes jaar. Daarnaast gaat de CV-ketel langer mee. Die hoeft namelijk minder hard te werken dankzij de warmtepomp.

“Met deze warmtepomp is de woning duurzamer en zuiniger, met behoud van het comfort”, zegt  Cindy Kroon, directeur consumentenmarkt van Nuon. “Onze warmtepomp is de meest compacte en betaalbare onder de warmtepompen. Hij biedt een eenvoudige oplossing om minder aardgas te gebruiken. Een klein kastje – zo groot als een koffer - dat een grote besparing oplevert. Het rendement is veel hoger dan de rente die je nu op je spaargeld krijgt.”

Vanaf vandaag kunnen mensen zich op nuon.nl/warmtepomp voorinschrijven voor de aanschaf van de warmtepomp. De officiële verkoop start in september. Tot die tijd vindt een pilot plaats onder vijftig klanten. Met de pilot brengt Nuon in kaart hoe bewoners de warmtepomp ervaren. Ook zullen Nuon en haar gecertificeerde partners in deze pilot het proces van plaatsing en inregeling optimaliseren. Nuon wil kunnen garanderen dat iedere klant die de warmtepomp bestelt, deze ook daadwerkelijk snel in zijn huis geïnstalleerd kan hebben.

Nuon werkt samen met installatiebedrijf Feenstra en warmtepompproducent NIBE. Feenstra verzorgt plaatsing en zorgt ervoor dat de warmtepomp en de CV-ketel  optimaal op elkaar afgestemd zijn. Feenstra biedt landelijke dekking. Het Zweedse bedrijf NIBE is de producent. Hiervoor heeft Nuon gekozen omdat de warmtepomp van NIBE compact is, stiller dan het ventilatiesysteem in de woning én betaalbaar. NIBE is Europees marktleider op het gebied van warmtepompen en heeft ruim zestig jaar ervaring op dit terrein.


mail 4 april 2017:

In de uitzending van Groenlicht 3 april 2017:

Gas voor warmte is straks verleden tijd. De gasbel raakt op en na de aardbevingen in Groningen weten ze al jaren dat gaswinning móet stoppen. Maar hoe voorkomen we dat 'Nederland in de kou zit', zoals Mark Rutte beweert? In de serie 'Van het gas af'  IJs wordt warmte. Een enorme bak met ijs zorgt ervoor dat een heel schoolgebouw geen gas meer nodig heeft, maar toch warmte krijgt.   Brecht heeft al zonnepanelen op het dak, maar zoekt nu uit of een waterpomp iets voor haar is. U kunt het terug zien via uitzending gemist:

https://www.npo.nl/groen-licht/03-04-2017/VARA_101382263


mail 22 maart 2017:

Warmtepomp webinar online op 9 mei 2017 (19.30 uur)

Bent u consument en overweegt u de aanschaf en installatie van een warmtepomp? Ter vervanging van uw huidige HR-ketel, of om te plaatsen in uw nieuw te bouwen huis? U leest natuurlijk de meeste informatie op warmtepomp-weetjes.nl  

Maar voor sommige is het volgen van een Webinar makkelijker en natuurlijke levendiger.

In dit webinar gaat men in op de vragen die u daarbij zou kunnen hebben. Zoals:

Meer informatie op:  www.bouwwebinar.nl, ook om uw in te schrijven voor dit leerzaam uurtje.


mail 21 maart 2017:

ISH Frankfurt; Warmtepomp in opmars

Wie afgelopen week op de ISH in Frankfurt is geweest zal het beamen; de warmtepomp is bezig aan een enorme opmars in Europa. Op vele stands waren warmtepompen waar te nemen: van bekende merken tot merken waar we nog nooit van hadden gehoord.

Een toestel als de ‘warmtepompboiler’ hebben we in wel 50 verschillende uitvoeringen zien staan, optisch gezien leken deze vaak nog op elkaar ook, vaak zitten de verschillen dan ook in kleine details.  We hadden wel de indruk dat lucht/water warmtepompen veel meer aanbod kwamen dan de warmtepompen die werken op bodemenergie. Sommige bedrijven schonken meer aandacht aan design en andere weer aan techniek.

Met namen Dimplex schenkt heel veel aandacht aan design van de buitenunit welke met wel 100 verschillende panelen verkrijgbaar is, zo lijkt de buitenunit op een mooi tuinornament. Wat ook opviel is dat zij in de buitenunit alleen de verdamper en ventilator onderbrengen en niet de compressor, die komt binnen te staan in een goed geïsoleerde box, zodat er zowel binnen als buiten nauwelijks geluid is waar te nemen van de warmtepomp.

