Energie verbruik warmtepomp berekenen

Hoeveel stroom verbruikt een warmtepomp om uw woning en douchewater te verwarmen ?

Dat is een heel lastige vraag en toch ook weer niet…

Laten we voorop stellen dat u,  in euro, minder energiekosten heeft met de warmtepomp dan met een verwarmingsketel op gas. 

Daarnaast moeten we vaststellen dat u als gebruiker van het systeem veel invloed heeft op het verbruik van energie. Laatst was er een onderzoek in een nieuwbouwwijk van 5 jaar oud: woningen die exact gelijk waren en een gelijk aantal bewoners van nagenoeg gelijke leeftijd kende, bleken elk toch een heel ander verbruik te hebben.  Reden: De een staat langer onder de douche dan de ander, de een zet tijdens verwarmen toch ramen open, de een laat deuren open staan, de een wil zijn huis op 22 in plaats van 20 graden … enz.

Dat voorop gesteld gaan we aan de hand van een voorbeeld een theoretisch verbruik vaststellen:

 

GO (GebruiksOppervlak) woning

hoe groter de woning hoe meer energie er nodig is, en hoe slechter geïsoleerd hoe meer energie er nodig is.

Als de transmissie bekend is, is dat het eerste uitgangspunt. Is de transmissie niet bekend dan doen we een aannamen aan de hand van het GO en een indicatietabel.

Bereken het GO van uw woning.

Het GebruiksOppervlak van uw woning zijn alle ruimten in m² bij elkaar opgeteld, waar de hoogte nog minimaal 1,5 meter hoog is. Dus bij een schuin-dak valt er op de bovenverdieping de ruimte waar u niet kan lopen af.

 

Voorbeeld woning:

Voorbeeldwoning GO bepaling van een woning

Onze voorbeeld woning heeft dus een GO van 140 m²
Verder heeft onze voorbeeld woning uit 2016 mechanische ventilatie.


(We maken onderscheid in normale Mechanische Ventilatie,  CO2 gestuurde ventilatie welke gelijk is aan de normale maar minimaal ventileerd als er niemand thuis is, en WTW wat staat voor Warmte Terug Winning, deze laatste haalt warmte uit de afgezogen lucht en geeft die af aan de lucht die de woning in komt je hebt dan afzuig en aanvoerkanalen. )

 

Kengetal warmtepompvermogen

We kijken nu in deze tabel:

kengetal betafactor warmtepomp vermogen

Toevoeging: De woning heeft alleen een warmtepomp en is ingezet op 100% inzet zonder bijverwarming (Betafactor 1)

 

We kijken nu bij een woning van 2016-2018, Betafactor 1 en mechanische ventilatie en zien dan een kengetal van 45 Watt / m²

Het GO van onze voorbeeld woning is dus vastgesteld op 140 m² we vermenigvuldigen dit met het kengetal:
140 m² x 45 Watt/m² = 6300 Watt  wat weer gelijk is aan 6,3 kW (1000 Watt = 1 kiloWatt)

Het benodigd warmtepomp vermogen voor onze voorbeeld woning is dus 6,3 kW .

Vervolgens weten we dat uit statistieken is gebleken dat een warmtepomp IN NEDERLAND, in een woning type 2016-2018, 1400 vollast uren per jaar draait bij een monovalent situatie met 100% dekking (Bètafactor 1).


We drukken dit dus uit in ‘vollast uren’ dat zijn de berekende uren dat een warmtepomp met het volledige transmissie vermogen draait.  Maar een modulerende warmtepomp kan natuurlijk in werkelijkheid veel meer draaiuren hebben. Eigenlijk kunt je stellen dat 1650 uur x 10 kW het zelfde geeft als 3300 uur x 5 kW beide geeft 16500 kWh afgegeven vermogen.

Onderstaand een tabel met betrekking tot de draaiuren van een warmtepomp per jaar bij een bepaalde bètafactor, ook zien we wat de jaardekking is in deze tabel.

tabel vollast draaiuren

Terug nu naar het voorbeeld: Bij 100% inzet en een transmissie van 6,3 kW is dus per jaar nodig aan afgegeven vermogen voor de installatie 1400 uur x 6,3 kW = 8820 kWh

 

Tapwater

Naast dat onze woning warmte nodig heeft, hebben we natuurlijk ook nog te maken met warmtapwater wat ook energie kost.

Onderstaande tabel laat een gemiddeld Nederlands warm tapwater verbruik per gezin zien omgerekend naar 40 graden Celsius.  We zien getallen ‘normaal’  en ‘luxe’, dit zijn beide gemiddelde situaties (douche / bad).  Er zijn gezinnen die veel meer verbruiken (regendouche hebben) en minder verbruiken (spaar douche en korter douchen). Het blijven dus kengetallen.

We gaan in dit voorbeeld uit van 3 bewoners en nemen de ‘reken indicatie’ uit de tabel.
De ‘reken indicatie’ is weer een getal tussen ‘normaal’ en ‘luxe’ . Dat lijkt ons het meest reëel om te nemen als rekenwaarde.

tapwaterverbruik

3 personen , geeft dus een 'reken indicatie' van 3000 kWh per jaar benodigd voor tapwaterverwarming.

We weten dus het vermogen dat nodig is nu:
10.395 kWh voor verwarming en 3000 kWh voor tapwater.

