Economische- en Praktijk Levensduur Warmtepomp
zoek
like ons, dank u!

Levensduur van een warmtepomp

levenduur warmtepomp tijdWat is de levensduur van een warmtepomp ?

Een makkelijke vraag, maar een erg lastig antwoord....


Laten we eens ’n vergelijking maken met auto’s, dat is voor de meeste mensen wat gemakkelijker te begrijpen:

  • Een Mercedes gaat normaal gezien langer mee dan een Dacia
  • Een auto die 80.000 km per jaar rijdt gaat minder lang mee dan een auto die maar 10.000 km per jaar rijdt
  • Een auto zou zo’n 15 jaar mee moeten kunnen.  Er zijn er echter ook die na 5 jaar de geest geven en er zijn er die na 40 jaar nog rond rijden.
  • De auto’s die steeds het juiste onderhoud krijgen gaan het langst mee
  • Het belangrijkste onderdeel is de motor.

Eens?  Waarschijnlijk wel !

Eigenlijk werkt het bij een warmtepomp net zo :  de ‘motor’ van de warmtepomp is de compressor samen met verdamper en condensor, samen ook het duurste gedeelte uit de warmtepomp net zoals de motor dat bij de auto is.

Jaarlijks inspectie en onderhoud aan uw warmtepomp verlengt de levensduur !

Bij jaarlijks inspectie en onderhoud,  een juiste installatie en goed gebruik:

  • is de te verwachte levensduur van een warmtepomp 15 jaar.
  • Een warmtepomp heeft een economische levensduur van 10 jaar. De economische levensduur is het getal waarbij we rekening moeten houden bij afschrijving en het aanschaffen van een nieuw toestel, dit is  ook het reken-getal wat vaak wordt gebruikt bij garantie conflicten ofwel de reëel te verwachten levensduur bij goed gebruik en geen installatiefouten.

Bovenstaand is wat we over het algemeen te horen krijgen van warmtepomp fabrikanten.

 

 

warmtepomp onderhoud

'Off the record' 

(aangepast 4 november 2016)

Wij zochten contact met een compressor-fabrikant  en 'off the record'  kregen wij onderstaand te horen:

Bij goed gebruik, jaarlijks onderhoud en geen installatie fouten gaat normaal gesproken een warmtepomp compressor, bedoeld voor gebouwverwarming tussen 5 en 20 kW:

van een aan/uit warmtepomp 60.000 draaiuren mee
van een aan/uit warmtepomp 150.000 starts mee
van een modulerende warmtepomp  100.000 draaiuren mee
van een modulerende warmtepomp 150.000 starts mee

Bij goed gebruik, jaarlijks onderhoud en geen installatie fouten gaat normaal gesproken de compressor van een warmtepompboiler (tot 3 kW) 100.000 draaiuren mee.

Uitdrukkelijk werd ook gesteld dat de compressor deel uitmaakt van een toestel (warmtepomp) dat samengesteld is door derde (warmtepomp fabrikant). De werkelijke levensduur van de compressor hangt af van alle componenten en omstandigheden in de ‘kring’.   Verdamper, condensor, expansieventiel, droogfilter, pompen, softstart-print, inverter-print, relais, aansturing, enz. Allen zijn van invloed op de levensduur van de compressor, alsook de installatie die achter het toestel zit.

Verder:  “Sometimes you have to change the..”

Bij een aan/uit compressor welke gebruik maakt van een softstart-print verdient het soms aanbeveling om na 50.000 starts preventief de softstart-print te vervangen**
Bij een modulerende compressor welke gebruik maakt van een inverter-print verdient het soms aanbeveling om na 50.000 draaiuren preventief de inverter-print te vervangen**

**Met betrekking tot het woordje ‘soms’ worden we verwezen naar de onderhoudsvoorschriften van de warmtepompleverancier.   Elke warmtepompleverancier kiest zelf de componenten rondom de compressor. Er zijn veel softstart – en inverter printen welke zijn ontworpen op ‘50.000’  die moeten dus bij voorkeur worden vervangen als ze dat aantal naderen.

Even terug komend op de vergelijking met een auto, in sommige auto's moet de distributieriem worden vervangen
na 100.000 km,  in andere eerder, later of niet.  U treft dit in de onderhoudsvoorschriften.
 

Er zit normaal maar één van beide printen in 1 toestel.

  • Een softstart-print begrenst de aanloopstroom tijdens de start van de compressor bij een aan/uit machine.
  • Een inverter-print, in een modulerende warmtepomp, zorgt ervoor dat de compressor ook op een lager toerental kan lopen en starten.