Een enkel merk presenteerde al warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen, gereed voor de toekomst wanneer de eisen strenger zullen worden. Bij de bodemwarmtepompen viel op dat de aandacht steeds meer gaat naar modulerende (inverter) warmtepompen dan naar aan/uit machines.

Spectaculaire vindingen hebben wij niet waargenomen, wel valt het op dat de warmtepomp-wereld elkaar goed in de gaten houdt en waar nodig volgt, daarnaast heeft bijna elk cv-ketel merk vandaag de dag ook een warmtepomp in de aanbieding.


mail 8 maart 2017: 

GEEN WAARSCHUWING MAAR EEN BOETE BIJ OVERTREDING BODEMENERGIE INSTALLATIES

(bron Inspectie Leefomgeving en Transport)

De Inspectie Leefomgeving en Transport, afgekort ILT, treedt strenger op tegen bedrijven die warmtepompen voor het gebruik van bodemenergie installeren. Zij moeten hiervoor een erkenning bezitten, anders mogen zij dit werk niet uitvoeren. Kregen niet-erkende bedrijven eerst een waarschuwing, sinds kort krijgen zij direct een last onder dwangsom (LOD) opgelegd van 15.000 euro. Erkende bedrijven die het werk niet goed uitvoeren, krijgen een LOD van 7.500 euro per overtreding.

Een installatie die aardwarmte wint voor huis of bedrijf moet door erkende, vakbekwame bedrijven worden aangelegd. Zij weten hoe ze moeten voorkomen dat grondwater wordt vervuild, zowel bij de installatie als bij de latere levering van bodemenergie. De erkenning is bovendien een garantie dat de bodemenergie-installatie aan de kwaliteitseisen voldoet en de beloofde energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot haalt. Daarom controleert de inspectie de bedrijven hierop. Als erkende bedrijven personeel van andere firma’s inhuren om de klus uit te voeren, moet dit personeel aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.


De regels voor de installatie van warmtepompen zijn sinds oktober 2014 van kracht. De inspectie heeft sinds mei 2015 zo’n 400 installatiebedrijven gecontroleerd. Indien zij geen erkenning hadden, kregen ze tot voor kort een waarschuwing. Er zijn 90 bedrijven gewaarschuwd. Ruim honderd bedrijven meldden dat zij alleen personeel uitlenen en dat zij daarom zelf geen erkenning nodig hebben. De branche heeft ruim twee jaar de tijd gehad om aan de regelgeving te wennen. Nu de ILT de controle aanscherpt, krijgen niet-erkende bedrijven en bedrijven die misbruik maken van de inhuurregeling voortaan direct een last onder dwangsom (LOD) van 15.000 euro. Die moeten ze betalen als ze weer in de fout gaan. Twee niet-erkende installatiebedrijven hebben al zo’n LOD gekregen. Erkende bedrijven die toch in de fout gaan, bijvoorbeeld door onvoldoende maatregelen te nemen om het grondwater te beschermen bij boringen, krijgen voortaan direct een LOD van 7500 euro per overtreding. Inmiddels hebben drie bedrijven deze LOD gekregen.


mail 19 februari 2017:

Nieuw verschenen rapporten waarin de warmtepomp ook naar voren komt.


mail 15 februari 2017:   Commentaar:

Nieuwe BENG regelgeving 2020 beperkt technische installatie mogelijkheden ?!

Van de overheid uit wordt voor de toekomst (2020) de BENG norm opgelegd, met voor woningen deze 3 punten als basis.

  1.  De energiebehoefte voor verwarmen en koelen (inclusief ventilatieverliezen) mag niet meer zijn dan 25 kWh/m2.jr
  2. Het primaire energieverbruik door installaties (inclusief warm tapwater) mag niet meer zijn dan 25 kWh/m2.jr netto  (dit mag zijn bruto energie verbruik – PV panelen opbrengst)
  3. Minimaal 50% van de gebruikte energie moet afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen

Met namen punt 1. beperkt het zoeken naar en toepassen van technische installatie oplossingen, zoals bijvoorbeeld een ventilatieluchtwarmtepomp. Met een ventilatielucht warmtepomp behoud je een goed geventileerde woning en je gebruikt de energie uit de ventilatielucht voor het opwarmen van de woning, dit geeft een laag primair ‘bruto’ energieverbruik. Voor zeer goed geïsoleerde woningen is dit een prima oplossing lijkt ons.
De verse buitenlucht die je hiervoor in de woning laat moet echter wel worden opgewarmd, dit maakt dat je punt A niet gaat halen. Terwijl je wel aan punt 2 kunt voldoen.