 

Warmtepomp-toestel brine/water

Onderstaand een stukje uit het product fiche van een brine/water (bodem gesloten bron) warmtepomp.

product fiche warmtepomp brine/water voorbeeld

Van de 3 Europese zones zit Nederland in het ‘Average Climate’
We zien daar een rendement voor verwarming (aanvoer 35 / vloerverwarming) van 200 % in staan
en voor tapwater 99%.  Om het jaar COP (SCOP) ook wel SPF genoemd te weten te komen voor beide moeten we deze door 40 delen (Europees bepaald rendement van een elektriciteit centrale)
We krijgen dan een SPF voor verwarming van 200 : 40 = 5
En voor tapwater een SPF van 99 : 40 = 2,475

Nu kunnen we dus het verbruik uitrekenen:

Afgegeven vermogen : Toegevoegd vermogen = rendement
Afgegeven : Toegevoegd = (S)COP
Omgedraaid:  Afgegeven vermogen : SCOP = toegevoegd vermogen

 

Voor verwarming:
8820 kWh : 5 = 1764 kWh
Voor tapwater:
3000 : 2,475 = 1212 kWh
Ons te verwachten elektriciteitsverbruik is dus: 1764 + 1212 = 2976 kWh
Bij een elektriciteitsprijs van € 0,20  (x 2976) geeft dit in euro: € 595,20 per jaar.

Dit was de voorbeeldbereking volg die stap voor stap en u kunt een inschatting maken, met uw cijfers..  van uw warmtepomp.


We breiden ons voorbeeld nog even uit met een lucht/water warmtepomp:

product fiche luchtwater warmtepomp voorbeeld spf

Het benodigd af te geven vermogen verandert natuurlijk niet met een andere warmtepomp, dat blijft zo.

Het SPF van deze bestaande lucht/water warmtepomp van merk X is dus voor verwarming:
172 : 40 = 4,3  en voor tapwater  99 : 40 = 2,475 (uit het fiche / net als boven)

Het verbruik per jaar wordt nu:

Voor verwarming:
8820kWh : 4,3 = 2051 kWh
Voor tapwater:
3000 : 2,475 = 1212 kWh
Ons te verwachten elektriciteitsverbruik is dus: 2051 + 1212 = 3263 kWh
Bij een elektriciteitsprijs van € 0,20  (x 3263) geeft dit in euro: € 652,60 per jaar.

 

Als we dan toch aan het rekenen zijn, laat ons dan ook even kijken wat het verbruik zou zijn geweest met een HR-gas-ketel:

In één m³ Gronings aardgas zit op bovenwaarde 35,17 GJ aan energie dat is gelijk aan 9,7 kWh op bovenwaarde. Bovenwaarde is de energiewaarde waarbij ook rekening is gehouden dat een HR-ketel kan condenseren en daaruit energie komt. Het rendement van een ketel gaat echter weer uit van de onder-waarde. Vandaar dat u ketels van meer dan 100% kan aantreffen. Gesteld kan worden dat een HR-ketel (op Gronings – aardgas) netto 8,8 kWh nuttig over houdt voor verwarming.

Voor de 8820 kWh + 3000 kwh = 11820 kWh zou dus (delen door 8,8) 1343 m³ aardgas nodig zijn.
Stel dat we een HR ketel zouden hebben dan was dat dus ons verbruik.
En in Euro (bij een m³ prijs van 0,65) geeft dat € 872,95 per jaar aan energiekosten met aardgas.

 

Nog een Extra voorbeeld / Mono energetisch Betafactor 0,8

Stel nu dat we de brine/water warmtepomp hadden ingezet met Betafactor 0,8.
Dat wil zeggen dat we in plaats van de berekende 6,3 kW warmtepomp een warmtepomp van 6,3 x 0,8 = 5,04 kW hadden neergezet. De tabel ‘draaiuren’ op deze pagina laat zien dat de warmtepomp (woning 2016) dan 1698 vollast uur draait voor verwarming en c.a. 97% van het jaar dekt. Het overige moet dan door een elektrisch element worden gedaan.

5,04 kW x 1698 uur = 8557 kWh
Eerder hadden we berekend dat 8820 kWh nodig zou zijn per jaar voor verwarming.
We komen dus 8820 kWh – 8557 kWh =  263 kWh te kort met de warmtepomp.
(8557/8820 = 0.97= we dekken dus inderdaad ca. 97% van het jaar)

Ons verbruik wordt dan (bij de brine/water warmtepomp met een SPF (SCOP) van 5 voor verwarming en 2,475 voor tapwater)
8557 wordt door de warmtepomp gedaan : 5 = 1711 kWh
263 kWh wordt door een Elektrisch element als bijverwarming gedaan (COP = 1) = 263 kWh
3000 kWh tapwater : 2,475 = 1212 kWh
Totaal: 1711 + 263 + 1212 = 3186 kWh (x € 0,20) = € 637,20 per jaar. Met een warmtepomp van 5,04 kW.

Resume:

Energie verbruik per jaar van bovenstaande voorbeeldwoning:

  • Brine/water bodem warmtepomp (Betafactor 1 = 100% inzet)  2976 kWh / € 595,- per jaar
  • Brine/water bodem warmtepomp ingezet met betafactor 0,8 geeft 3186 kWh / € 637,-- per jaar.
  • Lucht/water warmtepomp: 3263 kwh / €  652,- per jaar.
  • HR- aardgas ketel: 1343 m³ gas / € 872,- per jaar.