Indien genoemde printen zijn ontworpen op een gelijk aantal starts en draaiuren als de compressor hoeven deze niet preventief vervangen te worden.

Er zijn meerdere elektronica leveranciers welke genoemde printen leveren, ook zijn er warmtepompfabrikanten die hun eigen printen ontwikkelen en fabriceren.  Vandaar ‘soms’.   De reden dat de compressor fabrikant het vervangen van die print noemt laat zich raden: Een defecte softstart- of inverter print kan blijkbaar de levensduur van de compressor verkorten.


Onze redenatie bij een aan/uit compressor:


Een aan/uit warmtepomp die bivalent wordt ingezet maakt meer draaiuren dan een die op 100% wordt ingezet. Als we als voorbeeld Bètafactor .5 (50% inzet) nemen dan doet die warmtepomp inclusief tapwater circa 3500 draaiuren per jaar. Als we uitgaan van de opgegeven levensduur van 60.000 draaiuren kan deze dus (60.000 : 3500) 17 jaar mee.
In Nederland wordt een bodem warmtepomp veelal ingezet met bètafactor .8 tot .7 de te verwachten draaiuren zijn dan per jaar incl. tapwater: 2750 uur. Deze zou dus theoretisch (60.00 : 2750) 21  jaar meegaan  (indien ze ook binnen de 150.000 starts blijven) .

Onze redenatie bij een modulerende warmtepomp:

Een modulerende machine wordt bij voorkeur ingezet op 100% dekking. (Bètafactor 1)
maar stel dat we die toch nog meer uren laten draaien en inzetten op 70% (Bètafactor.7)
Een aan/uit machine zou dan voor verwarming 2250 uur doen en tapwater 500 uur.
Voor verwarming kan de ‘modulerende machine’ gaan moduleren, uitgaande dat deze gemiddeld gezien op 40% vermogen draait worden de verwarmingsuren  2250 : 0,4 = 5600 uur per jaar. Daar komen dan de 500 uren tapwater bij is 6100 draaiuren per jaar.
Met de gestelde 100.000 draaiuren gaat deze dus (100.000 : 6100) 16 jaar mee.

Conclusie: je ziet dus min of meer dat de compressor met marge is ontwikkeld op de te verwachten levensduur van 15 jaar bij normaal en goed gebruik.

Natuurlijk zijn er compressors te maken die langer meegaan, maar die worden dan veel duurder. Net als overal is de ontwikkeling van een toestel altijd een overweging van kosten en baten.

En om weer te eindigen met de auto:
Er zijn auto’s waarvan de motor ontwikkeld is op 500.000 km en er zijn auto’s waarbij de motor is ontwikkeld op 250.000 km.   Toch zijn er motoren, in beide categorieën die bij 100.000 km al moeilijkheden kennen en zijn er motoren die 1.000.000 km halen.  Het heeft heel vaak met de manier van auto rijden en onderhoud te maken. Dat zelfde geld dus ook voor de compressor, hoewel de invloed van de consument daar natuurlijk minder is dan in de auto. De totale installatie kun je dan zien als ‘rijgedrag’.

Wat is goed gebruik ?

Stel dat u een installatie heeft die geheel is na-geregeld met thermostatische afsluiters en u heeft geen buffervat.  Dan kan het afgifte systeem dichtlopen waardoor de warmtepomp haar warmte niet goed meer kwijt kan, deze zal dan meer starts en stops gaan maken dan nodig en dus een kortere levensduur krijgen.   (Een auto die steeds vol gas vertrekt naar het volgende stoplicht en daar moet remmen gaat minder lang mee dan een auto die rustig met de ‘groene golf’ mee rijdt).

Een warmtepomp is gemaakt voor laagtemperatuur verwarming, bij lage temperatuur is het rendement het best en draait de warmtepomp op haar gemak. Als de warmtepomp altijd met relatief hoge temperatuur (55 graden Celsius) moet draaien gaat deze minder lang mee. Ook weer te vergelijken met een auto die altijd vol gas op hoog toerental rijdt of een auto die rustig rijdt.

Daarnaast is er voor de levensduur altijd nog een ‘geluks factor’, als je dat zo zou mogen noemen.
Er zijn warmtepomp compressoren die inmiddels al 25 jaar draaien ! Er zijn er ook die na 7 jaar stuk zijn gegaan.
Dit heeft  vaak ook ’n beetje te maken met het ‘Mercedes’ of ‘Dacia’ kiezen.
 

Feit is dat een goed gemaakte installatie die rustig wordt gebruikt, het langst meegaat.