Technisch gezien lijkt het ons beter dat je een eis stelt aan de maximaal te verbruiken primaire (bruto) energie. Dit maakt meerdere technieken mogelijk.  Punt A dwingt haast tot het toepassen van balans ventilatie (WTW) en het maken van een super goede (dure) schil om de woning.  Niet dat daar iets mis mee is, maar via andere oplossingen kun je wellicht beter betaalbaar ook tot mooie en geschikte technieken komen met hetzelfde energieverbruik als uitkomst.

Uiteindelijk moet dat het doel zijn:  'energieverbruik beperken'. Dat kan met meerdere oplossingen denken wij. Punt 2 moet wat ons betreft het doel zijn, zonder de ‘sturing’ die bij punt 1 wordt gedaan. Hopelijk komt hierop nog een aanpassing.

(Beng is Bijna Energie Neutraal Gebouw)

PvE Warmtepomp-weetjes.nl


mail 25 januari 2017:

Investeringszekerheid PV tot 2023

Na een motie van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), besloot de Tweede Kamer onlangs dat de salderingsregeling voor zonne-energie in ieder geval tot 2020 wordt behouden of zelfs verbeterd. Daarna komt er een overgangsregeling tot 2023. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft toegezegd dat de salderingsregeling niet verandert. Wat na 2020 met de regeling gebeurt, maakt hij in de loop van dit jaar bekend. Huishoudens en bedrijven met zonnepanelen krijgen de periode van het Energieakkoord, dus tot 2023, investeringszekerheid.


mail 14 januari 2017:

Gevangen in een NOM woning ?

Woningbouw coöperaties (stichting, vereniging, end.) geven bouwbedrijven opdracht tot het bouwen van Bijna Energie Neutraal Gebouwen of Nul Op de Meter woningen maar eisen daarbij regelmatig garantie van het bouwbedrijf.

Het bouwbedrijf / aannemer moet na de bouw aantonen dat aan de eis is voldaan. Echter is de toekomstig bewoner van de woning een hele groter factor met betrekking tot deze.

Als voorbeeld een Nul Op de Meter woning van 140 m² GO met een warmtepomp.

Vastgesteld:

Opgeteld: totaal 4820 kWh maximaal energieverbruik per jaar

Op het dak van de woning worden 18 PV panelen gemonteerd van elk 315 Watt Piek met een totaal te verwachten jaar opbrengst van 18 x 315 x 0,85 = afgerond 4820 kWh

Of wel: Verbruik 4820 kWh / opwekking 4820 kWh = 0 op de meter.

Omdat de aannemer bewijs moet leveren ten aanzien van energieverbruik wordt het volgende gedaan:

Als niet aan de vastgestelde norm wordt voldaan kan dus aangetoond worden of het aan het woning ontwerp of het bewonersgedrag lag.  Met misschien tot gevolg dat de bewoner ‘s nachts niet meer met open raam mag slapen?  Ook kan uit de registratie (hoeveel x gaat de deur open (en wanneer?) ) privacy gevoelige informatie worden verzameld ?  De bewoner kan op de vingers worden getikt voor teveel douchen, teveel consumptie verbruik ?  Is dit de toekomst die we willen ?


mail 18-12-2016

Salderen blijft mogelijk nog tot 2023  mogelijk ?

Particulieren kunnen op dit moment de teveel opgewekte stroom verrekenen met de op een ander moment afgenomen stroom, dat noemen we salderen.  Het wegvallen van deze regeling kan het voordeel voor particulieren met 10 tot 40% doen verminderen. Drie jaar geleden kondigde minister Kamp een evaluatie van de salderingsregeling aan en een “nette overgangsregeling per 2020”, waarvan niemand wist wat er mee bedoeld werd. Zodoende ontstond er investeringsonzekerheid.

De tweede kamer heeft op 13 december 2016 een motie aangenomen waarmee die investeringszekerheid iets kleiner wordt. De motie luidt: “Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord (red: tot en met 2023 dus) investeringszekerheid te bieden.’ Een ruime kamermeerderheid waaronder VVD, D66, SP, SGP en de indieners PvdA en GroenLinks stemde voor. Vooropgesteld dat het kabinet een motie naast zich neer kan leggen, is dat niet waarschijnlijk gegeven de voorstemmende partijen. Het is even afwachten tot het definitief wordt, misschien horen we dit nog van Minister Kamp deze week (december 2016)


mail 4-12-2016:  Feitje:  warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht. 

IJs op lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp  onttrekt energie uit de buitenlucht.  Als de buitenlucht kouder is dan 7 graden en het proces onttrekt bijvoorbeeld 8 °C aan de buitenlucht dan komt op de verdamper de temperatuur onder 0 °C , hierdoor zal het vrijgekomen vocht langzaam bevriezen op de verdamper. Na enige tijd kan de verdamper geheel onder het ijs zitten.  De ventilator krijgt dan steeds meer moeite om nog lucht over de ‘dichte verdamper’ heen te halen en zal mogelijk hierdoor iets meer geluid maken.   De warmtepomp, welke constant metingen verricht, merkt dit op en zal dan eventjes overgaan tot de actief of passief ontdooi stand.


Subsidie SDE (+) 2017

mail 1-12-2016

Minister Kamp heeft met de Kamerbrief van 30 november 2016 de Kamer geïnformeerd over zijn plannen voor de  SDE+ 2017. In de kamerbrief staat informatie over de basisbedragen en wijzigingen per categorie.De SDE+ voorjaar 2017 opent 7 maart 2017 met een budget van € 6 miljard. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht. Noot:  De subsidie voor warmtepompen blijft doorlopen zoals die in 2016 was.


Warmte uit rioolbuizen

mail 25-11-2016

In Goes ontvangen binnenkort zestig nieuwbouwappartementen warmte uit het riool. Deze warmte wordt benut voor verwarming van woningen en tapwater. De rioolbuizen worden geleverd door LBN Betonproducten en KD International. Om en in de riool buizen zit een warmtewisselaar van PE-buizen, waar glycol doorheen loopt. De glycol stroomt naar een centrale installatieruimte in het appartementencomplex. Een warmtepomp onttrekt energie uit dit glycolwater wat rond wordt gepompt door de PE- buizen.  De warmtepomp zet de energie om en geeft die af voor verwarming en tapwater.  Het ‘Riothermiesysteem’ zal bivalent worden ingezet en dekt 70 tot 80% van de energievraag van het complex. Een gasgestookte ketel wordt ingezet om in de winterperiode bij te kunnen dragen aan de vraag.


Ongelijke behandeling in warmtepomp land?

mail 24 november 2016

Onvrede met certificeringsplicht bodem-energie voor bovengrondse installatie.

Een aantal warmtepomp fabrikanten meldt dat de verkoop van bodem gebonden warmtepompen aanzienlijk is terug gelopen na de invoering van de verplichte certificering.  Enerzijds wil de overheid gebruik van de warmtepomp toejuichen middels de ISDE Subsidie, anderzijds ontmoedigd ze het gebruik van bodemenergie door invoering van de verplichte certificering.  Juist bodem gebonden warmtepompen dragen het meest bij tot verduurzaming en terugdringen van CO2 uitstoot. Voor verwarming hebben ze een gunstiger rendement dan de lucht-water toestellen en als men in de zomer ook nog wil koelen, wat bij de moderne woning eerder van toepassing zal zijn, dan moet dat met een lucht-water actief terwijl je ‘bijna gratis en zonder uitstoot van CO2’ dit met de koude uit de bodem kan doen. 

De bovengrondse installatie bij een lucht-water warmtepomp behoeft niet met strenge certificeringsplicht te worden gerealiseerd en bij een bodemwarmtepomp wel.  Dat is ongelijke behandeling. 

Logischer zou het zijn dat alleen de boring en bodemcollector onder certificering zou vallen en de bovengrondse installatie niet. Gelijk als bij een cv - installatie of lucht-water warmtepomp installatie.  In de verplichte EPC is voor beide warmtepompen bij nieuwbouw immers al het uitgangspunt voor de jaarlijkse energie behoefte bepaald, deze kan worden aangehouden voor berekening van het bronvermogen. Daarnaast wordt in de nabije toekomst de EPC vervangen voor BENG en moet elke nieuwe woning voldoen aan een energie behoefte  'kleiner of gelijk aan 25 Watt per m²' gebruiks oppervlak. De bron dient daar dan aan te voldoen. Verder onderscheid maken tussen lucht-water en bodem energie met betrekking tot de bovengrondse installatie is dan ook niet nodig, dus stop de bovengrondse certificeringsplicht en moedig bodem energie aan, is het devies.  Als het om een ‘bestaande woning’ gaat die men wil overschakelen van gas naar bodemenergie, dan is het vaststellen van het juiste vermogen ook goed te doen, immers er is dan een gasverbruik bekend. 


Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn.

mail 21 november 2016

Woningcorporaties wijzen volgend jaar de eerste 10.000 bestaande woningen aan waarvan de gaskraan wordt dichtgedraaid. 'We gaan het gewoon doen', zegt wethouder Abdeluheb Choho.  Het college van Burgemeester van Wethouders maakte haar strategie om Amsterdam los te koppelen van aardgas bekend in haar plan ‘Naar een Stad zonder Aardgas’.  Om snel ervaring op te doen met het grootschalig gasloos maken van bestaande woningen wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan waar dit gaat gebeuren. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.”  Het aardgasvrij maken van een hele stad is geen sinecure. Het brengt een enorme opgave met zich mee, meldt Choho. Maar het gasvrij maken van hele wijken is niet nieuw meer. In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens of het Amstelkwartier liggen al geen gasleidingen meer. Deze woningen worden verwarmd met restwarmte uit de industrie, zoals van de afvalenergiecentrale in Amsterdam. Verwachting is dat in 2020 102.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. Dit is het best betaalbare alternatief voor gas in bestaande woningen, meldt de Volkskrant. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om warmtepompen toe te passen in een gasloze wijk.


Centen pleit voor versoepeling van de regelgeving omtrent bodem - warmtepompen.

mail 15 november 2016:

De warmtepomp wordt steeds populairder. In steeds meer huizen maakt de dure CV-ketel plaats voor de zuinige warmtepomp. Er is echter één probleem: er zijn te weinig installateurs die hem mogen plaatsen.

Er is namelijk een speciaal certificaat nodig om de warmtepomp te installeren en in Nederland hebben slechts 50 loodgieters dit wettelijk verplichte papiertje. Dat is hartstikke jammer, vindt ook Peter Centen van Nathan Projects, leverancier van warmtepompen: ‘Misschien zijn de installateurs wat laat wakker geworden, maar aan de andere kant is het niemand kwalijk te nemen. De Nederlandse installatiebranche is in principe namelijk een papierloze branche. Ze zijn niet gewend om diploma’s nodig te hebben’, legt Centen uit.

En dus moeten alle installateurs weer terug naar de schoolbanken. Om dat te stimuleren, heeft Nathan Projects een instructieruimte. ‘De installatie moet goed gebeuren. Installateurs krijgen hier een driedaagse cursus, zodat ze opgeleid worden voor deze nieuwe technologie.’

Toch pleit Centen voor een versoepeling van de regelgeving, omdat de installatie van warmtepompen nu vertraging oploopt. ‘Zodat het voor kleinere installatiebedrijven niet zo’n grote drempel is om die papieren te halen.’


Oppervlaktewater als bron voor een warmtepomp

mail 1 november 2016:

(bron: Rijkswaterstaat) Het water in sloten, meren en kanalen kan worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen of te koelen. Oppervlaktewater kan zelfs de derde grote duurzame energiebron worden, zo werd gesteld...

Dat blijkt uit onderzoek die de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat afgelopen woensdag op de Nationale Klimaattop hebben gepresenteerd. Beide partijen zijn een samenwerkingsverband gestart onder de naam 'Energiecoalitie' om de energiebesparende kansen in het waterbeheer optimaal te benutten. Hiermee willen Rijkswaterstaat en de waterschappen de realisatie van hun klimaat- en energieambities versnellen. Daarnaast willen zij de potentie van het waterbeheer binnen de duurzame energietransitie in Nederland meer zichtbaar maken.

Enorm potentieel
Een voorbeeld is het onttrekken van warmte en koude uit oppervlaktewater. Dat potentieel is enorm, zo blijkt uit het onderzoek. Er is gekeken naar de warmte en koude die watergangen, (diepe) plassen en poldergemalen kunnen leveren. Om energie te besparen in hun gemalen, installaties en kantoren zijn waterschappen er de laatste jaren achter gekomen dat het Hollandse oppervlaktewater veel meer energie bevat dan ze zelf nodig hebben.

Verwarmen of koelen
Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54 procent van de nationale koudevraag worden voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te koelen. Het watersysteem kan in 12 procent van de warmtevraag voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te verwarmen. Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor wat betreft het warmteverbruik.

Aanvulling warmtepomp-weetjes: Dat uit oppervlakte water energie kan worden gehaald voor een warmtepomp dat wisten we natuurlijk al heel wat langer. Tot nu toe heeft men met betrekking tot vergunningen meestal ‘de boel wat afgehouden’. Daarnaast speelt ook vaak de vraag wie eigenaar is van het oppervlaktewater waar energie zou moeten worden gewonnen. Meestal niet de eigenaar van de woning in de buurt: wat tot nu toe altijd de zaak lastig maakte.
Een goed stromende rivier werkt het makkelijkst om energie te winnen, een stilstaande ‘plas’ is lastiger.  We volgen de ontwikkeling, alsook of de overheid het makkelijker gaat maken om van het oppervlaktewater gebruik te kunnen maken m.b.t. warmtepomp bron.

Internationale Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam.

mail OKTOBER 2016:

(bron: EIA)  De twaalfde EIA Heat Pump Conference (editie 2017) wordt in Rotterdam gehouden. De conferentie zal van 15 tot en met 18 mei plaatsvinden in het havenstedelijke World Trade Centre. Via de 'call for papers'zijn er meer dan 350 abstracts gegenereerd, die volgens de organisatie van hoge kwaliteit zijn. Dat geeft de conferentie de mogelijkheid om de volgende conferentie onderwerpen aan de kaak te stellen: Smart Grids in samenwerking met Stadsverwarming, Bijna Energie Neutrale Gebouwen, industrieële warmtepompen, afval-warmte, Absorptie techniek en 'working fluids'. Het doel van de internationale conferentie is om van de industrie experst te leren en met elkaar te communiceren. Het evenement zal naar verwachting deelnemers uit meer dan 30 landen trekken. U kunt zich via de website http://hpc2017.org aanmelden / registreren.

 

TOP 5 Warmtepomp leveranciers voorspelt

mail OKTOBER 2016:

(bron: Market Reports)  Marktonderzoeksbureau Technavio  heeft een rapport gepubliceerd waarin de vijf warmtepompleveranciers staan die de komende vier jaar naar verwachting toonaangevend zijn. Het rapport somt ook 46 andere leveranciers op die tijdens deze periode invloed op de markt zullen uitoefenen.

De top vijf van warmtepompleveranciers in de wereldwijde markt zijn volgens Technavio (op alfabetische volgorde) Carrier, Daikin, Danfoss, Mitsubishi Electric en NIBE.

Groeivraag in continentale klimaatzones

Warmtepompen voor woonhuizen hebben volgens Technavio typisch een prestatiecoëfficiënt (COP) tussen 2,0 en 4,5, en een koelenergie-efficiëntie (EER) tussen 2,5 en 4,0, wat betekent dat verwarming en koeling ongveeer even efficiënt verlopen. Afgezien van zonne-energie vormen warmtepompen de enige verwarmingsbron met een COP van meer dan 1, waardoor ze de meest efficiënte ruimteverwarmingsoptie zijn. Warmtepompen zijn vooral interessant in continentale klimaatzones. De vraag naar warmtepompsystemen zal in de prognoseperiode (21016-2020) dan ook vooral uit deze regio’s afkomstig zijn, zo verwachten de onderzoekers.
Hoewel de warmtepompverkoop in Europa aantrekt, blijft Azië de wereldmarkt domineren. In waarde uitgedrukt had Japan in 2015 nog altijd de grootste warmtepompmarkt, gevolgd door China. Binnen de EU blijft Duitsland het land met het grootste aantal warmtepompen, gevolgd door Frankrijk.

 

Warmtepomp in de lift.

mail OKTOBER 2016:

(bron: RVO) Sinds begin dit jaar (2016) de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van kracht is geworden, zit de aanschaf van warmtepompen in de lift. Tot en met augustus 2016 zijn er in totaal 8203 subsidieaanvragen ingediend waarvan 87% afkomstig uit de particuliere markt. De subsidie is bedoeld voor pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen. Opvallend is dat in de particuliere sector bijna 50% van de aanvragen een warmtepomp betrof. Bij de zakelijke aanvragen was dit 75% . De toename van warmtepompsystemen betreft zowel de grondgebonden als de lucht/water warmtepomp.
Totaal (zakelijk en prive) waren er 12.537 apparaten aangevraagd waarvan zo'n 60 % voor warmtepompen.
De verdeling van warmtepompen zag er zo uit (t/m aug 2016)

Vorige pagina Tips <<

Verplichte melding: Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Zie eventueel ook onze bijsluiter.